Rewitalizacja

Park Kulturowy „Miasto Tkaczy” - Zgierz

Park Kulturowy „Miasto Tkaczy” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z tzw. funduszy norweskich. Cały projekt utworzenia parku kulturowego kosztuje 7 mln zł

Miasta położone w pobliżu metropolii mają specyficzne szanse i zagrożenia z punktu widzenia kreowania i promocji produktu turystycznego. Z jednej strony pozostają one niejako w cieniu wielkiego miasta, które jest silnym magnesem dla ruchu przyjazdowego. Z drugiej strony – jego bliskość daje szansę, że  będzie ono wysyłać tam własnych mieszkańców.

Zgierz to miasto w aglomeracji łódzkiej, znacznie starsze od wielkiej Łodzi, która dziś dostarcza coraz liczniejszych argumentów wspierających przyjazdy turystów. Natomiast z punktu widzenia Łodzian za najciekawsze uznawano, najliczniej odwiedzane „zielone” dzielnice tego miasta, z kompleksami leśnymi i ośrodkami wypoczynkowymi.

Aby nieco odmienić tę sytuację, przed paru laty namawiano do bardzo sympatycznego „Jeża ze Zgierza” – z wiersza znanej pisarki, Wandy Chotomskiej.

Teraz w Zgierzu, połączonym linią podmiejskiego tramwaju z Łodzią, przybywa nowa atrakcja. To Park Kulturowy „Miasto Tkaczy” - Zgierz. Kompleks zabytkowych obiektów obejmuje: dom turysty z punktem informacji turystycznej, centrum konserwacji zabytkowego drewna (miejsce warsztatów edukacyjnych), Muzeum Miejsca Parku Kulturowego zlokalizowane w dawnym domu tkacza, także restauracja „Raz na wozie”. Gospodarze obiektu proponują organizację szkoleń, warsztatów, zajęć edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży.

Warto także zobaczyć Muzeum Miasta Zgierza w domu „Pod Lwami”, w którym na uwagę zasługuje min. rekonstrukcja wnętrza dawnego domu mieszczańskiego.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit