Potencjał Żywiecczyzny

„Od Komorowskich do Habsburgów”

Wizualizacja żywieckiego Parku Miniatur

Mirosław Dziergas, dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Żywcu od lat uczestniczy w targach turystycznych wraz z zespołem przedstawicieli urzędów miast i gmin, obiektów noclegowych i zarządców atrakcji turystycznych Beskidu Żywieckiego. Rokrocznie też rozmawiamy o lokalnej polityce budowania turystycznej marki regionu.

Godna podkreślenia, a także naśladowania jest stała, całoroczna współpraca w obrębie powiatu. Cotygodniowe spotkania samorządów i innych zainteresowanych rozwojem i promowaniem turystyki, w siedzibach poszczególnych gmin, poświęcone są uzgodnieniom bieżących działań w zakresie kreowania i promowania produktu turystycznego. To inicjatywa Starostwa Powiatowego. - To taki nieformalny LOT - mówi Mirosław Dziergas dodając, że nie angażując nadmiaru czasu w tworzenie zbytecznych dokumentów, Żywiecczyzna kieruje się przede wszystkim potrzebami praktyki.

W gminach Powiatu Żywieckiego animatorami turystyki i ośrodkami koordynującymi są gminne ośrodki kultury, w których siedzibach mieszczą się także punkty informacji turystycznej. Tak jest w Jeleśni, Milówce, Rajczy i Węgierskiej Górce.

- Sezon trwa cały rok, ale są miesiące „chudsze” – dlatego też pragniemy zachęcić do wykorzystania bazy noclegowej w okresie późnej jesieni i wiosny -  mówi dyrektor Dziergas.

Wielkim rzecznikiem regionu jest przedstawicielka książęcego rodu Habsburgów Maria Krystyna Habsburg – mieszkająca na stałe w zamku w Żywcu. Ambasadorami regionu są znani bracia Golcowie, angażujący się w promocję kultury ludowej. Ich sumptem ukazują się publikacje propagujące m.in. tradycyjny żywiecki strój ludowy. Propagatorem żywieckiej kultury i turystyki jest również ceniony duszpasterz, ksiądz Władysław Zązel,   swobodnie posługujący się miejscową gwarą, wielokrotny uczestnik licznych programów telewizyjnych.

Powiat korzysta ze środków Unii Europejskiej. Jeden z projektów UE  „Żywiecczyzna zaprasza” obejmuje kampanię promocyjną, w tym udział w targach turystycznych. Środki te wspomagają także inicjatywę „Wspólne Beskidy” realizowaną z partnerami czeskimi i słowackimi oraz miastem Bielsko-Biała i powiatami Bielskim i Cieszyńskim. Rozwija się także współpraca m.in. z Austrią (zwłaszcza ze Styrią), Chorwacją, Węgrami w ramach programu dziedzictwa kultury „In Kult”.

Promocja nie ogranicza się do Żywiecczyzny. - Nie patrzymy na granice powiatów - mówi dyrektor M. Dziergas, prezentując bogato ilustrowaną broszurę propagującą obiekty turystyki kwalifikowanej w Beskidach (m.in. schroniska PTTK i schroniska młodzieżowe PTSM). Niektóre z nich leżą już „za miedzą” powiatu żywieckiego.

Atrakcyjność regionu wzrasta – cieszy się rozmówca. Dużym powodzeniem cieszą się trasa turystyczna i muzeum browaru Książęcego w Żywcu.

Żywiecki Park Miniatur

W żywieckim parku Habsburgów w Żywcu trwa budowa historycznego parku tematycznego „Od Komorowskich do Habsburgów”. Park Miniatur, jeden z największych i najważniejszych projektów, na które powiat żywiecki otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, ma stać się nową atrakcją turystyczną Żywiecczyzny. Na terenach zielonych, w pobliżu żywieckiego Nowego Zamku, staną miniatury czterech zabytkowych obiektów związanych z rodami, które rządziły niegdyś Żywiecczyzną. Cztery prezentowane na zewnątrz budowle będą miały ciekawą „oprawę”. Trzymać je będą w rękach wykonane z mosiądzu postaci w strojach górali, a także mieszczan żywieckich. Dwie z figur prezentowały będą Książęcy Browar Habsburgów, wybudowany w Żywcu w 1856 roku oraz budynek odlewni żeliwa w Węgierskiej Górce, którą wzniósł hrabia Wielopolski, a później przeszła w ręce rodziny Habsburgów. Trzecia miniatura przedstawiać ma pozostałości zamku zbudowanego w Lanckoronie w Małopolsce. Ostatnim obiektem będzie natomiast dwór w Bielsku-Białej wybudowany przez Habsburgów w 1820 roku.

W zabytkowych i odrestaurowanych zamkowych wnętrzach pojawią się natomiast 24 makiety najciekawszych obiektów historycznych z czasów Komorowskich, Wielkopolskich oraz Habsburgów, znajdujące się na Żywiecczyźnie oraz w Beskidzie Śląskim i Małym.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit