Porozumienie w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Szlak turystyczny połączy Muzeum Hymnu Narodowego i Westerplatte

1. Szlak turystyczny

Dwa bardzo ważne dla Polaków oraz historii Europy miejsca, zostaną połączone szlakiem kulturowo–historyczno–turystycznym. Chodzi o Pole Bitwy Westerplatte w Gdańsku i Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. 14 listopada 2014 roku podpisano List Intencyjny w sprawie budowy patriotyczno-edukacyjnego, rekreacyjnego ciągu pieszo-rowerowego pod nazwą: „Szlak Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte". To ważne wydarzenie miało miejsc w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Sygnatariuszami wspomnianego Listu, są (w kolejności alfabetycznej): Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska; Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta Gdański; Wojciech Bonisławski, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku; Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) i Remigiusz Dróżdż, członek Zarządu PROT, prezes Oddziału Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki; Michał Glaser, dyrektor Biura Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego; Leszek Grombala, wójt Gminy Kolbudy; Włodzimierz Kubiak, dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku; Maciej Lisicki, prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej; Piotr Lizakowski, starosta Kościerski; Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i zastępca dyrektora dr hab. Piotr Majewski; Dariusz Męczykowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego; Andrzej Pollak, wójt Gminy Nowa Karczma; Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego; Jan Szramka, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Stanisław Wiśniewski, zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych; Marek Zimakowski, wójt Gminy Przywidz.

Aż dziwne, że do tej pory nie zadbaliśmy o upamiętnienie tych muzealnych obiektów. O potrzebie urządzenia takiego szlaku mówiło się jednak od dawna.

Starania o zbudowanie takiej trasy przybrały na sile, po jednym ze spotkań na Zamku w mieście Gniew, na Kociewiu. Tam, Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz przypomniał ideę połączenia historycznych obiektów w Gdańsku i Będominie, z włączeniem do szlaku innych ważnych miejsc. Poparcie nadeszło m.in. ze świata dziennikarskiego. Temat postanowiła kontynuować red. Hanna Maliszewska, wydawca i redaktor naczelna czasopisma „Przegląd Samorządowy Pomorze".

2. Szlak turystycznyZdaniem Remigiusza Dróżdża, członka zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prezesa Oddziału Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki, nauczyciela akademickiego, utworzenie takiego szlaku ma olbrzymie znaczenie. Dla historii, kultury, edukacji. Powstaną nowe produkty turystyczne, na które goście z kraju i zagranicy oczekują.

Realizacja planów już trwa. Postanowienia zawarte w Liście Intencyjnym weszły w życie z dniem podpisania, czyli 14 listopada 2014 roku. Sygnatariusze uzgodnili, że rozpoczną wspólne działania, które maja doprowadzić do powstania partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu „Budowa patriotyczno-edukacyjnego, rekreacyjnego ciągu pieszo-rowerowego pn. Szlak Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte".

Niezmiernie ważną rolę ma do odegrania Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW). Jak powiedział nam Włodzimierz Kubiak, dyrektor ds. inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, budowa całego szlaku (bez miejsc odpoczynku itp.) może kosztować 10 – 15 milinów złotych, Dwie trzecie tej trasy zbuduje ZDW, w ramach swych statutowych zadań – modernizacji drogi wojewódzkiej nr 221, łączącej Gdańsk z Kościerzyną, w tym z Będominem. Pieniądze mają pochodzić m.in. z Unii Europejskiej.

Kazimierz Netka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit