Study press

Szlakiem Karpackich Wilków

Hołe – gołe, to stara nazwa lokalna terenu (jak: Powiśle czy Łazienki) – miejsca, gdzie rozpoczyna się szlak Ekomuzeum. Pierwsza, robocza nazwa występująca w projekcie: ,,Z okruchów tworzymy historię”, była zbyt długa jak na nazwę szlaku / fot. Jan Wysokiński

Taką wspólną nazwę noszą podróże studyjne dla dziennikarzy organizowane corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Ich celem jest zaprezentowanie całej różnorodności oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych form turystyki aktywnej i ekstremalnej, umiejętnie łączonych z elementami dziedzictwa historii i kultury regionu. Kolejne wyprawy w takim kształcie pozwalają poznać nowe obszary województwa, również te położone na uboczu głównych szlaków, całe bogactwo wciąż rozwijanego potencjału atrakcji i produktów turystycznych. Podróże Szlakiem Karpackich Wilków są również dobrą formą współpracy transgranicznej w turystyce, bowiem uczestniczą w nich dziennikarze ukraińscy, a program w części jest realizowany na terenie sąsiadującego obwodu lwowskiego.

Cztery różne wyprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w dniach 5-10 października br. zorganizował już czwartą taką wyprawę Szlakiem Karpackich Wilków. Zaprosił do udziału w niej dziennikarzy oraz przedstawicieli biur podróży wyspecjalizowanych w obsłudze turystyki przyjazdowej i krajowej. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego organizatorem wyjazdu było Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów oraz Biuro Wertepy.com, czyli podmioty wyspecjalizowane w przygotowywaniu takich imprez.

Konsekwentna kontynuacja jest ważną cechą tego przedsięwzięcia promocyjnego, którego celem jest promowanie tych form turystyki, dla rozwoju których region podkarpacki ma szczególne predyspozycje. Pierwsza wyprawa z tego cyklu odbyła się we wrześniu 2007 roku. W jej programie trzeba odnotować wspinaczkę i zjazd na linach z  wysokiego i stromego brzegu Jeziora Solińskiego, a następnie parogodzinny rejs żaglówkami, urozmaicony konkursem kajakowym na tym akwenie. W przygranicznej wsi Stebnik czekały takie wyzwania, jak przechodzenie po moście linowym, autocross na podmokłej polanie, a także emocjonująca konkurencja czyli paintball. Dalsza część tej wyprawy – już po stronie ukraińskiej – kończyła się we Lwowie.

Bardzo atrakcyjny program zaproponowany został uczestnikom trzeciej wyprawy, która odbyła się w końcu maja, kiedy bieszczadzka przyroda prezentuje się w pełnej krasie. Podczas całodniowego przejazdu samochodami terenowymi poznaliśmy bieszczadzkie bezdroża na terenie nadleśnictwa Lutowiska, odwiedziliśmy nikłe ślady po dawnych, już nie istniejących wsiach Hulskie, Tworylne, Krywe czy Łopienka, po której pozostała tylko okazała murowana cerkiew. Odwiedziliśmy Cisną i podziwialiśmy słynne Jeziorka Duszatyńskie.

Tradycyjnie również w tym roku bazę dla kolejnej wyprawy Szlakiem Karpackich Wilków stanowił Ośrodek Wypoczynkowy „Olimp” w Ustrzykach Górnych, który często gości grupy turystów uprawiających różne formy turystyki aktywnej. Stąd po przeszkoleniu z zasad bezpieczeństwa, wyposażeni w materiały promocyjne wyruszyliśmy na trasy Gór Słonnych,  niewielkiego pasma o długości zaledwie około 20 km, wchodzącego w skład Gór Sanocko-Turczańskich, stanowiących część Karpat Wschodnich. Od południa ograniczają je Kotlina Sanocka i Zagórska, od zachodu przełomowy odcinek Sanu, od północy graniczą z Pogórzem Przemyskim, natomiast na południowym wschodzie ciągną się do doliny rzeki Strwiąż, w sąsiedztwie Ustrzyk Dolnych. Jest to wyniosły, mocno zalesiony grzbiet – z jego niektórych wzniesień, a także z serpentyn drogi między Sanokiem a Leskiem roztacza się rozległy widok na dolinę Sanu i Bieszczady. Najwyższe kulminacje przekraczają wysokość 600 m npm.

Połowę z czterodniowej praktycznie wyprawy przeznaczono na poznawanie szlaków tematycznych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych tych terenów. W programie udało się wkomponować również różne elementy turystyki samochodowej w jej wersji ekstremalnej, turystyki wodnej, jak spływ pontonami raftingowymi odcinkiem szlaku „Błękitny San”,  zajęcia ze wspinaczki skałkowej i zjazd kolejką tyrolską. W tak krótkim czasie mogliśmy poznać tylko niektóre fragmenty szlaków tematycznych - Szlaku Ikon, Szlaku nadsańskich umocnień, szlaku Śladami dobrego wojaka Szwejka, szlaku Greenway Karpaty Wschodnie. Wszystko to pozwoliło jednak poznać potencjał turystyczny tej części regionu podkarpackiego, który stwarza duże możliwości uprawiania turystyki w jej formach tradycyjnych i alternatywnych, ale nie jest w pełni wykorzystany.

Szczególną atrakcją tego regionu są szlaki tematyczne. Tutaj znajduje się Szlak Ikon Doliny Sanu, który wiedzie z Sanoka przez Góry Słonne do Ulucza. Ułatwia poznanie  turystom zabytkowych cerkwi w miejscowościach: Sanok, Międzybrodzie, Tyrawa Solna, Hłomcza, Łodzina, Ulucz, Dobra, Siemuszowa, Hołuczków i Olchowce. Jest to szlak poznawczy, wytyczony został jako rowerowy – ma początek w sanockim zamku, gdzie znajduje się jedna z największych w Polsce kolekcji ikon. Po pokonaniu stromego zbocza wzgórza mieliśmy okazje poznać cerkiew w Uluczu, jedną z najpiękniejszych w Polsce (zbudowana w 1659 roku).

Przez te tereny przebiega też rowerowy szlak Śladami dobrego wojaka Szwejka, przygotowany i oznakowany przez Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów, które również pielęgnuje szwejkowskie tradycje i organizuje bardzo popularne rajdy o zasięgu międzynarodowym. Przebieg tego szlaku na terenie Polski zaczyna się na Przełęczy Radoszyckiej i przez Sanok wiedzie do granicznego Krościenka, a następnie jest kontynuowany po stronie ukraińskiej.

Jest na tym terenie wiele cennych obiektów historycznych i przyrodniczych, które często występują na szlakach, ale jeszcze częściej w rozproszeniu, co utrudnia ich turystyczne wykorzystanie. Stąd niezwykle ciekawa jest idea ekomuzeów, która znalazła tu praktyczne zastosowanie w postaci stworzonego Ekomuzeum Hołe. Jest to sieć rozproszonych w terenie obiektów, które powiązane zostały w pewną całość. Ich celem jest zachowanie i eksponowanie lokalnych tradycji, obiektów, charakterystycznego rzemiosła, czy sposobu życia przez prezentacje i pokazy dla turystów. W Ekomuzeum Hołe skupionych jest obecnie kilkanaście takich atrakcji, które razem tworzą rozpoznawalny produkt turystyczny.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit