Rozmowa z Krzysztofem Królem-Łęgowskim, dyrektorem Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury

Tatrzańskie Wici – po raz drugi po złoto

- Jesteśmy Instytucją Kultury Starostwa Powiatowego powołaną do wspierania uczestnictwa w kulturze, poprzez organizację imprez kulturalnych, promocyjnych i rekreacyjnych oraz promocję produktu turystycznego, regionalnego i kulturowego Podhala. Działania te prowadzone są w ścisłej współpracy z samorządami Gmin wchodzących w skład Powiatu Tatrzańskiego oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami. Mamy dotację z budżetu powiatu, zdobywamy fundusze unijne, korzystamy z dotacji celowych Województwa Małopolskiego, pozyskujemy środki od sponsorów, prowadzimy działalność gospodarczą. Oprócz Tatrzańskich Wici możemy pochwalić się organizacją Wielkiej Majówki Tatrzańskiej, Festiwalu Piosenki Górskiej oraz Folkowej, konkursu fotograficznego i koncertów. W przyszłym roku planujemy zorganizowanie Europejskich Targów Produktów Regionalnych, które w części zostaną sfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu „KULTURA? TAK! Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnik zrównoważonego rozwoju lokalnego Podtatrza”, którego celem jest wsparcie Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza. Zupełnie inny charakter ma Tatrzańskie Forum Gospodarcze, które w tym roku odbędzie się po raz XI w Zakopanem. Podczas tegorocznego spotkania będą omawiane problemy regionów górskich w gronie przedstawicieli ludzi gór z całej Polski pod hasłem „Ziemie górskie – kultura i natura”. Spora działka to wydawnictwa, tworzenie szlaków: Szlak Oscypkowy, Szlak Dziedzictwa, Szlak Rowerowy, Szlak Góralski.

- Jak, Pana zdaniem, najlepiej identyfikować region? Co sprawdza się w układach lokalnych, a jest jednocześnie widoczne na zewnątrz? Czy Macie Państwo receptę na pogodzenie specyfiki i tożsamości regionu z oczekiwaniami gości, przybywającymi z bardzo różnych miejsc i stref kulturowych?

- Planujemy włączyć w strategię promocji regionu funkcjonujący certyfikat „Marka Tatrzańska”. Marka stanowi kluczowy element strategii produktu i ma istotny wpływ na atrakcyjność oferty, ułatwia jednocześnie jego właściwą identyfikację. Zabezpieczona marka chroni specyficzne elementy produktu przed imitacją. Marka Tatrzańska to gwarancja podnoszenia jakości poprzez zdrową „konkurencję” oraz dodatkowa promocja regionu, usług i podmiotów, którym przyznano jej logo. Certyfikat ten jest tożsamy z zachowaniem tradycji regionu poprzez odpowiedni poziom przekazu – muzyka, rękodzieło czy architektura góralska. Umożliwia czytelne określenie produktu; jego jakości, składu, związku z regionem i wpływu na odbiór regionu. Ważnym elementem wprowadzenia Marki Tatrzańskiej jest chęć wspierania inicjatyw gospodarczych oraz kulturalnych promujących region.

Dla posługujących się symbolem - logo, statuetka Marki Tatrzańskiej stanowi też wartość komercyjną umożliwiającą podniesienie ceny towaru lub usługi. Jest symbolem jakości dóbr, usług, towarów, przyznawanym w czterech kategoriach: pierwsza, przeznaczona jest dla artykułów spożywczych, druga dla wyrobów i produktów rękodzielniczych, trzecia dla bazy gastronomicznej, handlowej, noclegowej oraz usługowej, a czwarta dotyczy twórców i działaczy kultury.

- Jakie emocje budzi finał konkursu o Złoty Certyfikat POT? W którą stronę pójdzie jej rozwój?

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit