Koszt inwestycji związanych z produktami kluczowymi wyniesie około 1 miliarda 171 mln zł. Dofinansowanie z UE - prawie 475 mln zł

Innowacyjne produkty turystyczne

Po prawie dwóch latach od podpisania przez Władze Województwa Dolnośląskiego jako lidera projektu z Polską Organizacją Turystyczną pre-umowy na przygotowanie projektu do złożenia wniosku i po ponad roku od podpisania umowy na jego dofinansowanie, w pocysterskim zespole klasztornym w Krzeszowie na Dolnym Śląsku 5 listopada 2011 roku odbyła się uroczysta inauguracja promocji nowego szlaku turystycznego pn. „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”

Dobrą wiadomością jest ta, że prace przy kilku produktach znajdujących się na liście już zostały pomyślnie zakończone lub są mocno zaawansowane – te przykłady zasługują na szersze przedstawienie.

Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku Głównego

Od końca  września 2010 r. możemy oglądać pierwsze w Polsce, unikatowe w skali światowej podziemne muzeum, znajdujące się w miejscu szczególnym - pod krakowskim rynkiem . Wystawa nosząca tytuł „Śladami europejskiej tożsamości Krakowa” jest multimedialnym widowiskiem, podróżą w czasie. Zwiedzający mogą nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć historii z początków legendarnego miasta. Ekspozycję na szlaku tworzy: 700 zabytków archeologicznych, 500 elektronicznych odwzorowań zabytków, 8 filmów animowanych, 5 filmów dokumentalnych, 600 rekonstrukcji cyfrowych 3D, 30 stanowisk multimedialnych, 25 gablot, 64 kamery cyfrowe, 25 ekranów plazmowych, 13 ekranów LCD. Produktem tym zarządza  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHK).

Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie

To obiekt zabytkowy, znajdujący się od 2006 roku na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kompleksowa modernizacja Hali ułatwia turystom zwiedzanie, pozwoliła na rozszerzenie programu turystycznego o nowoczesne centrum edukacyjno-rekreacyjne, w tym spacerową ścieżkę turystyczno-edukacyjną. Obok tego produkt obejmuje największe na Dolnym Śląsku centrum turystyki biznesowej – tworzy je nowoczesna i wielofunkcyjna przestrzeń wystawiennicza,  z najwyższej klasy wyposażeniem specjalistycznym.

Południowo-Zachodni Szlak Cysterski

Projekt został zrealizowany w partnerstwie samorządów czterech województw (dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego) oraz regionalnych organizacji turystycznych. W wyniku jego realizacji powstał szlak łączący cenne obiekty cysterskiego dziedzictwa kulturowego. W ramach zagospodarowania powstało na nim  kilkadziesiąt obiektów i urządzeń  podstawowej infrastruktury turystycznej, tj. parkingi z wyposażeniem, sanitariaty, punkty informacji turystycznej itp. Ważnym celem projektu była też  promocja szlaku w różnych formach, w kraju i zagranicą. Sfinalizowanie projektu korelowało w czasie z zakończeniem rewitalizacji opactwa cysterskiego w Krzeszowie, dofinansowanej środkami unijnymi w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

Toruń - Hanza nad Wisłą

Dzięki realizacji inwestycji przewidzianych w projekcie Toruń bardzo zmienił swoje oblicze i zyskał produkt związany z dawną historią miasta i jego rolą w ówczesnej Europie. Zmodernizowany został Ratusz Staromiejski, zagospodarowana ulica Szeroka jako oś łącząca Stare i Nowe Miasto. Modernizację przeszedł Dom Eskenów, będący oddziałem Muzeum Okręgowego, zrealizowana została  w technologii 3D prezentacja Torunia średniowiecznego, a także Torunia jako miasta należącego do Związku Hanzy. Warto dodać, że działania te uzupełnia realizacja kilku dużych przedsięwzięć konserwatorskich na toruńskiej Starówce.

Międzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska Kłodzkie”

Głównym celem projektu było stworzenie infrastruktury pozwalającej poszerzyć zakres i jakość usług oferowanych przez obiekty Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich. Zbudowane zostało centrum rehabilitacyjne i SPA przy Szpitalu Uzdrowiskowym Zameczek w Kudowie Zdroju,  nastąpiła rozbudowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrowiskowym Wielka Pieniawa w Polanicy Zdroju, stworzono Centrum Zabiegów przy Szpitalu Uzdrowiskowym Jan Kazimierz w Dusznikach Zdroju,  rozbudowano infrastrukturę uzdrowiskową przy Sanatorium Jagusia w Kudowie Zdroju ( w tym basen rehabilitacyjny).

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

To nowy produkt regionu, udostępniający w zorganizowanych formach obiekty i tereny  archeologiczno – geologiczne. W tym przypadku ważne było oznakowanie szlaku dla turystów samochodowych i rowerzystów. Z działań inwestycyjnych trzeba odnotować utworzenie specjalnego portalu, powstał m. in. zespół obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach, rozbudowano tzw. wioskę neolityczną.  Powstały urządzenia  infrastruktury turystycznej przy obiektach geologicznych w gminie Chęciny, w Kielcach utworzono Centrum Geoedukacji.

Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego

Produkt pod nazwą Łódzki Szlak Konny oficjalnie otwarty zostanie przed tegorocznym sezonem, ale już w roku ubiegłym był wykorzystywany do organizowania pierwszych imprez turystyki jeździeckiej. Jest to najdłuższy (1817 km) szlak konny w Europie. Obejmuje krótszą wewnętrzną oraz dłuższą pętlę zewnętrzną składająca się z 12 odcinków.  Na trasie zaplanowano obiekty, gdzie amator jazdy konnej będzie mógł się zatrzymać i odpocząć.

Mniej więcej co 20 km znajdują się ośrodki jeździeckie (ponad 200), stajnie, gospodarstwa agroturystyczne. Pomiędzy zajazdami są miejsca postojowe, wyposażone w koniowiązy, wodopoje, miejsca popasu. Na szlaku nie brakuje usług gastronomicznych, medycznych, weterynaryjnych.

Centrum zarządzania szlakiem ma zostać uruchomione w Łodzi. Dla turystów podróżujących po Łódzkim Szlaku Konnym dostępne są  audio przewodniki. Wyruszający na szlak mogą pobrać ze strony internetowej bezpłatne aplikacje, które tworzą system informacyjno-nawigacyjny. Składa się na niego portal turystyki aktywnej, aplikacje nawigacyjne GPS do telefonów komórkowych oraz aplikacje tworzące aktywny system monitorowania turysty i jego konia na szlaku.

Na podstawie tego przeglądu oraz podanych wyżej przykładów można oczekiwać w najbliższych latach zauważalnej poprawy sytuacji pod względem ilości oraz jakości produktów turystycznych. Podstawowym zadaniem będzie teraz jak najlepsze wykorzystanie tych zasobów, co oznacza duże wysiłki w kierunku dobrej komercjalizacji nowych i wcześniej powstałych produktów. To jednak temat zasługujący na odrębne  omówienie.

Jan Wysokiński

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit