Ekspedycja Wisła

Szlaki Marka Kamińskiego

Trwa międzynarodowa kajakowa ekspedycja nurtami Wisły zorganizowana przez Fundację Marka Kamińskiego.

Wyruszyła 25 sierpnia z Baraniej Góry i dotrze do Gdańska 27 września. Wyprawa w dół Wisły nie należącymi do najczystszych wodami królowej polskich rzek ma szczytny cel. Wykorzystując światową markę nazwiska założyciela fundacji, organizatorzy mają nadzieję zwrócić uwagę na stan rzeki. Stworzono projekt edukacyjno-społeczny przygotowany wspólnie z Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk i Klubem Gaja. W jego ramach ma zostać przybliżona wiedza o europejskim dziedzictwie kulturowym wśród młodzieży, promowana aktywność Polaków związaną z wodą, a w szczególności z Wisłą oraz uświadamiane problemy środowiska. Przeprowadzona zostanie diagnoza sytuacji ekologicznej Wisły, w tym zagrożeń i szans jej wykorzystania, akcja promująca aktywność fizyczną związaną z wodą oraz możliwości aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych. Wykonane zostanie mapowanie dna Wisły za pomocą sonarów i nadajników GPS w celu przyszłej eksploracji oraz fotograficzna dokumentacja rzeki w celu integracji z serwisem Gogle.

Podczas postojów zaplanowano wiele wydarzeń, spotkań z mieszkańcami odwiedzanych miast, wycieczek przebiegających pod hasłami poszukiwania ciszy czy też poszukiwania przyrody w wielkim mieście.

11 września, w gmachu Sejmu odbędzie się konferencja naukowa „Płynie Wisła, płynie...” 12 września, na lewym brzegu Wisły, na wysokości wejścia do ZOO, będzie można wziąć udział w zawodach naukowych w formie eventu BioBlitz, w którego organizacji pomaga Partner projektu, Związek Harcerstwa Polskiego. 13 września w Warszawie uczestnicy wybiorą się na „poszukiwania dzikiej przyrody w wielkim mieście”. Poszukiwania to jeden z motywów przewodnich podczas podróży z południa na północ kraju. Na podstawie doświadczeń w odwiedzanych miastach przygotowane zostaną plany wycieczek śladami grupy podróżniczej Marka Kamińskiego. Podczas pobytu w Gdańsku uczestnicy wezmą udział w Forum Młodych z Lechem Wałęsą.
Po zakończeniu tej trwającej miesiąc wyprawy, podsumujemy na łamach Aktualności Turystycznych jej dokonania i wyniki prowadzonego projektu edukacyjno-społecznego.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit