Jubileusz 15-lecia

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki

16 listopada 1995 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Branży Hotelarsko-Turystycznej w Polsce „Hotel – Szkoła 2000”. Rozpoczęło ono pracę w 1996 r., a więc przed piętnastu laty.

Zalążkiem organizacji była współpraca polskich szkół hotelarsko-turystycznych z ówczesnym Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki, Ministerstwem Edukacji Narodowej i stowarzyszeniami działającymi w branży hotelarsko-turystycznej oraz Biurem Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacji „Fundusz Współpracy”. Jednym z głównych inicjatorów tej organizacji był działacz PTTK, pionier niepublicznego kształcenia w zakresie turystyki, obecny rektor ALMAMER Szkoły Wyższej, prof. Janusz Merski.

Celem nowej organizacji pozarządowej stało się wspieranie procesów modernizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacji praktyk zawodowych dla uczniów, rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizowanie wizyt studyjnych do szkół z krajów Unii Europejskiej, tworzenie tzw. hoteli szkoleniowych w renomowanych hotelach w Polsce. Organizowano wizyty studyjne m.in. w hotelach Forum w Krakowie, Sobieski i Sheraton w Warszawie, a także w Berlinie, Aalborg  (Dania), w Wielkiej Brytanii i we Francji. Stowarzyszenie prowadziło działalność wydawniczą, publikując magazyn Tour Biznes, w którym informowało o dobrych praktykach z branży hotelarsko-turystycznej, ciekawych inicjatywach, możliwościach nawiązania współpracy.

W 2005 r., wraz z rozszerzeniem kierunków pracy, pojawiła się nowa nazwa organizacji Stowarzyszenie na rzecz Jakościowego Rozwoju Turystyki i Hotelarstwa w Polsce „Hotel – Szkoła 2000 plus”, które też 6 września 2006 uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Obecna nazwa - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki, została ustalona w 2007 r. Do najważniejszych inicjatyw organizacji należy powołanie Polskiej Akademii Innowacji Turystyki. Przeprowadzono dwie edycje Konkursu wspierającego kreowanie innowacyjnych produktów turystycznych „Wawrzyn Polskiej Turystyki”. Funkcję przewodniczącej Kapituły tegoż Konkursu przyjęła Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a wśród członków Kapituły znaleźli się m.in. Rafał Szmytke, prezes  Polskiej Organizacji Turystycznej i Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki. Przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki Stowarzyszenie zorganizowało   Konferencję „Turystyka polonijna – stan i potrzeby”. Ma również wśród swoich dokonań dwie edycje Pikniku „Odkryj Mazowsze” – pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego, dr. Adama Struzika.

Jan Paweł Piotrowski


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit