Turystyczne Top5 regionu świętokrzyskiegos

Internauta swietokrzyski

Na portalu narodowym www.polska.travel trwa głosowanie internautów na największe atrakcje turystyczne polskich regionów. Do 15 grudnia wybierają jedną z pięciu reprezentatywnych propozycji regionu świętokrzyskiego.

Kandydatury, czyli atrakcje o największym potencjale turystycznym, wytypowane zostały przez Polską Organizację Turystyczną na podstawie prowadzonych badań, analiz i opinii regionalnych organizacji turystycznych. Sondaż umieszczony jest pod adresem www.polska.travel/hity. W tym miejscu znajdziemy opis zasad, na jakich organizowany jest sondaż oraz listę „Top 5” regionu podlaskiego. Wybieramy jedną z atrakcji, która najbardziej zasługuje na nasz głos. Następnie klikamy komendę „Głosuj”. Na zastanowienie są dwa tygodnie. Po ich upływie prezentowany będzie kolejny region. Opisy atrakcji znajdują się na portalu narodowym www.polska.travel. Piątka kandydatur wymieniona jest w porządku alfabetycznym.

Bałtowski Kompleks Turystyczny

Otwarty w roku 2004. Rok później - noszący wówczas nazwę Jura Park Bałtów - otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny. Jest nie tylko jednym z symboli turystycznych atrakcji regionu, ale też fenomenem rozwoju gospodarki turystycznej, który obrazowo określił jeden z przedstawicieli Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (Fundation of Assistance Programmes for Agriculture FATA) podczas prezentacji tutejszej społeczności tajników pomocowego programu Lider plus: „To ja mogę się od was uczyć zakładać i działać w grupie partnerskiej”. Ujął w ten sposób sedno zjawiska. Przykład tej wsi w województwie świętokrzyskim, która odbiła się od ekonomicznego dna dzięki stworzonemu od zera produktowi turystycznemu, był tak często przytaczany, że można darować sobie szczegóły. Warto jednak wiedzę na temat historii bałtowskiego kompleksu przypominać, choćby w ogólnych zarysach. Ożywia bowiem wyobraźnię i znacząco podnosi atrakcyjność tego produktu turystycznego. W roku 2003 naukowcy z Polskiej Akademii Nauk natknęli się na...Więcej www.polska.travel/hity

Muzeum Wsi Kieleckiej / Park Etnograficzny w Tokarni

Utworzone zostało w 1976 roku, ma siedzibę w Dworku Laszczyków w Kielcach, z XVIII wieku, dawnej kanonii, jedynym w Kielcach drewnianym dworku z tego okresu. Muzeum Wsi Kieleckiej gromadzi i udostępnia zwiedzającym zabytki budownictwa ludowego województwa świętokrzyskiego oraz popularyzuje kulturę ludową regionu. Jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego i głównym obiektem muzeum jest wpisany w 1995 roku do rejestru zabytków - Park Etnograficzny, zlokalizowany przy drodze krajowej nr 7 w pobliżu miejscowości Tokarnia, niedaleko Zamku w Chęcinach. Położony w dolinie Czarnej Nidy Na obszarze około 70 hektarów postawiono w układzie przestrzennym wsi, kilkadziesiąt drewnianych zabytkowych obiektów budownictwa wiejskiego kielecczyzn przeniesionych z różnych miejscowości. Skansen utworzony został zgodnie z wizją etnografa profesora Romana Reinfussa...Więcej www.polska.travel/hity

Świętokrzyski Park Narodowy

Powstał w 1950 roku. Zajmuje około jednego procenta masywu Gór Świętokrzyskich, jego powierzchnia wynosi ponad 7,6 tys. hektarów, otuliny przeszło 20,7 tys. hektarów. Tereny objęte ochroną to Łysogóry oraz część wschodnia Pasma Klonowskiego i części dolin Dębniańskiej, Słupiańskiej, oraz Wilkowskiej. Do parku przyłączono enklawy leśne, między innymi Górę Chełmową. Charakterystyczne dla tego obszaru są gołoborza kwarcytowe, czyli skalne rumowiska, nie pokryte lasem głazy i bloki skalne, które występują na północnych zboczach Łysogór oraz na najwyższych partiach innych pasm. Na obszarze parku dominują lasy, a w nich bór jodłowy z kilkusetletnimi okazałymi jodlami i bukami na Łysej Górze i modrzewiami na Górze Chełmowej. Przez tereny parku poprowadzono kilka szlaków turystycznych, miedzy innymi czerwony ze Świętej Katarzyny do Trzcianki przez Łysicę, niebieski z Bodzentyna do zespołu opactwa pobenedyktyńskiego Świętej Katarzyny na Łysej Górze... Więcej www.polska.travel/hity

Zamek i zabytki Sandomierza

Miasto stanowi piękny zespół architektoniczno-krajobrazowy, obejmujący miasto przedlokacyjne – Wzgórze Świętopawelkie, miasto lokacyjne, oraz przedmieścia opatowskie. Zwiedzanie rozpoczyna się z reguły od rynku o powierzchni nachylonej ku wschodowi. Na jego środku zlokalizowany jest ratusz z piękną renesansową attyką, zbudowany za Kazimierza Wielkiego, odbudowany po pożarze w 1623, niszczony kilkakrotnie przez pożary, odrestaurowany w 1873 roku. Wieża odbudowana XVII wieku. Zamek Królewski, niegdyś połączony był napowietrznym mostem ze wzgórzem katedralnym. Od 1138 roku zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego Sandomierz był stolicą księstwa dzielnicowego. W zamku rezydowali między innymi Kazimierz Sprawiedliwy, Leszek Biały, Bolesław Wstydliwy i Leszek Czarny. Pierwotnie zamek był drewniany, jako murowany zbudowany został przez Kazimierza Wielkiego, rozbudowany w roku 1520. Po 1825 służył za więzienie. Pomieszczenia zamku zajmuje Muzeum Okręgowe. W piwnicach z drugiej połowy XVI wieku prezentowane są odkrycia archeologiczne i kolekcja biżuterii ze słynnego krzemienia pasiastego, na parterze wystawy etnograficzne, jedna z sal poświęcona jest pisarzowi Jarosławowi Iwaszkiewiczowi... Więcej www.polska.travel/hity

Zespół Pałacowy w Kurozwękach

Historia pałacu sięga XIII wieku, kiedy rycerz Dobiesław z Kurozwęk wybudował drewniano murowany zamek, który stał się rodową siedzibą. Potomkowie Kurozwędzkich byli właścicielami zamku do początku XVI wieku, potem włości przeszły w ręce Lanckorońskich a następnie Sołtyków. Ostatnimi przedwojennymi ich właścicielami była rodzina Popielów, odzyskał je w ostatnich latach Jan Marcin Popiel. W odbudowywanym pałacu prowadzona jest działalność gastronomiczna i hotelarska. W zabytkowych wnętrzach mieści się pensjonat, sale konferencyjne i restauracja. Przy parku powstał niewielki ogród zoologiczny, na łąkach prowadzona jest hodowla bizonów amerykańskich. Dla turystów opracowany został program pobytu obejmujący wiele atrakcji ... Więcej www.polska.travel/hity

Po zakończeniu głosowania na Top5 regionu świętokrzyskiego, od 16 grudnia do końca roku internauci wybierać będą najlepsze ich zdaniem produkty turystyczne z piątki reprezentatywnych kandydatur województwa warmińsko-mazurskiego.

Opracował: Dariusz Liwanowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit