Rozważania podczas XIX Targów Książki Historycznej

Korzyści płynące z dobrych relacji muzealno-turystycznych

Muzeum Zabawek i Zabawy mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym budynku dawnych hal targowych. Codziennie w południe z wieży zegarowej muzeum „wylatuje” świętokrzyska Baba Jaga, wyrzeźbiona przez Arkadiusza Latosa, a zamontowana na wieży przez zegarmistrza Bonifacego Komorowskiego/ fot.: Archiwum MZiZ

Przykład współpracy Muzeum i ROT w Świętokrzyskiem

O relacjach muzealno-turystycznych rozmawiałem z Przemysławem Krystianem z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, będącego - obok Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie - wyspecjalizowaną placówką, kierującą swą ofertę dla najmłodszych. - Muzeum powstało w 1979 roku z inspiracji licznych wówczas w Polsce spółdzielni zabawkarskich. Obecną nazwę nosi od 2005 roku - mówi P. Krystian, podkreślając znaczenie pomocy udzielonej tej instytucji przez Wojciecha Lubawskiego, prezydenta miasta Kielce. Dzięki tej pomocy, to samorządowe muzeum uzyskało nowa, funkcjonalną siedzibę.

Rozmówca podkreśla, że propozycje muzeum nie ograniczają się do dzieci i młodzieży. Ekspozycja potrafi zainteresować także dorosłych, których ona nie tylko bawi, ale także skłania do wielu przemyśleń.-  Jesteśmy dla małych i dla dużych.  Organizujemy ciekawe imprezy, konkurs na najciekawszą i bezpieczną zabawkę, także tę tradycyjną i nawiązująca do  specyfiki regionu.

Pytam o współpracę z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. - To jest dla nas oczywiste - mówi  P. Krystian. - Jesteśmy członkami tej organizacji od samego początku jej funkcjonowania, a nasze kontakty z prezesem ROT Województwa Świętokrzyskiego Jackiem Kowalczykiem i dyrektor Biura Małgorzatą Wilk-Grzywną mają charakter roboczy. Mówimy tym samym językiem, doceniamy rolę turystyki i znaczenie opinii młodych turystów, których wspólnie zachęcamy do poznawania Ziemi Świętokrzyskiej.  Muzeum „istnieje” w bazie danych ROT, publikacjach tej organizacji, skwapliwie korzysta z możliwości prezentacji na wielu targach turystycznych.

Z rozmowy wynika, że podobne, pozytywne relacje wiążą Muzeum z centrami i punktami informacji turystycznej w województwie, a także z innymi muzeami  regionu i placówkami mogącymi interesować najmłodszych, np. z Jura Parkiem w Bałtowie, wspomnianym Panacowem i innymi. Muzealnicy współpracując wymieniają także między sobą doświadczenia z zakresu obsługi ruchu turystycznego.

Placówki muzealne Świętokrzyskiego promują się też wzajemnie, m.in. poprzez wysyłkę materiałów promocyjnych.

Wymiana myśli impulsem do nowych pomysłów

A może warto zainicjować ogólnokrajową współpracę i przygotować wspólnie produkt o roboczej nazwie „Polska dla dzieci” – zastanawiamy się z rozmówcą. Taki projekt można by realizować np. przy współpracy ze stowarzyszeniami agroturystycznymi – zarówno gospodarstwa agroturystyczne jak i „bajkowe muzea”  są odwiedzane przecież przede wszystkim przez rodziny.

I jeszcze jeden wniosek – propozycja dla centrów informacji turystycznej. Warto, aby placówki, które dotąd  tego nie uczyniły – zainteresowały się bezpłatnym kolportażem materiałów muzealnych i sprzedażą przewodników po muzeach. Ich rola jest szczególnie istotna w kształtowaniu produktu turystycznego, a poznawanie zasobów muzealnych  dodatkowo rozbudza zainteresowanie regionami.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit