Spotkanie Wysokiego Szczebla ds. Turystyki w Grupie Wyszehradzkiej we Wrocławiu

Powalczymy wspólnie o turystów z Azji i obu Ameryk

Porozumienie podpisano we Wrocławiu, ponieważ istotnym punktem w promocji Polski będzie Wrocław, który w 2016 roku stanie się Europejską Stolicą Kultury/ fot.: Maciej Kulczyński

Kraje Grupy Wyszehradzkiej – Polska, Węgry, Słowacja i Czechy – zwarły siły i będą wspólnie promować swe walory rynkach Ameryki i Azji, w tym Chin, Japonii, Indii, Brazylii. Bo za turystami z tych krajów idą duże pieniądze, podkreślają urzędnicy z Grupy Wyszehradzkiej, którzy zjechali do Wrocławia, żeby omówić wspólne projekty. Porozumienie podpisali 21 marca w Sali Wielkiej wrocławskiego ratusza.

Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP, mówi, że pomysłów jest wiele, ale wspólny budżet Grupy Wyszehradzkiej na promocję niestety wielki nie jest. Z pewnością jednak w tym roku Polska do swej oferty dołoży Wrocław, który w 2016 r. będzie Europejską Stolica Kultury.

Oprócz Katarzyny Sobierajskiej w Spotkaniu Wysokiego Szczebla ds. Turystyki w Grupie Wyszehradzkiej uczestniczyli: Michał Janeba - zastępca ministra Rozwoju Regionalnego i Turystyki Republiki Czeskiej, Viktória Horváth - zastępca sekretarza stanu ds. turystyki, Ministerstwa Gospodarki Narodowej Republiki Węgierskiej i František Palko - sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej.

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy, planu wspólnych działań promocyjnych w 2013 r., stanu i perspektyw rozwoju turystyki krajów Grupy Wyszehradzkiej, praktycznych aspektów ochrony klientów biur podróży oraz stanu przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Jak informuje biuro prasowe wrocławskiego magistratu, spotkanie ministrów poprzedziło spotkanie robocze szefów narodowych organizacji turystycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej, w którym udział wzięli: Rafał Szmytke - prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rostislav Vondruška - dyrektor Zarządzający Czech Tourism, Gergely Horváth - zastępca dyrektora Generalnego Hungarian National Tourist Organisation, Marta Kucerová - dyrektor generalny Slovak Tourist Board, w trakcie którego został ustalony szczegółowy plan działań promocyjnych krajów Grupy Wyszehradzkiej na najbliższy okres.

----------------------------------------

Grupa Wyszehradzka (V4) jest realizowaną od 1991 r. regionalną formą współpracy, najpierw trzech a po rozpadzie Czechosłowacji, czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i zbliżone uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Strony wzajemnie konsultują i koordynują swoje działania na arenie międzynarodowej i wzajemnie wspierają swoje dążenia. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.
Poszczególne państwa Grupy Wyszehradzkiej kolejno obejmują roczne przewodnictwo w Grupie. W ramach przewodnictwa organizowane są spotkania premierów (przeważnie: czerwiec i grudzień), a co roku spotkania prezydentów (najczęściej wrzesień) i przewodniczących parlamentów (czerwiec) oraz spotkania resortowe. Z dniem 1 lipca 2012 r. Polska objęła roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Tym samym Polska jest organizatorem i gospodarzem organizowanych spotkań na szczeblu premierów, prezydentów, a także spotkań resortowych.

Marek Perzyński

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit