Turystyka rozwija więzi rodzinne

Wszystkie konkursy organizowane przez PTTK gromadzą wielu aktywnych uczestników, między innymi dzięki godnym poparcia, szczytnym celom jakim służą. Ogólnopolski Konkurs „Turystyczna Rodzinka”, realizowany od 2011 roku w ramach promocji turystyki rodzinnej, buduje więzi pomiędzy najbliższymi. Wspólne wędrowanie i wypoczynek dostarczają wielu, niedostępnych na co dzień, przeżyć i wrażeń. Rodzice i dzieci mają okazję spokojnie pobyć ze sobą, budować wzajemne relacje. Tegoroczna, VI edycja realizowana jest przy współudziale Ministerstwa Sportu i Turystyki. Deklaracje udziału w konkursie należy przesyłać do 30 sierpnia.

– Podczas wyjazdu można razem poznawać kraj, aktywnie wypoczywać, uprawiać hobby, pogłębiać duchowość itd. Rodzinne podróże są narzędziem edukacji i wychowania najmłodszych, uczą samodzielności, odpowiedzialności, organizacji, umiejętności radzenia sobie w nieprzewidzianych sytuacjach – uzasadnia wartości rodzinnej turystyki, które konkurs popularyzuje Jolanta Śledzińska, sekretarz ZG PTTK.

Organizatorzy konkursu dążą do aktywizacji rodzin, zachęcają by spędzać razem więcej czasu, uprawiając różne formy turystyki i krajoznawstwa, które służą również rozbudzaniu postaw proekologicznych i rozumieniu konieczności ochrony naturalnego środowiska. Do udziału w konkursie zapraszane są rodziny, najchętniej wielopokoleniowe. Najmniejszy zespół rodzinny musi składać się przynajmniej z dwóch członków. Osoby dorosłej i dziecka.

Aby startujący w konkursie rodzinny zespół mógł liczyć na sukces w końcowej rywalizacji, musi do 30 grudnia tego roku odbyć wymaganą regulaminem liczbę wycieczek. Minimalną ich liczbę ustalono na 8. Jedno lub wielodniowych. Najlepiej różnorodnych, na przykład wędrówek pieszych, wypadów rowerowych, rejsów kajakowych, i innych. Twórcy regulaminu pozostawiają dowolność wyboru tras, z zastrzeżeniem, że co najmniej dwie muszą odbyć się po najbliższej okolicy, w granicach gminy lub powiatu. Kolejne dwie według marszruty biegnącej po terenie województwa, pozostałe w wybranych rejonach kraju.

Na dokumentacje przebiegu wycieczek organizatorzy będą czekać do 15 stycznia 2017 roku. Dzienniczki Wypraw Rodzinnych mogą być opracowane komputerowo lub pisane ręcznie. Ci z uczestników, którzy zdecydują się na tę drugą, tradycyjną formę, powinni stosować zalecany format A-5 lub A-4. Zgodnie z regulaminem, w Dzienniczku Wypraw Rodzinnych powinny znaleźć się na wstępie podstawowe dane uczestników wypraw, ich daty urodzenia, stopień pokrewieństwa oraz informacje dotyczące rodziny i tradycji wspólnych wędrówek. W głównej części opracowania uczestnicy skupią się na możliwie barwnym opisie tras w ramach konkursowych wycieczek VI edycji konkursu „Turystyczna Rodzinka”. W tekście muszą znaleźć się porządkujące punkty, czyli daty, liczba pokonanych kilometrów i formy turystyki, na przykład wędrówka piesza, czy tez spływ kajakowy. Ważne są potwierdzenia pobytu w opisywanych miejscach, czyli pieczątki, bilety z parków narodowych, muzeów itp. Informacje można uzupełniać zdjęciami, rysunkami i innymi formami graficznymi. Natomiast nie jest wskazane dołączanie przedmiotów i pamiątek, bo te nie będą zwracane. Wskazane jest, aby wszelkie nasuwające się wątpliwości co do zasad regulaminowych wyjaśniać wcześniej zwracając się wprost do biura organizatora, który zastrzega sobie ostateczną interpretację postanowień.

Wyniki konkursu będą ogłoszone do końca marca następnego roku. Wszystkie rodziny uczestniczące w konkursie „Turystyczna Rodzinka” otrzymają certyfikat i materiały krajoznawcze, dla 250 najaktywniejszych rodzin ustanowiono osobną odznakę.

Deklaracja uczestnictwa powinna zostać przesłana najpóźniej do 30 sierpnia na adres biura Zarządu Głównego PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub na adres mailowy: poczta@rodzina.pttk.pl. Pod ten sam adres należy też kierować późniejsze opracowane Dzienniczki Wypraw Rodzinnych. Ważny jest dopisek na przesyłce. „Turystyczna Rodzinka”.

Kartę zgłoszenia można pobrać z adresu www.rodzina.pttk.pl lub kliknąć Tutaj

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit