Kraków czy Warszawa? Warszawa czy Kraków?

Krakow

W różnych dziedzinach Kraków i Warszawa postrzegane są jako rywalizujące między sobą ośrodki, a dyskusje nt. przewagi Krakowa nad Warszawą (i vice versa) mają tradycję równie długą, jak klasyczny już spór o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy.

Przyglądając się danym statystycznym opisującym ruch turystyczny w polskich miastach, nie ulega wątpliwości, że zarówno Kraków, jak i Warszawa, są liderami w recepcji turystów i wyróżniają się na tle pozostałych ośrodków miejskich. Baza noclegowa obu miast jest najbardziej rozwinięta i dobrze przygotowana do przyjęcia licznych gości. W 2014 roku Kraków dysponował blisko 19 000 miejsc noclegowych (wzrost o 8 % w stosunku do stanu z roku poprzedniego), Warszawa – ponad 21 000 miejsc noclegowych (wzrost o 6,6 %). Oba miasta są komunikacyjnie łatwo dostępne z kraju i z zagranicy, również drogą lotniczą. Stołeczne lotnisko Chopina obsługuje rocznie 43% całego ruchu pasażerskiego, a podkrakowskie Balice są na drugim miejscu w tej klasyfikacji z udziałem 15%. W badaniach wizerunkowych realizowanych na rynkach zagranicznych Kraków i Warszawa mają najwyższą rozpoznawalność wśród polskich miast, a w rankingach atrakcyjności turystycznej Polski - pozostają niezmiennie w ścisłej czołówce.

W tekście poniżej przedstawiamy dane dotyczące ruchu turystycznego w Krakowie i Warszawie. Czytelników zapraszamy, by sami zdecydowali: Kraków czy Warszawa? Warszawa czy Kraków?

Miasta prezentujemy w kolejności alfabetycznej J

KRAKÓW

W 2013 roku Kraków był celem blisko 7% wszystkich podróży krajowych. Do stolicy Małopolski przyjechało 2,8 mln turystów krajowych, których wydatki oszacowano na blisko 980 mln złotych. Z gościny w rejestrowanych obiektach noclegowych skorzystał co trzeci turysta krajowy odwiedzający Kraków, co stanowiło 5% ogółu turystów krajowych zarejestrowanych w polskiej bazie zbiorowego zakwaterowania w 2013 roku. Średnia długość pobytu wyniosła 1,8 noclegu. W tym samym okresie stolicę Małopolski odwiedziło 1,8 mln turystów zagranicznych, a ponad połowa z nich skorzystała z noclegu w krakowskich hotelach, hostelach, innych obiektach (19% ogółu cudzoziemców zarejestrowanych w polskiej bazie noclegowej). Odwiedziny Krakowa przez obcokrajowców stanowiły około 12% wszystkich przyjazdów zagranicznych do Polski. Średnia długość pobytu turystów zagranicznych wyniosła 2,3 noclegu. Najczęściej w Krakowie spotkać można było Anglików, Niemców, Włochów, Amerykanów oraz mieszkańców Ukrainy. Częściej niż do innych miast Polski, do Krakowa przyjeżdżała młodzież w wieku do 24 lat.

Głównym celem przyjazdów turystów zagranicznych do Krakowa były turystyka i wypoczynek (40%), na kolejnym miejscu znalazły się przyjazdy służbowe(19%), związane przede wszystkim z prowadzeniem własnego biznesu. Niewielki udział w celach przyjazdu stanowiły odwiedziny u krewnych lub znajomych (10%).Cudzoziemcy przyjeżdżający do Krakowa w dużym stopniu korzystali z częściowego pośrednictwa biur podróży (wykupienie części usług, tylko rezerwacja) – 45%, a blisko jedna piąta przyjazdów zorganizowana została całkowicie przez biura podróży. Co trzeci gość z zagranicy zorganizował swój przyjazd samodzielnie. Łączne wydatki turystów zagranicznych w Krakowie oszacowano na ponad 480 mln USD.

WARSZAWA

W 2013 roku Warszawa stanowiła cel ponad 7% wszystkich podróży krajowych Polaków. W tym czasie do stolicy przyjechało około 3,1 mln turystów krajowych, z których około połowa skorzystała z noclegu w hotelach, hostelach i innych obiektach (9% ogółu Polaków zarejestrowanych w bazie noclegowej). Średnia długość pobytu wyniosła 1,6 noclegu. Turyści krajowi wydali w Warszawie 1 010,3 mln złotych. W tym samym czasie Warszawę odwiedziło 1,4 mln turystów zagranicznych; przyjazdy te stanowiły 9% wszystkich podróży zagranicznych. Najczęstszym motywem wizyt turystów zagranicznych w Warszawie były interesy i sprawy służbowe (55%), przede wszystkim związane z prowadzeniem interesów w imieniu firmy. Kolejnym motywem przyjazdów do miasta były wypoczynek i zwiedzanie (19%). Podróże w celu odwiedzin krewnych lub znajomych miały tylko 8% udziału w wizytach w stolicy Polski. Ponad połowa wszystkich przyjazdów turystów zagranicznych do Warszawy organizowana była samodzielnie (56%). Blisko co trzeci przyjazd był pakietem wykupionym za pośrednictwem biura podróży.

Większość obcokrajowców korzystała z noclegów w stołecznych hotelach i innych obiektach należących do rejestrowanej bazy noclegowej. Najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Francji i Rosji. Średnia długość pobytu cudzoziemców korzystających z bazy zbiorowego zakwaterowania wynosiła 1,8 nocy. Łączne szacunkowe wydatki turystów zagranicznych w Warszawie w 2013 roku wyniosły 620,3 mln USD.

Na podstawie: Turystyka Polska w 2013 roku – wielkie miasta. Bożena Radkowska, SGTiR, Instytut Turystyki, Warszawa 2014; Turystyka w 2014 roku, GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowała: Dorota Zientalska, Departament Strategii Polskiej Organizacji Turystycznej

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit