Rozwijajmy turystykę rodzinną

turystyczna rodzinka 3

Do 30 sierpnia można nadsyłać zgłoszenia do siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez PTTK „Turystyczna Rodzinka”. Zgodnie z nazwą konkurs jest formą promocji turystyki rodzinnej, zachęca do spędzania czasu razem w sposób aktywny, zacieśniania wielopokoleniowych więzi podczas wspólnych wycieczek, bliższych i dalszych. Formy turystyki do wyboru, między innymi piesze, kolarskie, kajakowe. Jedno- lub wielodniowe. Organizatorzy przygotowali wartościowe nagrody rzeczowe i symboliczne odznaki, a także materiały krajoznawcze.

W rozumieniu regulaminu konkursowego turystyczną rodzinę, która może przystąpić do konkursu, tworzą już dwie osoby. Dorosły i dziecko uprawiający wspólnie różne formy turystyki. Oczywiście mile widziane wśród uczestników konkursu, są liczne, najlepiej wielopokoleniowe zespoły rodzinne. Zadania konkursowe skupiają się przede wszystkim na zachęcaniu do wspólnego wędrowania, poznawania najbliższej okolicy, gminy, powiatu i całego kraju. Uczestnicy konkursu są zobowiązani odbyć do 30 grudnia 2017 roku przynajmniej osiem wycieczek krajoznawczych. W tym, co najmniej dwie trasy muszą przebiegać po najbliżej okolicy, na terenie gminy i powiatu. Dwie w granicach województwa, i dwie w wybranych dowolnie regionach kraju.

Najbardziej oczekiwane przez organizatorów i najwyżej oceniane przez kapitułę konkursową, będą różnorodne formy turystyki oraz zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w czasie wypraw. Podstawą do oceny dla kapituły będą relacje medialne, barwnie opracowane dzienniczki wypraw. Mogą być sporządzane odręcznie na papierze, lub elektronicznie jako blog lub prezentacja multimedialna, najważniejsza jest ich treść. Powinna przede wszystkim zawierać dane uczestników i datę wycieczki. Następnie opis trasy, liczbę kilometrów, informację o formie turystyki. Relacja z wędrówki im dokładniejsza i barwniejsza, tym wyższe otrzyma noty. Wartość przekazu i komunikatywność podniosą, jak zawsze, zdjęcia, rysunki i inne formy graficzne wykonane przez uczestników wyprawy.

Kapituła oceniająca nadesłane relacje posiada obszerne materiały porównawcze. Rodzinne zespoły, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu w sposób niezwykle barwny i emocjonalny tworzyły kroniki swoich wypraw, podkreślając odkrywane piękno ojczystych stron. Istotne są wymagania techniczne. Zalecane przez organizatorów formaty dzienniczków to te typowe, A5 lub A4. Prace multimedialne należy zapisywać na dyskach CD. Ważna uwaga. Każdy przekaz słowny zyskuje, gdy opatrzy się go ilustracjami. Na nich też autorzy powinni się skupić chcąc uzupełnić słowa obrazem. Natomiast zrezygnować z załączników rzeczowych, na przykład pamiątek z podróży, które potwierdzają pobyt w opisywanych miejscach. Nie będą one przez organizatorów zwracane. Za formalne potwierdzenie mogą służyć za to pieczątki, bilety ze zwiedzanych obiektów, parków narodowych, i tak dalej. Datowniki z bieżącego roku, ponieważ konkurs obejmuje wszystkie tegoroczne rodzinne wycieczki. Zgłoszenia przystąpienia do konkursu składać można do 30 sierpnia. Jest więc czas, aby podsumować rodzinną aktywność turystyczną z pierwszych miesięcy, i zaplanować kolejne.

Jurorzy powołani przez Zarząd główny PTTK przyznają nagrody rodzinom, które najlepiej, najaktywniej, najbardziej pomysłowo poprowadziły wycieczki a następnie potrafiły je w najlepszy sposób zrelacjonować. Trzy najlepiej ocenione zespoły rodzinne otrzymają zestawy profesjonalnej odzieży turystycznej wartości 1,5 tys. zł na osobę. Mają też szansę na darmowe 3-dniowe pobyty w obiektach PTTK, schroniskach, stanicach wodnych, domach wycieczkowych oraz weekendowe wyjazdy z atrakcjami ufundowane przez Disney Polska. Wszystkie rodziny biorące udział w konkursie, mogą uczestniczyć w warsztatach rodzinnych organizowanych przez cały rok przez PTTK.

Formularz oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie: www.rodzina.pttk.pl Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2018 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać do biura Zarządu Głównego PTTK na adres ZG PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub na adres mailowy: poczta@rodzina.pttk

Regulamin konkursu Tutaj

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit