Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu – zgłoszenia do końca roku

Pod patronatami Ministra Sportu i Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej przebiega XIII edycja Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim. Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia.

Do konkursu przystępują przede wszystkim mariny, przystanie jachtowe i stanice kajakowe, nawet te działające tylko jeden sezon, przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i oznakowaniem szlaków wodnych, a także inicjatywy w tym wydawnicze, koncentrujące się na promocji polskich szlaków wodnych. Zgłaszane mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Kluby, organizacje, firmy, instytucje państwowe i samorządowe i inne. Wieloletnia tradycja Konkursu dowodzi, iż w Polsce jest wiele nadbrzeży, miejsc i inicjatyw, które dzięki zaangażowaniu pasjonatów, inwestorów jak i dzięki wizjonerskim gospodarzom polskich gmin, wsi i miast, przeżywa swój renesans, stanowiąc obowiązkowe pozycje na mapach turystycznych, polskich szlaków wodnych. Organizatorzy liczą na szeroki udział w konkursie. Główne kryteria, którymi będzie kierowało się jury przyznające nagrodę główną i nagrody specjalne, będzie ocena zrealizowanych inwestycji służących turystyce wodnej w tym szczególnie proekologiczne, ułatwiające udział w turystyce osobom niepełnosprawnym; przedsięwzięcia służące zwiększeniu bezpieczeństwa wodniaków, zagospodarowaniu dróg i szlaków wodnych; działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, prowadzone portale internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólnoturystycznych; tworzenie nowych „wodnych” ofert turystycznych; nowatorska organizacja spływów, regat, rejsów żeglarskich i motorowodnych, w tym w szczególności we współpracy z partnerami zagranicznymi. Ocena kandydatów do nagród dokonywana będzie stosownie do wielkości przedsięwzięć. Osobno inwestycje małych gmin i wsi, duże miasta. Odrębnie stanice kajakowe, mariny żeglarskie, przystanie oraz inicjatywy i przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu i promocji polskich szlaków wodnych. Zgłoszenia kandydatów do nagród w konkursie składać mogą organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualne osoby.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” na Gali 18 marca 2017 roku.

Zgłoszenia można przesyłać zarówno pocztą elektroniczną, jak i tradycyjną na adresy Centrum Turystyki Wodnej PTTK, 01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40, e-mail: ctw@pttk.pl; bliższych informacji można zasięgnąć telefonując pod numer tel. 22 254 85 95.

Poniżej wzór formularza zgłoszeniowego

Zgłoszenie

do konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

Nazwa (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.

Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel, fax,

e-mail, www).

Uzasadnienie - opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.

Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje).

Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego.

Rekomendacje.

Adres korespondencyjny, telefon, e-mail.

Data i podpis

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit