Międzynarodowy zlot cykloturystów UECT. Po raz trzeci w Polsce

Pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej, w lipcu, przebiegała będzie XIV edycja Europejskiego Tygodnia Turystyki Kolarskiej.

Gospodarzem imprezy będzie Staszów. Porozumienie przyznające Kołu Grodzkiemu PTTK im. Adama Bienia w Staszowie prawo organizacji imprezy, podpisali prezydent Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej Pierre Reuze i Marek Juszczyk, prezes Oddziału PTTK w Sandomierzu.

Po raz trzeci w Polsce

Europejski Związek Turystyki Rowerowej (Union Europeenne de Cyclotourisme) działa od 2002 roku, założony został we Francji. Ideą, która przyświeca powstaniu UECT jest rozwój i promocja turystyki rowerowej na terenie Europy. Wśród szczytnych celów są ochrona pejzażu, obiektów turystycznych, natury i środowiska, przyczynianie się do ochrony europejskiej spuścizny kulturowej i poszanowania społeczeństw zamieszkujących europejskie kraje. Polska wstąpiła do UECT w 2004 roku. Związek zrzesza obecnie, oprócz naszego kraju, federacje Belgii, Hiszpanii, Francji, Luxemburga, Portugalii i Ukrainy. Z ruchem UECT identyfikuje się około 200 tys. turystów rowerowych. Dzięki zaangażowaniu rzesz wolontariuszy możliwa jest realizacja bogatego programu działalności międzynarodowej. Największą popularność zyskały Tygodnie Turystyki Rowerowej, organizowane od 2011 roku wspólnie przez UECT i obrosłe tradycją, założone w 1898 roku w Luksemburgu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyki (Alliance Internationale de Tourisme). Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej połączony jest z zajęciami dla Młodych Turystów Rowerowych. Obie te imprezy odbywają się co roku w innym kraju europejskim i pozwalają uczestnikom na poznanie danego regionu z wysokości rowerowego siodełka. Wydarzenie to odbywa się po raz trzeci w Polsce, po raz pierwszy na terenie województwa świętokrzyskiego.

Aktywny wypoczynek, zwiedzanie, wydarzenia kulturalne

XIV Europejski Tydzień Turystyki potrwa od 7 do 14 lipca. Uczestników podejmował będzie Staszów. Na bazę zlotu wybrano XIV-wieczny Zespół Pałacowy w Kurozwękach, w którym znajduje się kompleks turystyczno-rekreacyjny.

Ziemia staszowska nie bez racji rekomendowana jest zwolennikom turystyki rowerowej. Wytyczono w tym rejonie wiele urozmaiconych tras o różnym stopniu trudności, drogami asfaltowymi i leśnymi duktami. Zdrowemu wysiłkowi sprzyja otaczająca przyroda, lasy, woda i czyste powietrze. Organizatorzy starają się aby propozycje wycieczek pozwoliły każdemu rowerzyście wybrać szlak odpowiedni do jego wieku i kondycji fizycznej. Uczestnikom pozostawiona zostaje całkowita dowolność wyboru godzin wyjazdu, marszruty i liczby przebytych kilometrów. Pokonując wyznaczone szlaki, rowerzyści będą mogli zwiedzić wiele zabytkowych miejsc, między innymi Szydłów, Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach, położony nieopodal Opatowa zamek Krzyżtopór w Ujeździe, urokliwy Sandomierz i dawny klasztor benedyktynów na św. Krzyżu. Do głównych turystycznych atrakcji zalicza się kopalnia krzemienia pasiastego i pierwszy w Polsce park o charakterze naukowo–rozrywkowym, jakim jest Bałtowski Kompleks Turystyczny, któremu kapituła konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny przyznała Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do programu imprezy organizatorzy włączyli wydarzenia kulturalne, występy zespołów regionalnych, spotkania przy muzyce. Nieodłącznym elementem udanych spotkań turystycznych są przyjemności jakich dostarczają kulinaria. Uczestnicy rowerowego tygodnia pokosztują rozmaitości regionalnej kuchni, słynnych bogoryjskich pierogów, czy wpisanych na polską listę produktów tradycyjnych dzioni rakowskich, odmiany podgardlanej kaszanki przyrządzanej w okolicach Rakowa. Na koniec dnia, gdy cykliści odstawią rowery, niektórzy z nich pewnie oddadzą się degustacji śliwowicy z Szydłowa, słynącego z sadów doskonałej jakości śliwek.

Młodzież zacieśniania europejskie więzi obywatelskie

Istotną częścią Tygodnia Europejskiego UECT będą zajęcia dla Młodych Cykloturystów UECT, które zachęcają do aktywnego udziału rodziny z dziećmi. W założeniach zajęć, wymienianych przez organizatorów, znajdują się między innymi takie wartości, jak umożliwienie młodym rowerzystom poznawania krajów europejskich i nawiązywania przyjacielskich więzi z europejskimi rówieśnikami, uwrażliwienie ich na piękno i bogactwo środowiska naturalnego, zachęcenie do udziału w formowaniu obywatelstwa europejskiego.

Według szacunków organizatorów, liczba uczestników XIV Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej UECT przekroczy 1,2 tys. osób uprawiających turystykę rowerową. Połowę stanowili będą turyści z zagranicy. Jak wynika z listy zgłoszeń, najliczniejszą grupę stanowią cykliści francuscy, swój udział zadeklarowało ponad 400 miłośników jednośladów z Francji.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit