Najmłodsi promotorzy w akcji

Skansen rozsławił Sierpc, czas na promocję innych atrakcji

Skansen w Sierpcu

Sierpc, miasto północnego Mazowsza, znane jest przede wszystkim z Muzeum Wsi Mazowieckiej, jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się w kraju, łączącego funkcje: naukowe, edukacyjne, kulturalne, rozrywkowe, Turystyczne, a także biznesowe. Można tutaj wziąć ślub, zorganizować wesele, odpocząć z rodziną, uczestniczyć w edukacyjnych zajęciach folklorystycznych, kosztować w starej karczmie lokalnych potraw, a także korzystać z zabiegów wellness i spa.

Sierpc kojarzy się zapewne także z browarem, a przecież chciałoby się, aby tych pozytywnych skojarzeń było jeszcze więcej, zwłaszcza, że są ku temu podstawy.

W czasie Czwartego Forum Rozwoju Mazowsza na warszawskim Towarze, zorganizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (listopad 2013) rozmawiałem z Edwinem Tomaszewskim w Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Sierpc.

Rozmówca, na co dzień zaangażowany w pozyskiwanie tych funduszy, a jednocześnie koordynację realizacji projektów, bardzo chwalił sobie współpracę z Muzeum Wsi Mazowieckiej, a przede wszystkim z jednostkami samorządowymi miasta i organizacjami pozarządowymi.

Z rozmowy wynika, że w Sierpcu dobrze pojmują silę i znaczenie koordynacji działań, ich wzajemnych powiązań, a wszystkie zamierzenia są realizowane profesjonalnie i „do kropki”.

Potencjałem tej ziemi są niewątpliwie zabytki (choćby cenne kościoły w samym Sierpcu), a także kultura ludowa. Pod hasłem „Ziemia Sierpecka – obfitość możliwości” prowadzona jest promocja działań służących rozwojowi lokalnemu, m.in. poprzez kulturę, oświatę i turystykę.  Wydano dość osobliwą w  naszych realiach, a jednocześnie bardzo przemawiającą mapę  przedstawiającą z jednej strony atrakcje turystyczne, a z drugiej – treny o obiekty przeznaczone do zagospodarowania przez potencjalnych inwestorów.

Samorząd miasta wraz ze swoimi sojusznikami inwestuje w miejscową społeczność, w tym w najmłodsze pokolenie. Takim innowacyjnym działaniem był realizowany przez trzynaście miesięcy projekt „Sierpeccy badacze”. Tymi badaczami, kierowanymi przez nauczycieli i pracowników naukowych,  byli uczniowie tutejszych szkół: podstawowej, gimnazjum i liceum. Projekt dofinansowała Unia Europejska, a objął on 437 uczniów.

Uczniowie prowadzili badania nad stanem środowiska przyrodniczego, charakteryzowali formy powierzchni ziemi, świat roślinny i zwierzęcy, badali stan wód powierzchniowych i klimat – przygotowując w efekcie wartościową monografię. Środki unijne pozwoliły młodym badaczom na zdobywanie doświadczeń w trakcie wycieczek, np. w Karkonosze, do Torunia, Płocka. Nie były to jednak zwykle wycieczki krajoznawcze;  ich przebieg (np. wizyty w Ogrodzie Zoo-botanicznym w Toruniu, Mazowieckim  Obserwatorium Geograficznym) był ukierunkowany zgodnie z programem badań.

We wstępie do sumującej doświadczenia projektu, bogato ilustrowanej książki „Sierpeccy badacze – edukacyjny raport środowiskowy” burmistrz Sierpca Marek Kośmider  bardzo słusznie chwali się tą niecodzienną inicjatywą, służącą niewątpliwie lokalnej integracji, a  także kształtowaniu postaw młodego pokolenia, przyszłych ambasadorów swojej małej ojczyzny.

Sierpc jest więc godny odwiedzenia nie tylko z uwagi na zabytki,  folklor, ale także szansę spotkania z młodymi badaczami. Z pewnością znaczna ich część będzie w przyszłości kreować obraz swojego regionu, a także uczestniczyć w kształtowaniu i promocji produktu turystycznego.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit