Przemiany polskiej wsi dokonują się także dzięki turystyce

1. Przemiany

Dziesiąta rocznica wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w Polsce i dwudziestolecie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stały się okazją do zorganizowania podróży studyjnej dla dziennikarzy. Uczestniczący w niej prezes Agencji Andrzej Gross udzielał licznych informacji o dokonaniach tej instytucji. Celem wyjazdu była nie tylko wizyta w gospodarstwach rolnych powiatu sokołowskiego (historyczne Podlasie, wschodnia część województwa mazowieckiego), ale także zapoznanie się z potencjałem kulturowym wsi będącym istotnym walorem turystycznym.

Uczestnicy oglądali nowoczesne gospodarstwa rolne, ale także zwracali uwagę na przemiany podnoszące jakość życia i estetykę wsi, dokonujące się dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Przy udziale tych środków zostały rewitalizowane m.in. pałac w Partrykozach – dziś ciekawe muzeum wnętrz oraz dwór „Reymontówka" we wsi Chlewiska koło Siedlec – liczący się ośrodek kultury, edukacji i turystyki. Bogactwem kulturowym wsi pogranicza Mazowsza i Podlasia jest folklor. Wysoki poziom reprezentuje tu od blisko 50 lat wielopokoleniowy Zespół Pieśni i Tańca „Chodowiacy".

Rozwija się agroturystyka, a takie obiekty, jak choćby gospodarstwa państwa Paczóskich we wsi Korabie gmina Bielany czy „Folwark" państwa Mieczkowskich w Patrykozach-Kolonii mogą z pewnością służyć turystyce edukacyjnej.

Dzięki wsparciu unijnemu rozwija się produkt lokalny, który również już staje się istotnym wyróżnikiem regionu, tak ważnym dla turystyki. Odwiedziliśmy nowoczesny obiekt Grupy Producentów Rolnych „Jabłko Siedleckie" w Suchożebrach. W całej okolicy pojawia się charakterystyczny znak firmowy z jabłuszkiem symbolizujący dorodne owoce, a także na miejscu wytłaczane soki jabłkowe – bez jakichkolwiek dodatków. Podobnym wyróżnikiem mogą stawać się pieczarki. „Pieczarka Siedlecka" – grupa producentów z tej samej gminy Suchożebry jest rozpoznawalna nie tylko w kraju i z pewnością staje się turystycznym ambasadorem regionu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazała w minionych latach znaczne środki także na zdania służące poprawie wyglądu wsi i wzbogaceniu jej infrastruktury, co niewątpliwie przekłada się na wzrost atrakcyjności turystycznej. I tak np.: zmodernizowano wyciąg narciarski (Przywidz na Kaszubach), wyremontowano dworek na cele agroturystyczne (Kobyla Góra w Wielkopolsce), zbudowano kompleks basenów krytych (Jeleniewo na Suwalszczyźnie), adaptowano zabytkowy obiekt na cele zagrody rekreacyjnej z Muzeum Rzeczy Dawno Używanych (Tyszowce na Zamojszczyźnie). Także powstające dzięki unijnym środkom przeznaczonym na rozwój wsi na obszarach wiejskich powstają lokalne przetwórnie, których wyroby - z racji swej wyjątkowości - są też dużą atrakcją dla turystów.

Dobrych przykładów jest bardzo dużo. Turystyka jest jeszcze nie do końca wykorzystaną szansą. – Przecież aby rozwijać agroturystykę, nie potrzeba rekordów z Księgi Guinnessa, zabytków z listy UNESCO, ogromnych mórz, wyniosłych szczytów. Potrzeba jest: gościnność, serdeczność, otwarcie, zdrowa żywność – a to wszystko jest na polskiej wsi – mówiono w kuluarach.

dr Jan Paweł Piotrowski

ALMAMER Szkoła Wyższa

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit