Klaster na 1050 lecie

Klaster 1

W roku jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski samorządowcy z wielkopolskich powołali Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

Od 2011 roku trwa proces przebudowy Szlaku Piastowskiego – unikatowego i jednego z najbardziej znanych szlaków kulturowych w Polsce. Dziś kilkanaście jednosteksamorządów terytorialnych w Wielkopolsce powołało nowe stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce". Nowa organizacja turystyczna ma wyznaczać nową jakość zarządzania szlakiem i jednocześnie być pierwszą, w pełni kompleksową próbą skoordynowania wszelkich działań na szlaku.

Czym jest Szlak Piastowski

Trasa turystyczna znana pod nazwą Szlak Piastowski jest najstarszą tego typu trasą w Polsce, a jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. Jest to szlak turystyczny o niepowtarzalnych walorach historycznych i edukacyjnych. Już w XIX wieku niektóre z obiektów tego szlaku były odwiedzane przez turystów. Najwcześniejsza udokumentowana propozycja wyprawy turystycznej „piastowskim szlakiem” pojawiła się w 1938 roku – w przewodniku Jana Kilarskiego jako „kraina najdawniejszych naszych dziejów”. Momentem przełomowym dla zagospodarowania przestrzeni Szlaku były przygotowania i same obchody 1000-lecia chrztu Polski. Ideą i przesłaniem szlaku jest prezentacja i udostępnienie autentycznych obiektów historycznych związanych z początkami Polski i początkami religii chrześcijańskiej na naszych ziemiach. Dynastia Piastów budując zręby naszej państwowości dokonała niezwykle istotnych przemian zarówno ideologicznych, jak i gospodarczych, administracyjnych. Panowanie tej Dynastii jest najistotniejszym okresem w dziejach naszego państwa. A dostępne obiekty szlaku – grody, palatia, kościoły są świadectwem wielkości i świadomego wkraczania w nowe czasy.

Warto dodać, że na Szlaku Piastowskim znajduje się aż 6 pomników historii (klasztor benedyktyński w Lubiniu, Ostrów Tumski w Poznaniu, wyspa na Ostrowie Lednickim, Wzgórze Lecha w Gnieźnie, dawne opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą oraz rezerwat archeologiczny w Biskupinie). Ponadto Wzgórze Lecha w Gnieźnie jest jednym z czterech polskich miejsc, któremu został przyznany w marcu 2007 roku Znak Dziedzictwa Europejskiego. Z kolei Biskupin w 2007 roku został laureatem nagrody Europa Nostra, a Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego - Brama Poznania została w 2014 roku jednym z 7 cudów Polski, w plebiscycie organizowanym przez "National Geographic Traveler".

Jak do tego doszło

Już jesienią, 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego solidarnie wyraziły wolę wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego od 2015 roku. Po roku współpracy uznano, że dalsza realizacja celów będzie możliwa jedynie wtedy, kiedy zostanie utworzona wspólna organizacja. Optymalnym rozwiązaniem było utworzenie na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, Klastra Turystycznego. Członkami założycielami stowarzyszenia - Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce są jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim, które już w październiku 2014 roku wyraziły wolę wspólnej koordynacji szlaku. Następnym etapem będzie przyjęcie do nowo utworzonego stowarzyszenia obiektów szlaku oraz innych podmiotów prawnych zainteresowanych rozwojem Szlaku Piastowskiego. Sposób przyjęcia nowych członków oraz wysokość składek określą władze stowarzyszenia. Szlakiem ma zarządzać dziewięcioosobowy zarząd.”

Członkami założycielami klastra są: powiaty: gnieźnieński, kościański, średzki, wągrowiecki, wrzesiński; gminy miejskie: Poznań, Kalisz, Konin, Gniezno; gminy miejsko-wiejskie: Kłecko, Krzywiń, Pobiedziska, Pyzdry, Trzemeszno, Września oraz gminy wiejskie: Dominowo, Łubowo, Wągrowiec.

Szlak przebiega przez obszar dwóch województw: Wielkopolskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego. Jego restytucją zajęła się Rada Programowo-Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego powołana przez marszałków województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W wyniku tych prac przebieg szlaku został całkowicie zmodyfikowany. - Przeprowadzony przez grupę cenionych naukowców audyt historyczny doprowadził do wykreślenia miejscowości niezwiązanych z Piastami. Obecnie szlak ma charakter liniowy, z dwiema trasami przecinającymi się w Gnieźnie. W 2012 roku szlak otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego. W tej chwili ma to być organizacja, którą tworzą tylko samorządy województwa wielkopolskiego, na terenie których znajdują się 32 obiekty Szlaku. Projekt statutu zakłada, że klaster będzie prowadził działalność gospodarczą. Docelowo do klastra mają również przystąpić firmy z sektora MSP oraz instytucje naukowo – badawcze.

W ubiegłym roku została przyjęta procedura przekazania środków finansowych przez wszystkie samorządy lokalne zlokalizowane na dwóch trasach przebiegu szlaku. Środki z 21 jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane do powiatu Gnieźnieńskiego – lidera przyjętego modelu koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie Wielkopolski.

Realizacja celów

Klaster ma zostać powołany w celu koordynacji Szlaku Piastowskiego, kreowania jego atrakcyjnego wizerunku, w kraju i zagranicą, zwiększenia liczby turystów odwiedzających szlak i region, wydłużenia ich czasu pobytu, a co za tym idzie zwiększenia dochodów z turystyki, w szczególności poprzez realizację następujących celów: podejmowanie współpracy z gwarantowanymi i aspirującymi obiektami szlaku, szczególnie na terenie województwa wielkopolskiego, systematyczne kontrolowanie i monitoring standardów udostępniania obiektów, zarządzanie systemem informacji turystycznej na Szlaku Piastowskim, prowadzenie kompleksowych działań promujących Szlak Piastowski we współpracy z samorządem województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podejmowanie współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną, lokalnymi organizacjami turystycznymi zlokalizowanymi na szlaku, Polską Organizacją Turystyczną, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi, w tym z komercyjnymi partnerami szlaku i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki. Klaster swoje cele ma realizować poprzez: prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, prowadzenie banku informacji i systemu informacji turystycznej o Szlaku Piastowskim w oparciu o centra i punkty informacji turystycznej oraz informacje pozyskiwane z obiektów szlaku, 3. tworzenie pakietów turystycznych, tworzenie lokalnych tematycznych tras turystycznych o profilu kulturowym,
tworzenie tematycznej oferty kulinarnej na szlaku, przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych i reklamowych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację, udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych, organizowanie imprez studyjnych, aktywne realizowanie działań o charakterze Public Relations, w tym szczególnie podejmowanie współpracy z prasą branżową i codzienną, w kraju i za granicą, promowanie wydarzeń na Szlaku Piastowskim w mediach społecznościowych, koordynowanie kalendarza imprez turystyczno – kulturalnych na szlaku, szczególnie corocznego Święta Szlaku Piastowskiego.

Michał Nykowski

Źródło: WWW.Miastopoznaj.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit