Kongresy

Turystyka - jedna z najważniejszych branż metropolii

Uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych podczas Kongresu „Zarządzanie Metropoliami XXI  wieku - Miastopolus” w Gdańsku/ fot.: Kazimierz Netka

Gdańsk przejmuje inicjatywę w kraju, jeżeli chodzi o tworzenie wizji rozwoju metropolii. Próba określenia tej wizji zaczęła się podczas Kongresu „Zarządzanie Metropoliami XXI  wieku - Miastopolus”.

Znaczenie przemysłu czasu wolnego omawiano podczas aż czterech paneli dyskusyjnych - pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Izby Turystyki, a także przy dużym zaangażowaniu Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Szczególną uwagę zwrócono na innowacyjność tego przemysłu.

Jak wizerunek poprawić bądź całkowicie go zmienić?

Globalizacja następuje w wielu dziedzinach życia, również w turystyce. Rozwinięte społeczeństwa stają się coraz bardziej mobilne, zmieniają się również potrzeby turystyczne. To już nie tylko zwiedzanie i podróże. Nowoczesna turystyka to emocje i wrażenia. Wizerunek miasta i metropolii jest kształtowany przez szereg czynników: historię, kulturę, produkty turystyczne, wskaźniki ekonomiczne czy bieżące wydarzenia jak Euro 2012. Jak w tej zmieniającej się rzeczywistości przyciągnąć turystów? Jakiego rodzaju decyzje i działania powinny zostać podjęte, aby podtrzymać wizerunek miasta i metropolii, poprawić go bądź całkowicie zmienić? - takie zagadnienia do dyskusji postawiono przed uczestnikami panelu pt. „Efektywny wizerunek turystyczny”. Debatą kierowała Elżbieta Wąsowicz–Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Podczas dyskusji z ekspertami i uczestnikami padły pytania dotyczące przyszłej grupy docelowej dla turystyki w metropolii gdańskiej, a także wyróżników turystycznych miasta w roku 2030. O zabranie głosu poproszono m.in. Krystynę Hartenberger-Pater, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; Borysa Hymczaka, prezesa zarządu Arena Gdańsk Operator; Michała Kaczorowskiego, prezesa zarządu trójmiasto.pl; Tomasza Kloskowskiego, prezesa zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy; prof. Jerzego Limona, dyrektora naczelnego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego; Annę Zbierską, dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta. Zabierający głos wskazywali na konieczność stworzenia wyróżników turystycznych miasta już teraz, a nie aż w roku 2030. Taki wizerunek miasta i metropolii kształtowany jest przez wiele czynników, np. przez historię, kulturę, produkty turystyczne, wskaźniki ekonomiczne, a także bieżące wydarzenia. Podsumowania dokonała Grażyna Adamska, kierownik Referatu Wizerunku Miasta Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta Gdańska.

Kto nie podąża za najnowocześniejszymi rozwiązaniami, wypada z gry

O tym, jaką rangę ma turystyka w województwie pomorskim i Trójmieście może świadczyć umieszczenie tej branży w zespole tematów dotyczących innowacyjnej gospodarki. Podczas dyskusji dotyczącej turystyki jako źródła dochodu metropolii XXI wieku prym wiodła Gdańska Organizacja Turystyczna. Debatę zainaugurowano tematem: „Turystyka biznesowa siłą napędową metropolii”, a dyskusję poprowadziła Anna Górska, prezes zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej, przewodnicząca Oddziału Europy Centralnej ICCA. Do dyskusji zaproszono: m.in. Magdalenę Muchę, general manager Hilton Gdańsk; Bogdana Donke, wiceprzewodniczącego Rady GOT; Grzegorza Szczukę, dyrektora zarządzającego Grupy Kombinat; Annę Kopek,  dyrektor generalną Teja Tur; dr Annę Kalinowską-Żeleźnik, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, honorową ambasador kongresów polskich.

Branża turystyki biznesowej należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie. Kto nie podąża za najnowocześniejszymi rozwiązaniami, wypada z gry - podkreśla Gdańska Organizacja Turystyczna. Turystyka biznesowa należy do najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki i przynosi ogromne pożytki regionowi. Uczestnicy panelu i eksperci zastanawiali się, jak wykorzystać korzyści płynące z rozwoju turystyki biznesowej w Gdańsku i metropolii jako siły napędowej gospodarki Gdańska, jakie są aktualne trendy rozwoju turystyki, jakie wspólne działania powinny być podejmowane, aby w efekcie doprowadzić do wzrostu udziału turystyki biznesowej w gospodarce, między innymi poprzez wydłużenia sezonu wczasowego.

Efektywne produkty turystyczne w metropolii

O znaczeniu przemysłu wypoczynku i podróży mówiono też podczas panelu „Innowacyjna turystyka w gospodarce” - pod przewodnictwem Marty Chełkowskiej, dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prezes zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Temat ten był poświęcony rozważaniom nad potrzebami współczesnego turysty, a także nad promocją i budową efektywnych produktów turystycznych w metropolii.

Swymi spostrzeżeniami dzielili się: Pedro Canchaya, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Stena Line Polska; Karolina Kowalczyk, general manager Alventus Travel; Wojciech Kreft, prezes Centrum Promocji Kocham Bałtyk, przedsiębiorca turystyczny; Bartosz Tobieński, rzecznik prasowy Ergo Arena; Bogdan Wasilewski, właściciel Cafe Mon Balzac. Omawiano potrzeby współczesnego turysty - klienta, konsumenta będącego jednocześnie prosumentem, czyli osobą, która również wytwarza turystyczne produkty. Eksperci zwrócili uwagę na dużą rolę produktów turystycznych, które dynamizują i harmonizują rozwój metropolii. Podsumowując wypowiedzi ekspertów i uczestników panelu, można powiedzieć, że istnieje duża potrzeba tworzenia nowych produktów turystycznych i wprowadzania ich na rynek. Przede wszystkim pozwala to na zwiększenie efektu synergii na danym terenie, ale także pozwala wyróżniać się na konkurencyjnym rynku, co jest niezwykle istotne w przyszłej metropolii -  stwierdziła Anna Bartoszewicz–Pajka, wiceprezes zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

Metropolitarny klaster turystyczny

Bardzo ważny był panel dyskusyjny pt. „Turystyka w rozwoju regionu nadmorskiego. Klastry turystyczne”. Zorganizował go Związek Miast i Gmin Morskich. Chodziło zaś o przedstawienie wniosków z funkcjonujących klastrów turystycznych jako propozycji innowacyjnego rozwiązania w rozwoju turystyki. Oto zagadnienia, które poruszano: metropolitarny klaster turystyczny – szanse i bariery realizacji; wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju turystyki; rola i znaczenie małych portów.

W panelu tym uczestniczyli naukowcy, samorządowcy oraz praktycy i przedstawiciele przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Dyskusją kierował prof. Marek Grzybowski, kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni. Oto zaproszeni do wypowiedzi: prof. Józef Grochowicz, prorektor Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie; Mateusz Kusznierewicz, ambasador Gdańska ds. żeglarstwa; dr Aniela Litke, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie; Henryk Rupnik, prezes zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg; prof. Aleksander Szwichtenberg, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Dawid Wilda, Sopocki Klaster Turystyczny.

Warto inwestować w kapitał ludzki

Dlaczego w Gdańsku zorganizowano kongres „Zarządzanie Metropoliami XXI  wieku - Miastopolus”? Zdaniem Wiesława Bielawskiego, zastępcy prezydenta Gdańska, chodzi o to by problemowi metropolii nadać odpowiednią rangę. To one bowiem, a nie regiony, są siłą napędową gospodarki tych regionów. Mamy świadomość dużego grzechu zaniechania ze strony polityków, którzy ten problem niewłaściwie oceniają - uzasadniał wiceprezydent Wiesław Bielawski przed rozpoczęciem obrad. Przypomnimy podczas kongresu słowa profesora Jerzego Kołodziejskiego, który na posiedzeniu Unii Metropolii Polskich, na początku bieżącego tysiąclecia, zwracał uwagę, że konieczna jest reforma w kierunku metropolii. Chodzi o nadrobienie tego, o czym zapomniano podczas wdrażania reformy samorządu terytorialnego w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku.

Eksperci wypowiadali się podczas Kongresu, co powinniśmy robić w Trójmieście i na Pomorzu. Musimy znaleźć coś wyjątkowego - mówili prof. Dariusz Filar z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. Tomasz Szlendak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W naszym przypadku jest to dostęp do morza. Z Bałtyku profity mamy olbrzymie, a zwłaszcza z ludzi, którzy morskości się nauczyli. Gospodarka morska to innowacyjność - uzasadniał prof. Marek Grzybowski z Akademii Morskiej w Gdyni. Warto inwestować w kapitał ludzki. Z pracy marynarzy zatrudnionych na statkach, głównie zagranicznych, wpływa do polskiego budżetu  około 1,5 - 2 mld euro rocznie - mówił prof. Marek Grzybowski. Natomiast roczne kształcenie takich fachowców kosztuje zaledwie 25 milionów euro.

Dużą rolę odgrywa turystka biznesowa, stwarzająca warunki do organizowania kongresów i konferencji międzynarodowych. Gdyby nie przemysł czasu wolnego, biznes tak chętnie nie zaglądałby w Pomorskie, bo to, jakie są warunki wypoczynku, spędzania wolnego czasu, ma ogromne znaczenie przy wyborze miejsca na osiedlanie się zagranicznych biznesmenów u nas na dłuższy czas - mówiła Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do osiągania wyznaczonych celów potrzebna jest współpraca i partnerstwo - akcentował prof. Mario Raich z Wyższej Szkoły Biznesu ESADE w Barcelonie. Jeśli nie ma współpracy, to partnerstwo jest wymuszone. Niestety, nasze społeczeństwo jest zbudowane na dominacji, a nie na partnerstwie.

Gdański Trójkąt Wiedzy

- Jest wiele problemów do rozwiązania. Postępu nie da się już osiągnąć sposobami dotychczas stosowanymi - mówił Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. - Mniej będzie unijnych dotacji dla przedsiębiorstw. Potrzebne są nowe metody i środki. Dlatego zaproponował utworzenie „Gdańskiego Trójkąta Wiedzy” - modelu współpracy biznes – nauka – administracja. W ten sposób kongres przerodzi się w miniparlament Gdańska decydujący o jego przyszłości – mówił. Chodzi tu jednak raczej o technikę obrad niż o zasady obowiązujące w typowym parlamencie.

Turystyka w metropoliach będzie odgrywać coraz większą rolę. Pod warunkiem, że weźmie na siebie obowiązek uatrakcyjniania metropolii, co zaowocuje tym, że chętniej będą się osiedlać tu biznesmeni, wraz z rodzinami. Lokalizacja biznesu bardzo często jest powiązana z atrakcyjnymi miejscami, w których można dobrze spędzać wolny czas. Ktoś, kto przyjeżdża z daleka, z całą rodziną, nie chce zamieszkać w brzydkim, nieciekawym miejscu. To brane jest pod uwagę nie tylko przy wyborze miejsca do osiedlania się na kilka lat czy na stałe, ale też podczas szukania miejsca obrad kilkudniowego kongresu czy konferencji. Regiony będą swą atrakcyjnością rywalizować nie tylko o przeciętnego turystę, ale też o względy biznesowych korporacji.

Turystyka coraz bardziej staje się biznesem, przygotowującym miejsca do osiedlania się innych branż gospodarki.

Kazimierz Netka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit