Konkurs EDEN

Turystyka kulturowa tematem przewodnim konkursu

16 maja rozpoczęła się kolejna edycja konkursu EDEN - najlepsze europejskie destynacje turystyczne organizowanego przez Komisję Europejską a w Polsce realizowanego przez Polskę Organizację Turystyczną.

Tematem przewodnim obecnej edycji ustalonym przez Komisję Europejską jest Turystyka kulturowa. Podczas warszawskiej konferencji inaugurującej konkurs w Polsce, szczególnie mocno zostało zaakcentowane znaczenie upowszechniania wartości opartych na dziedzictwie kulturowym wśród młodzieży. Marek Olszewski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej zwrócił się do dziennikarzy o pomoc w propagowaniu w szkołach wycieczek dla młodzieży po Polsce. Takie wyjazdy zdaniem prezesa Olszewskiego odkrywają i przybliżają młodzieży naszą ojczyznę; nasze dziedzictwo, kulturę i naturę.

O turystyce, jako ważnym narzędziu do budowy kapitału społecznego mówiła także Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Najcenniejszą wartością w dziedzictwie, które chcemy pokazać jest autentyczność - powiedziała dyrektor Florjanowicz i podkreśliła, że jest to zasób nieodnawialny, stąd tak cenna jest tegoroczna edycja konkursu oparta o lokalne tradycje i kulturę.

Konkurs EDEN jest adresowany do ośrodków turystycznych, które nie tylko spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską, dzięki którym możliwe jest realizowanie takich celów jak: zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszenie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki, ale także wyłonić miejsca mniej znane a mające duży potencjał turystyczny.

Według badać Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego w Polsce jest bardzo duże zainteresowanie społeczne sprawami kultury, historii i dziedzictwa. Jednak wielu pytanych o cenne zabytki wskazuje te najbardziej znane zagraniczne. Zdaniem Pauliny Florjanowicz mało, kto w Polsce zdaje sobie sprawę, że w jego najbliższym otoczeniu znajdują się miejsca i cenne zabytki warte zobaczenia. Wciąż znajduje u nas odzwierciedlenie powiedzenia "cudze chwalicie, swego nie znacie". A przecież mamy się czym w Polsce pochwalić, samych wpisanych do rejestru zabytków architektury obiektów jest 70 tysięcy - dodała dyrektor Florjanowicz.

Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT również podkreślił znaczenie konkursu EDEN w promowaniu miejsc atrakcyjnych turystycznie, ale z różnych powodów mniej znanych wśród turystów. Laureaci muszą wyróżniać się także dbałością o zachowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. Konkurs, bowiem promuje kierunki wyjazdowe, które prowadzą działania i inwestycje proekologiczne np. takie, które mają na celu zachowanie i promocję kultury oraz lokalnych tradycji a także przedłużenie sezonu turystycznego i zmniejszenia sezonowości pobytu. Dyrektor Janowski wskazał również wpływ konkursu na rozwój gospodarki turystycznej. Kapituła będzie brała także pod uwagę, czy kandydaci to miejsca, które generują miejsca pracy a przez to aktywizują rozwój lokalnych społeczności.

Wśród korzyści dla laureatów jest umiejscowienie na mapie najlepszych europejskich destynacji turystycznych a przez to dotarcie do szerokiego grona turystów zagranicznych, wspólna promocja ze wszystkimi laureatami z krajów członkowskich. Ponad to Polska Organizacja Turystyczna włącza zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie do swoich działań marketingowych.

- Celem naszych działań promocyjnych jest między innymi budowanie świadomości marki EDEN w Polsce, jako sieci obszarów turystycznych inspirujących i zachęcających turystów do odkrywania unikatowych miejsc - powiedziała Anna Księżnik - Koordynator projektu EDEN w POT. Temu służy także hasło, którym posługuje się POT promując laureatów Konkursu "Odkryj swój EDEN w Polsce. Dystrybucja materiałów promocyjnych, szkolenia, kampanie internetowe to najważniejsze działania na rzecz zwycięzców.

Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje: Regionalnym Organizacjom Turystycznym, Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, a także innym zainteresowanym podmiotom.

Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy 28 czerwca 2017 r. w Warszawie. Dodatkowych informacji udziela koordynatorka Konkursu: Anna Księżnik, Polska Organizacja Turystyczna, tel: 22 536-70-25, e-mail: anna.ksieznik@pot.gov.pl, eden@pot.gov.pl Więcej informacji o projekcie EDEN znaleźć można na stronie www.edenpolska.pl

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit