Innowacyjny Zamość

Ożyły fortyfikacje w idealnym mieście

1.1.1.Ozyly fortyfikacje

Zamość – zwany miastem idealnym jest powszechnie podziwiany w całej Europie i trudno się temu dziwić. Dziedzictwo przeszłości znalazło tu oddanych opiekunów i propagatorów, a dobra współpraca wielu podmiotów daje szansę uzyskiwania przewag konkurencyjnych na trudnym rynku turystycznym.

Marcin Grabski z Urzędu Miasta, odpowiedzialny za aplikacje środków unijnych uczestniczył w trakcie targów turystycznych TT Warsaw 2013 w zbiorowej ekspozycji produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, zorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.

Odwiedzający stoisko mogli otrzymać specjalne karty przestrzenne pozwalające na obejrzenie obiektów architektury militarnej przed i po rewitalizacji. Nie jest to jedynie symulacja, gdyż projekt „Zamość – miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki" został już zrealizowany. Jak podkreśla rozmówca, w efekcie prac została otworzona sylweta renesansowego, ufortyfikowanego miasta – jednego z nielicznych w Europie. Projekt o wartości 70 milionów zł był w 85 proc. dofinansowany z funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka". Przeprowadzono bardzo trudną dekompozycję twierdzy i jej ważniejszych obiektów.

Obiekt został udostępniany do zwiedzania, co ułatwia Forteczne Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej. Jest to już druga, obok Zamojskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Rynku Wielkim, placówka „it" zarządzana przez samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W kolejnym etapie planowana jest rewitalizacja gmachu dawnej Akademii Zamojskiej, w którym znajdzie się ekspozycja Muzeum Rodu Zamoyskich oraz muzeum dawnej drukarni. Być może część gromadzonych tu starych maszyn poligraficznych uda się uruchomić.

To dobrze, że w Zamościu mającym już ugruntowaną pozycję w turystyce, systematycznie pojawiają się nowe atrakcje.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit