Europejskie Centrum Solidarności - etapem w staraniach o tytuł: Europejska Stolica Kultury’ 2016

Gdańsk zaczyna rewitalizację terenów postoczniowych

Uroczystość wręczenia pozwolenia na budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku … Więcej »

Już można rozpocząć w Gdańsku wznoszenie Europejskiego Centrum Solidarności. 12 listopada stosowny dokument w tej sprawie - pozwolenie na budowę - wojewoda pomorski Roman Zaborowski przekazał prezydentowi Gdańska - Pawłowi Adamowiczowi. Zrealizowanie projektu ma kosztować około 300 mln złotych. Dotacja z UE wyniesie nieco ponad 140 mln złotych. Resztę znajdzie w swej kasie Urząd Miasta Gdańska.

Droga do osiągnięcia takiego etapu starań o tę ważną dla historii, kultury i turystyki placówkę nie była łatwa. Wiele jest jeszcze do zrobienia. Warto jednak iść w ślady stolicy województwa pomorskiego. Tym bardziej, że już trwa na świecie, między krajami i regionami, wyścig w czynieniu ze swego dziedzictwa atrakcji dla cudzoziemców. Zbudowanie Europejskiego Centrum Solidarności ma pomóc Gdańskowi w uzyskaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury ‘2016.

Inauguracja tworzenia Młodego Miasta

Europejskie Centrum Solidarności (ECS) powstanie w dopiero planowanej do przywrócenia życiu dzielnicy mieszkaniowej Młode Miasto, w historycznym miejscu przy Placu Solidarności, w pobliżu Bramy Nr 2 i Pomnika Poległych Stoczniowców, na terenie przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności (plan zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2004 roku). Główną oś kompozycyjno - funkcjonalną tworzą: Plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców i historyczną Bramą nr 2 dawnej stoczni; obiekty kubaturowe Europejskiego Centrum Solidarności, na które przeznaczono w planie miejscowym teren o powierzchni 0,99 ha; Droga do Wolności - bulwar szerokości 42 m wiodący w stronę kanału Martwej Wisły; historyczna Sala BHP, w której podpisano Porozumienia Sierpniowe w 1980 roku; Nowe Pobrzeże z Bulwarem Nadwodnym.

Budowa siedziby ECS jest inwestycją Miasta Gdańska. Jednostką realizującą projekt z ramienia Miasta jest spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 (GIKE). Instytucja kultury - Europejskie Centrum Solidarności będzie natomiast administratorem obiektu. Warto wiedzieć, że nazwa: Młode Miasto, w którym ECS powstanie, nie jest wcale nowa. Pojawiła się ona już za czasów panowania Krzyżaków, czyli w średniowieczu. Potem, w XIX wieku, powstała na tym terenie stocznia, która dzisiaj oddaje tereny przemysłowe.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit