Po gastronomii, turystyka kulturowa

W poprzedniej edycji międzynarodowego konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne – EDEN, nagradzane i promowane były miejsca i obszary turystyczne w Europie, wyróżniające się ofertą gastronomiczną. Spośród polskich kandydatów ubiegających się o ten tytuł, kapituła konkursu realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, główną nagrodę przyznała Szlakowi kulinarnemu „Śląskie Smaki”. W tym roku tematyką wiodącą jest turystyka kulturowa. Rozpoczęcie konkursu w maju.

W myśl idei, którą popularyzują organizatorzy konkursu, promuje on najlepsze wzorce zrównoważonego rozwoju turystyki. Mówiąc skrótowo, chodzi o usuwanie barier hamujących ten rozwój. Między innymi wskazywanie miejscowości posiadających atrakcyjne oferty poza sezonami turystycznymi oraz kierowanie ruchu turystycznego do mniej znanych miejscowości turystycznych.

Pozytywny impuls rozwijający rynek usług turystycznych

Polska turystyka uczestnicząc w konkursie EDEN, zyskuje mogąc włączyć mniej znane atrakcyjne miejsca w europejską sieć rozpoznawanych obszarów turystycznych, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa Europy. Wartością nie do przecenienia jaką wnosi konkurs, jest wyraźny impuls zwiększający zaangażowanie instytucji i przedsiębiorców działających na rynku usług turystycznych w proces podnoszenia konkurencyjności produktów i atrakcji turystycznych na danym obszarze przy zachowaniu ich unikatowego charakteru. – W edycji 2017 do konkursu mogą zgłaszać się regiony, szlaki turystyczne i kulturowe, produkty turystyczne, osady, które wykorzystują w zakresie turystyki ofertę związaną z lokalną kulturą lub posiadają ofertę związaną z poznawaniem dziedzictwa kulturowego między innymi organizatorzy festiwali, warsztatów, animacji czy pokazów rękodzieł. Na przykład przy ocenie brane będzie pod uwagę to, czy rękodzieła powstają z produktów dostarczanych przez lokalnych producentów oraz czy oferta kulturalna destynacji stanowi element promocji turystycznej na poziomie regionalnym – precyzuje koordynatorka polskiej edycji konkursu EDEN Anna Książnik z Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT.

Zgodnie z regulaminem, zakwalifikowane do konkursu destynacje turystyczne oceni, powołana przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej kapituła. Do udziału w jej pracach zaproszeni zostaną eksperci z dziedziny objętej konkursem. Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy w czerwcu. Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym i innym zainteresowanym podmiotom.

Prestiż, ale nie tylko

Nagroda przyznawana w konkursie EDEN ma charakter nie tylko prestiżowy. Laureaci otrzymują tytuł „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN”, włączani są do sieci Najlepszych Europejskich Destynacji Turystycznych i uczestniczą we wspólnej międzynarodowej promocji. Zwycięzcy polskiej edycji promowani są poprzez narodowy portal www.polska.travel oraz portal konkursowy www.edenpolska.pl. Wszyscy finaliści biorą udział w działaniach promocyjnych prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną. Między innymi w mediach branżowych i lifestyle'owych, organizowanych podróżach studyjnych dla dziennikarzy i blogerów, eventach POT, w internecie, wydawnictwach tradycyjnych i e-bookach.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka konkursu Anna Księżnik, Polska Organizacja Turystyczna, tel.: 22 536-70-25, fax: 22 536-70-86, e-mail: anna.ksieznik@pot.gov.pl, eden@pot.gov.pl. www.edenpolska.pl.

Konkurs European Destinations of Excellence (EDEN) jest projektem promującym zrównoważone modele rozwoju turystycznego w całej Unii Europejskiej. Organizowany jest od 2006 roku. Laureaci wyłaniani są w poszczególnych krajach członkowskich. Tytułem EDEN wyróżniane są destynacje turystyczne o niepowtarzalnym charakterze, które łączą potrzebę ochrony środowiska, lokalnej społeczności i turystów, rozwijając jednocześnie rentowny ekonomicznie produkt turystyczny. Konkurs ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawalnych obszarów turystycznych charakteryzujących się szczególnymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy. Polskimi laureatami konkursu są „Turystyka i obszary chronione" - Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty (2009), „Turystyka wodna" - Dolina i Bagna Biebrzy (2010), „Rewitalizacja miejsc i obiektów" w Żyrardowie (2011), „Turystyka Dostępna" w Przemyślu (2013), „Turystyka i gastronomia lokalna” - Szlak kulinarny „Śląskie smaki” (2015).

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit