Nasze regiony nie wypadły blado na tle światowych rekinów marki

Festiwal kompetencji i kreacji

Wojciech Kreft, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej / fot.: E. Tomczyk-Miczka

Miasta i regiony były osią, wokół której zogniskowała się tematyka corocznego spotkania „na promocyjnym szczycie”. Tegoroczna edycja  Festiwalu  Promocji Miast i Regionów, zgromadziła w hotelu Sheraton w Warszawie ponad 300 osób z kraju i ze świata.

Znamienne jest, jak przez sześć lat istnienia ewoluował festiwal w środowisku praktyków i ekspertów. - W pierwszych edycjach zapraszaliśmy na prelegentów wyłącznie gości z zagranicy, dziś już swoimi kreacjami promocyjnymi chwalą się przedstawiciele polskich regionów – podkreślał Janusz Malinowski z firmy Stroer, organizatora tego wydarzenia.

Pomorskie stawia na współpracę samorządu i biznesu

Obok ekspertów prezentujących przedsięwzięcia światowej promocji outdoorowej,  takich jak promocja pięciu Od lewej Agnieszka Sikorska, dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Piotr Franaszek, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji  Turystycznej / fot.: E. Tomczyk-Miczkastolic „Coolcapitals”, promocja południowego Tyrolu, promocja Filadelfii i Dublina, głos zabrali przedstawiciele polskich regionów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tworzeniu marki i jej wizualizacji. - To jedyne na taką  skalę forum wymiany doświadczeń marketingu miejsc, gdzie mamy dostęp do ekspertów polskich i zagranicznych – mówił Wojciech Kreft, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji  Turystycznej. - Chodzi tu zarówno o inspiracje, jak i o dobre praktyki. Naszą ideą i przepisem na sukces  jest współpraca między samorządem a biznesem. Taka współpraca może być realizowana wyłącznie w regionalnych organizacjach turystycznych.  Dzięki  swoim strukturom oraz elastycznym procedurom  ROT-y podejmują się realizacji działań, które nie są możliwe w urzędach.

Nowatorskie wizje regionów

Nie tylko  Pomorskiemu udało się zabrać głos w części merytorycznej poświeconej regionom. Swoje prezentacje przedstawiali reprezentanci województw:  Lubelskiego, Śląskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego. Okazuje się, że nasze regiony stać na wizje odważne i nowatorskie.  Uzasadnione w sposób logiczny,  zrodzone z analizy potencjału turystycznego i specyfiki  regionu, formułujące czytelne przesłanie w stronę odbiorcy. Co więcej, wizjom towarzyszą   konsekwentnie prowadzone kampanie promocyjne, billboardy, wydarzenia, spoty i strony internetowe. Prezentacje przedstawiane przy pełnej  sali  miały bardzo dobry odbiór, wyrażany entuzjastycznymi oklaskami, co nieczęsto zdarza się podczas konferencji.  W kuluarach padło dużo dobrych słów pod adresem poziomu przedstawionych projektów i  profesjonalizmu  prelegentów.

Panel  Dyskusyjny Prezydentów i Marszałków

Od lewej prezydent Sieradza Jacek Walczak, prezydent Łodzi Joanna Zdanowska, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Janusz Malinowski z firmy Stroer / fot.: E. Tomczyk-MiczkaTo szczególna forma wymiany doświadczeń. Do dyskusji w Panelu zasiedli -  prezydent Sieradza Jacek Walczak, prezydent Łodzi Joanna Zdanowska, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego  Jacek Protas. Zastanawiano się nad tym, na ile promocja miasta i regionu  bywa  skuteczna, jakimi wskaźnikami można tę skuteczność zbadać. Czy utrwalona marka pomaga czy przeszkadza w kreatywności twórców akcji promocyjnych. A także nad tym, jak bardzo trudno przekonać samorządy i społeczeństwo do celowości inwestowania w promocję, przy konkurencji wydatków na inwestycje czy cele socjalne (żłobki, przedszkola, szpitale). Najważniejsze dla marketingu lokalnej marki jest, zdaniem dyskutantów, zrozumienie dla potrzeby promocji, długofalowość  akcji promocyjnych, konsekwencja i wspólne działania wielu podmiotów z regionu.

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit