W najmniejszym mieście Podlasia

Sześć muzeów i gąszcz szlaków turystycznych

Wiktor Litwińczuk na tle fotografii swojego ojca, założyciela zbiorów prywatnego Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Surażu

Suraż to najmniejsze miasto Podlasia i jedno z najmniejszych w kraju, a jednocześnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków turystycznych i kulturalnych. To niewątpliwie zasługa tutejszego samorządu, w tym burmistrza Sławomira Halickiego, animatora wielu inicjatyw, autora cennych publikacji przybliżających te malownicze okolice znajdujące się na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Na terenie miasta i gminy znajduje się aż sześć muzeów o zróżnicowanym profilu, zwłaszcza obejmującym zbiory przyrodnicze, archeologiczne i etnograficzne. Rozwija się tutaj agroturystyka i turystyka kulturowa, czynne są ośrodki wypoczynkowe i dom rekolekcyjny, zapewniające  wypoczynek i dające możliwość pracy twórczej. Czynne są pola biwakowe.

Gmina słynie z dynamicznych organizacji pozarządowych. Jedną z nich jest Towarzystwo Przyjaciół Suraża i okolic, kierowane przez prezesa Edwarda Laskowskiego. Stowarzyszenie to, wspólnie z samorządem, jest animatorem festynów historycznych „Grodzisko” organizowanych na terenie zrekonstruowanej osady wczesnośredniowiecznej. Wszak Suraż należy do najstarszych grodów Podlasia i był znany już w XI stuleciu.  Nie zapomnijmy też o Stowarzyszeniu „Zielona Szkoła” we wsi Doktorce, mającej już przedwojenne tradycje letniskowe.

Gminę przecinają liczne szlaki turystyczne: Bociani, Nadnarwiański,  Włókniarzy, Kolejarzy. Jest tu turystyczna ścieżka kulturowa i przyrodnicza.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit