Natura 2000

Natura-2000

Fundusze unijne wspomagają wykorzystanie obszarów „Natura 2000" poprzez budowę tras i infrastruktury dla turystów wokół atrakcyjnych przyrodniczo obszarów w województwie świętokrzyskim.

- Do tej pory patrzyliśmy na ekologiczny charakter województwa głównie przez pryzmat utrudnień związanych z realizacją inwestycji. Ale przychodzi moment, kiedy ten zasób może być – i tak będzie na pewno – ogromnym atutem województwa świętokrzyskiego. Powstanie niemal 1600 kilometrów ścieżek edukacyjno-ekologicznych, które będą stanowiły uzupełnienie biegnącego przez nasz region szlaku rowerowego Green Velo – zapowiada marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas

Inicjatorami projektu są Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Beneficjentami projektu będą Lasy Państwowe, Świętokrzyski Park Narodowy i ok. 60 samorządów w regionie.

Celem projektu jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego woj. świętokrzyskiego, w sposób, który zapewni ochronę przyrody i poprawi turystom warunki korzystania z jej walorów podkreśla dyrektor RDLP Tomasz Sot,

Maria Sitek przedstawicielka WFOŚiGW informuje, że blisko 65 procent powierzchni województwa świętokrzyskiego podlega ochronie przyrody. Poza parkiem narodowym ustanowiono tu dziewięć parków krajobrazowych i 21 obszarów chronionego krajobrazu. W świętokrzyskim znajduje się też 40 obszarów europejskiej sieci ekologicznej „Natura 2000", które zajmują teren 160 tys. hektarów.

Celem projektu jest zachowanie wartości przyrodniczej tych obszarów. Chodzi o udostępnieniu ich potencjału dla turystyki i edukacji ekologicznej z jednoczesną ochronę ochroną przyrody. Szlaki - dla pieszych i rowerzystów - zostaną wyznaczone m. in. na obecnie istniejących trasach turystycznych, leśnych drogach gospodarczych i śródpolnych ścieżkach. Każda z nich będzie miała kształt pętli, przecinającej teren chroniony lub do niego prowadzącej. Niewykluczone, że niektóre będą przeznaczone do jazdy konnej czy narciarstwa biegowego.

Przy trasach powstanie ok. 160 miejsc odpoczynku dla turystów – z wiatami, altanami, ławkami, stołami, stojakami na rowery, koszami na odpady, mostami, podestami - wykonanymi z drewna i kamienia oraz miejscami na ognisko. Na tablicach informacyjnych, będzie można znaleźć dane dotyczące terenów chronionych.

Jednocześnie w większych miejscowościach w pobliżu tras powstaną infokioski - z danymi przyrodniczymi i informacjami dotyczącymi znajdujących się w pobliżu atrakcji turystycznych. W planowaniu wycieczki ma pomóc mobilna aplikacja.

Trasy będą biegły od okolic Sandomierza, przez południową część regionu w pobliżu Wisły, na Ponidzie, gdzie znajdują się jedne z najcenniejszych przyrodniczo terenów regionu. Inne będzie można znaleźć w Górach Świętokrzyskich, w północnych powiatach oraz na zachodzie województwa – w okolicy Włoszczowy.

Trasy zostaną wytyczone w taki sposób, by łatwo można było na nie dotrzeć z niemal 200-kilometrowego, świętokrzyskiego odcinka Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Inicjatorzy przedsięwzięcia będą zabiegali o wsparcie projektu z funduszy Unii Europejskiej, w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 80 milionów złotych. Unijny wkład może wynieść 85 procent kosztów, przy 15-procentowym wkładzie własnym beneficjentów.

Uzgodnienia dotyczące projektu i prace nad jego opracowaniem trwały półtora roku. Władze regionu chciałyby rozpocząć jego realizację jeszcze pod koniec 2016 roku i zakończyć w ciągu trzech lat.

Michał Nykowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit