Silna integracja gmin jurajskich

1. Silna integracja

Związek Gmin Jurajskich należy do najstarszych, a jednocześnie najbardziej stabilnych i kreatywnych organizacji. Powstał już w 1991 r. i od samego początku podejmuje ważne zadania, m.in. z zakresu kreowania i aktywnego promowania produktu turystycznego.

Duża w tym zasługa wieloletniego prezesa Związku Adama Markowskiego i aktywnego dyrektora Roberta Nierody. To właśnie oni, a także niezmiernie zaangażowany wobec jurajskiej turystyki Rafał Rębisz, są obecni na prawie wszystkich ważnych targach turystycznych i konferencjach, dbają o odpowiedni poziom informacji turystycznej, wydawnictw promocyjnych, stron internetowych.

Związek skupia 37 gmin jurajskich z terenu województw małopolskiego i śląskiego. Czynnie współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną, Śląską Organizacją Turystyczną, Częstochowską Organizacją Turystyczną, a także Federacją Związków Gmin i Powiatów RP.

Jedną z najnowszych inicjatyw Związku jest przewodnik „Szlak Orlich Gniazd" autorstwa Joanny Włodarczyk. Jest wielką sztuką, aby przedstawić urodę tej ziemi w sposób bardzo syntetyczny i komunikatywny, a jednocześnie treściwy. To kolejna, jak zawsze udana propozycja zaproszenia na Jurę: przystępnemu tekstowi towarzyszą zdjęcia, wycinki map i planów, a także starannie wybrane informacje użytkowe.

To bardzo dobrze, że we wspomnianym przewodniku spotykamy się z odwołaniami także do dziejów polskiej turystyki. Przecież to ruiny zamku Ogrodzieniec w Podzamczu stały się natchnieniem dla Aleksandra Janowskiego, zainspirowały współtwórcę Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego do powołania tej organizacji. Wielkie ruiny zamku miały w czasach zaborów przypominać o potędze dawnej Polski.

Ciekawą historię ma też Szlak Orlich Gniazd. Powstał on w 1927 r., a więc ponad pół wieku przed wprowadzaniem w życie idei produktu turystycznego. Został on oznakowany i opisany. Ideę szlaku od strony naukowej sprecyzował ówczesny doktor Stanisław Leszczycki, późniejszy profesor i przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej. Miałem wielką satysfakcję słuchać jego wspaniałych wykładów w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 70. XX wieku. Swoimi myślami i poglądami na turystykę znacznie wyprzedzał czas.

Wspomniany przewodnik, wiodący niewątpliwie najstarszym tematycznym szlakiem turystycznym, prowadzi od Wawelu, m.in. przez Ojców, Pieskową Skałę, Rabsztyn, Bydlin, Smoleń, Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice, Olsztyn, ku częstochowskiej Jasnej Górze. Obok zamków, są wspaniale tereny wspinaczkowe, jaskinie (np. Łokietka, Nietoperzowa, Wierzchowska Górna). Stale przybywają liczne nowe atrakcje.

Związek Gmin Jurajskich kultywuje więc najlepsze tradycje polskiej turystyki.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit