Szkolenie i sprawdzian w mateczniku tegorocznego laureata konkursu EDEN

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Temu też celowi poświęcone zostało spotkanie laureatów konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN. Omówiono efekty realizowanych działań promujących edenowską sieć nagrodzonych destynacji. Czyniono porównania, oceny, wyciągano wnioski.

Z prezentacjami wystąpili nowi laureaci wyłonieni w czerwcu tego roku. Odbyły się szkolenia poświęcone zasadom prawidłowego przygotowywania treści do przewodników turystycznych i prowadzeniu efektywnej promocji.

Uczestników podejmowali zwycięzcy ostatniej edycji konkursu, w której wybierano miejsca, opierające swoją ofertę turystyczną na zasobach kulturowych. Kapituła konkursu uznała, że Wielokulturowy Nurt Bugu swoją działalnością najlepiej spośród zgłoszonych kandydatur, wpisuje się w promocję wartości opartych na dziedzictwie kulturowym, pozwala odkryć i przybliża bogatą spuściznę naszego kraju.

Wielokulturowy wizerunek i różnorodna oferta przyrodniczaCerkiew w Kostomłotach

Wielokulturowy Nurt Bugu to kraina styku kultur i granic gdzie przenikają się tradycje prawosławia, katolicyzmu i judaizmu, a mizar tatarski jest pozostałością po islamskich mieszkańcach regionu. Unikatowe wydarzenia takie jak na przykład Landart Festiwal z plenerowymi galeriami sztuki, Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, plenery malarskie i rzeźbiarskie w Uroczysku Zaborek i Włodawie pokazują, że region konsekwentnie jest promowany, jako łączący przeszłość i teraźniejszość.

Spójny wielokulturowy wizerunek uzupełniany jest przez różnorodną ofertę wykorzystującą walory przyrodnicze obszaru, między innymi Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, Poleski Szlak Konny czy Plenerowe Galerie Sztuki nad Bugiem. Wielokulturowy Nurt Bugu to także mnogość zabytków kulturowych czy religijnych, sanktuariów o niepowtarzalnej architekturze, jak te w Kodniu, Jabłecznej czy Włodawie, oraz liczne mniejsze imprezy związane z tradycją regionu. Istotne jest także zaangażowanie społeczności lokalnej w obsłudze wydarzeń czy pomoc w gromadzeniu materiałów używanych w realizacji artystycznych instalacji.

Uczestnicy szkolenia zwiedzili między innymi Muzeum Synagogalne we Włodawie, cerkiew i kościół, Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, Muzeum Południowego Podlasia i Mizar Tatarski w Zastawku oraz Cerkiew św. Nikity Męczennika w Kostomłotach.

Szkolenie dla członków sieci EDEN prowadziła Anna Księżnik, koordynatorka projektu EDEN w Polskiej Organizacji Turystycznej. POT od 2009 roku przeprowadza konkurs w naszym kraju i podejmuje starania, aby laureaci tworzyli sieć modelowych ośrodków turystycznych o silnej pozycji rynkowej, które łączy rozpoznawalna marka EDEN.

Łatwiej wprawić w zachwyt konkursowych jurorów, aniżeli przedsiębiorców

Każde kolejne szkolenie ma też jeszcze jeden szczególny, bardzo pouczający aspekt. Gospodarz odpowiadający za przygotowanie, organizację i program pobytu, pragnie z jak najlepszej strony zaprezentować się innym członkom sieci EDEN. Dowieść, że nagroda przyznana przez kapitułę konkursu, nie była przypadkowa. Czasem łatwiej jest błyskotliwie wprawić w zachwyt konkursowych jurorów, aniżeli zyskać uznanie, w oczach przedsiębiorców, specjalizujących się w usługach o podobnym charakterze. Praktyków, tych, którzy potrafią w ciągu krótkiej chwili odkryć i wypunktować słabe strony oferty, wytropić niedociągnięcia i wpadki organizacyjne, wskazać niedoróbki infrastruktury, wytknąć braki w fachowości personelu. Krytyczne spostrzeżenia, uwagi, rady i sugestie oraz wymiana doświadczeń – to wszystko wnosi pozytywną wartość do spotkań szkoleniowych. Wynika z pragmatyki umacniania sieci EDEN. Budowania więzi. Na poziomie przedsiębiorstw, i wynikających z przyjaznych relacji międzyludzkich.

Znaczenie zasady mówiącej, że całość jest czymś więcej niż sumą części – w przypadku sieci EDEN jest szczególnie jaskrawe. Jej członkowie powinni utożsamiać się z marką, którą reprezentują. Nie wszystkich laureatów przekonuje ta elementarna reguła. Spotkania szkoleniowe mają więc też między innymi na celu uświadamianie sceptykom, że w grupie zyskają więcej, niż prowadząc biznes w pojedynkę. Marka o międzynarodowym znaczeniu, rekomenduje, ale też stawia wymagania. Przykłady wiodących przedsiębiorców sieci EDEN dostarczają dobrych wzorów.

Najlepszy przykład zrównoważonego rozwoju turystyki

Jak ocenia Anna Księżnik, Siedlisko Sobibór uzyskało w tym trudnym sprawdzianie najwyższe noty. Gościnne Siedlisko Sobibór prowadzone przez Ewę Szeloch, stanowi najlepszy przykład zrównoważonego rozwoju turystyki na terenie nagrodzonej w konkursie EDEN destynacji Wielokulturowego Nurtu Bugu. W tym starym, przywróconym do życia, pieczołowicie wyremontowanym gospodarstwie, urzeka wiejski klimat i aranżacja wykorzystująca wiele odrestaurowanych mebli i sprzętów. Przeszłość i atrakcje nienaruszonej cywilizacją natury, cieszą przybysza, szczególnie tego z okolic wielkomiejskich. Nie męczą go i nie nużą surową wiejską niewygodą, nawet przy dłuższym pobycie, ponieważ harmonijnie połączono je z funkcjonalnym komfortem, jaki daje współcześnie nowoczesne, stylowe wykończenie pomieszczeń. Walory kuchni opartej na lokalnych produktach, docenią zwłaszcza ci, którzy pamiętają sprzed lat wyjazdy na wieś, na przykład, jeśli mieli szczęście mieć dziadków żyjących z uprawy roli. Z kolei młodsze pokolenie przy stole, przy pierwszym kęsie, zdumiewa nieznany, naturalny smak nieprzetworzonej żywności. Najwyższej ceny warta jest jednak gościnność gospodarzy, których ambicją jest stałe dopieszczanie gości, aby ci poczuli się wyjątkowymi, najważniejszymi w rodzinie domownikami i opuszczali Siedlisko Sobibór zrelaksowani, wypoczęci i syci, zapowiadając przy pożegnaniu swój rychły powrót.

W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyli. Izabela Engel i Ewa Drewniak,Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty; Andrzej Grygoruk i Robert Dembowski,Dolina i Bagna Biebrzy; Zbigniew Zbroja, Międzyodrze-labirynty Doliny Dolnej Odry; Agnieszka Żurawska-Tatała, Kostrzyńskie Pompeje; Karol Gutsze, Bory Tucholskie; Katarzyna Okoń, Zaborek Miejsce z Duszą; Małgorzata Borkowska i Bożena Polok – Stojanova, Mazowiecka Micha Szlachecka; Marta Grzelak, Smaki i Gościnność Puszczy Białowieskiej; Beata Kuczmara, Marek Pomietło, Wielokulturowy Nurt Bugu; Edyta Statkiewiecz, Swołowo-Europejska Wieś Dziedzictwa Kulturowego; Katarzyna SobieskaWielki Gosciniec Litewski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit