Po XVIII Walnym Zjeździe Delegatów

PTTK w służbie ambitnej turystyki

Zakończyła się kolejna kadencja władz PTTK – największej organizacji turystycznej w Polsce. W trakcie XVIII Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa (14-15 września 2013) wybrano nowe władze. Prezesem ZG PTTK został dotychczasowy sekretarz generalny Roman Bargieł, wiceprezesami: Andrzej Gordon, Henryk Miłoszewski i Stanisław Sikora.

PTTK będące najstarszą i największą organizacją turystyczną w Polsce skupiało  według stanu na koniec 2012 r.  61.960 członków zrzeszonych w 303 oddziałach, a szeregi członkowskie stale się powiększają. Od kilku lat najliczniejszym pod względem liczby członków jest województwo śląskie z 12.404 członkami w 41 oddziałach (20% ogólnego stanu członków), kolejno plasuje się województwo małopolskie, zrzeszające w 26 oddziałach 7.368 członków (11,9% ogólnego stanu członków), a następnie województwo mazowieckie, które w 34 oddziałach skupia 6.719 członków (10,8% ogólnego stanu). Kadra programowa PTTK posiadała na koniec kadencji 25.501 różnych uprawnień. Podkreślenia wymaga fakt, że na 61.960 członków PTTK - 13.589 posiada przynajmniej jedno uprawnienie kadry programowej, co oznacza, że prawie co piąty członek PTTK jest także członkiem kadry PTTK. Ważną rolę spełniają nauczyciele – członkowie PTTK, opiekunowie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych PTTK.

PTTK nadal jest głównym ośrodkiem kształtowania polskiej turystyki aktywnej i krajoznawczej. W latach 2009-2013 zorganizowano 88 290 ogólnodostępnych (a więc nie tylko dla członków PTTK) imprez turystyki kwalifikowanej, w których wzięło udział 2 498 108 osób. Jednocześnie w ramach turystyki powszechnej w tymże okresie 98 978 imprezach wzięło udział 3.340.07 uczestników.

Towarzystwo, stale dbające o rozwój turystyki, inicjowało różnorodne akcje tematyczne, które z reguły pozostawiały trwałe efekty, a więc podejmowane inicjatywy nie ulegały zapomnieniu w chwili zakończenia akcji. I tak ogłaszano kolejno Rok Dzieci i Młodzieży (2009), Rok Turystyki Wodnej (2010), Rok Turystyki Rodzinnej (2011), Rok Turystyki Rowerowej (2012). Te szczytne hasła wypełniały rozliczne inicjatywy oddziałów PTTK wraz z rozszerzającą się grupa partnerów-sojuszników: administracji państwowej i samorządowej, innych organizacji pozarządowych, instytucji edukacji, turystyki, sportu i kultury. PTTK jest ważną społeczną organizacją krzewiącą ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, dbającą o wypełnianie programów turystycznych treściami krajoznawczymi. Działaczom społecznym należy zawdzięczać – obok imprez turystycznych – także działania z zakresu inwentaryzacji krajoznawczej, odczytowej, wystawowej, wydawniczej oraz promocyjno-informacyjnej. Pomocą turystom służyły 64 punkty informacji turystycznej prowadzone przez PTTK, które tylko w 2012 r. obsłużyły 316.092 osoby.

Towarzystwo troszczy się o bazę dla turystyki kwalifikowanej, prowadzi większość schronisk, które są nie tylko zwykłymi obiektami noclegowymi, ale pełnią również ważne funkcje dla bezpieczeństwa wędrujących i ochrony przyrody, będąc ośrodkami promocji turystyki i krajoznawstwa.

W zakończonej kadencji, mimo problemów finansowych, dokonano znaczącej poprawy stanu bazy PTTK przeznaczając w latach 2009-2012 ze środków własnych ponad 20 mln zł na prace inwestycyjno-modernizacyjne, głównie proekologiczne. Przykładem tych działań jest nowe schronisko na Markowych Szczawinach pod Babią Górą oraz Eko-Marina w Wilkasach. Towarzystwo realizowało inwestycje, głównie proekologiczne, wykorzystując środki własne i dotacje z funduszy Unii Europejskiej, jak i z innych źródeł środków finansujących taką działalność.

PTTK jest członkiem czterech organizacji międzynarodowych: Naturfreunde Internationale (NFI), Europäische Wandervereiningung (EWV), Union Européenne de Cyclotourisme (UECT), Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques (C.M.A.S.). Utrzymuje kontakty z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi tj.: KČT - Klubem Czeskich Turystów, KST - Klubem Słowackich Turystów.

Towarzystwo prowadzi  jednostki specjalistyczne: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi,  Centralną Bibliotekę PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie (która ostatnio uzyskała nową, funkcjonalna siedzibę), Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie  wraz z Centralną Biblioteką Górską, Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie.

W przededniu Walnego Zjazdu członkowie ustępującego kierownictwa Towarzystwa z prezesem Lechem Drożdżyńskim na czele (pozostającym w nowej kadencji członkiem ZG PTTK)  spotkało się z przedstawicielami mediów, szeroko informując o osiągnięciach i zamierzeniach PTTK.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość odwiedzenia wybranych obiektów, stanowiących własność i zarządzanych przez jednostki Towarzystwa. Dawny dom wycieczkowy w Zegrzynku  nad Zalewem Zegrzyński, własność PTTK, to dziś kwitnący Klub Mila (utrzymany w żeglarskim stylu), będący siedzibą wodnej Akademii Mateusza Kusznierewicza, zasłużonego w krzewieniu zamiłowań wodniackich młodzieży. To także idealne miejsce konferencji, baza wypadowa do zwiedzania Warszawy i pobliskich miast, m.in. Serocka oraz Pułtuska. Odwiedzono Dom Turysty PTTK malowniczo położony nad Wisłą, ważne miejsce dla uczestników wycieczkowej turystyki (także szkolnej) i obiekt konferencyjny. Ceniony od lat jest dom wycieczkowy w zabytkowym spichlerzu w Kazimierzu Dolnym, również leżący nad Wisłą, w pewnym – choć niewielkim oddaleniu od ruchliwego centrum miasta. Na podkreślenie zasługuje fakt, ze zgodnie z PTTK-owską tradycją, obiekty te oferują informację turystyczną, prowadzą sprzedaż przewodników map oraz dystrybucję nieodpłatnych materiałów promocyjnych. Tablice z mapami, usytuowane w sąsiedztwie obiektów, dodatkowo informują o atrakcjach okolic.

PTTK w minionej kadencji przeprowadziło liczne remonty, ale także zakończyło szereg inwestycji, udostępniając nowe obiekty. Takim przykładem jest niedawno udostępniona baza noclegowa Oddziału PTTK w Sandomierzu. Z własnych środków Oddziału PTTK wystawiono tutaj nowy obiekt noclegowy, idealny dla wycieczek i uczestników konferencji, korzystnie położony w relacji do starówki, gwarantujący jednak ciszę i spokój (własny ogród). Sandomierskie PTTK jest głównym operatorem turystyki przyjazdowej do miasta, prowadzi punkt informacji turystycznej, zawiaduje podziemną trasą turystyczną i punktem widokowym na szczycie Bramy Opatowskiej.

Uczestnicy objazdu skorzystali z przejażdżki kolejką wąskotorową, której trasa biegnie z Sochaczewa (Muzeum Kolei Wąskotorowej, Oddział Muzeum Kolejnictwa w Warszawie) do Tułowic na skraju Puszczy Kampinoskiej. W Tułowicach PTTK od lat prowadzi i stale modernizuje Osadę Puszczańską będącą miejscem wielu imprez turystyki kwalifikowanej, odwiedzaną też przez wędrujących Szlakiem Chopinowskim (w pobliżu Żelazowa Wola i Brochów). Po obiekcie oprowadzał członek ZG PTTK, przewodniczący Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Wojciech Koprowski. Bardzo dobrze, wręcz wzorowo układa się współpraca PTTK z Muzeum oraz dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego, z dyrektorem Jerzym Misiakiem na czele.

Obiekty PTTK służąc głównie turystyce kwalifikowanej i krajoznawczej są dobrymi ambasadorami regionów. Trudny do przecenienia jest bezinteresowny wkład pracy działaczy Towarzystwa w utrzymanie tych i obiektów i zapewnienie ich oddziaływania na krzewienie wiedzy krajoznawczej.

Jan Paweł Piotrowski

 

 

 


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit