LGD „Razem dla Radomki”

Nieodkryte atrakcje Mazowsza

Taką nazwę nosi Lokalna  Grupa Działania, skupiająca gminy subregionu radomskiego województwa mazowieckiego: Przysuchę, Wieniawę, Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Jedlińsk. Osią całego obszaru jest rzeka Radomka, a największa obecną i perspektywiczną atrakcją turystyczną – Zalew Domaniów o powierzchni 500 ha i długości 7 km.

Już teraz powstają tu ośrodki wypoczynkowe i kwatery agroturystyczne.  Teren ten, z racji bliskości Warszawy i Radomia ma szanse stać się także celem turystyki sobotnio-niedzielnej.

LGD  „Razem dla Radomki”  realizuje kilka projektów mających na celu kreowanie rozwoju lokalnego tego obszaru. Dwa spośród tych projektów – „Odnowa i rozwój wsi” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - dotyczą bezpośrednio i pośrednio także turystyki. W ramach tych projektów organizowane są stoiska na targach turystycznych, m.in. przy współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Na uwagę zasługuje wydana ostatnio mapa-informator turystyczny „Dolina Radomki”. Trudno uwierzyć, że na tym stosunkowo mało znanym terenie znajdują się m.in. takie atrakcje, jak: Muzeum Oskara Kolberga W Przysusze, Muzeum Gombrowicza we Wsoli, sanktuarium w Skrzynnie, kościoły z cennym wyposażeniem w Wieniawie i Zakrzewie.  Warto przybyć na Święto Papryki do Przytyka (wrzesień), a do Jedlińska na obrzęd „Ścięcia śmierci” (ostatni wtorek karnawału).

Poza wspomnianym zalewem w Domaniowie, dostępne dla turystów są zalew Topornia w Przysusze, stawy rybne, ośrodki wypoczynkowe i kwatery agroturystyczne.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit