VIII edycja Konkursu PTTK o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

Turystyka wodna

Rośnie potencjał turystyki wodenj

Znamy już laureatów VIII edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami. Ich uroczyste ogłoszenie miało miejsce 3 marca podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda 2012.

Przypomnijmy, że celem Konkursu jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. W VIII edycji jury Konkursu, któremu przewodniczył wiceprezes PTTK Andrzej Gordon, a sekretarzem był Mirosław Czerny - oceniono rekordową liczbę 48 zgłoszeń spełniających warunki regulaminu. Premiowane były inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania poszczególnych osób, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji.

Już po raz drugi Honorowym Patronatem objął Konkurs Minister Sportu i Turystyki. W tym roku ufundował też nagrodę Grand Prix - 200 egz. kamizelek asekuracyjnych do uprawiania turystyki wodnej. Ponadto edycja Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011 uzyskała Honorowe Patronaty Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Nagrodami specjalnymi jury postanowiło uhonorować: Magazyn Żagle za ponad pół wieku promowania żeglarstwa polskiego oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski za akcję promocyjną „Mazury Cud Natury”.

Nagrodę Grand Prix Ministra Sportu i Turystyki otrzymał Port PTTK w Wilkasach – wzorcowa Eko-Marina na Mazurach.

Za kreowanie nowoczesnych ofert turystyki wodnej wyróżniono:

1. Urząd Miasta w Sopocie, za nowoczesną Marinę Sopot,

2. Urząd Gminy w Drawsku, za nową przystań na szlaku Noteci,

3. Urząd Gminy Stepnica, za przystań żeglarską przy Kanale Młyńskim,

4. Mazurski Klub Żeglarski za Eko-Marinę w Mikołajkach,

5. Urząd Miasta w Krakowie, za szlak żeglugi śródlądowej na krakowskiej Wiśle,

6. Urząd Powiatowy w Lublinie za projekt „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”,

7. Urząd Miasta i i Gminy Bardo, za spływy „Przełomem Bardzkim”.

Za inicjatywy społeczne wspierające idee Przyjaznych Brzegów nagrodzono:

1. Ligę Morską i Rzeczną, Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie za „trójprzymierze” dla Odry,

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie za mazurski system ostrzegawczy dla żeglarzy,

3. Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu, za aktywność w upowszechnianiu turystyki kajakowej,

Za żeglarskie wychowanie najmłodszych pokoleń nagrodzono:

1. Ośrodek Szkoleniowo-Żeglarski „Horn” w Krakowie,

2. Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie.

Nagrodę za edukację ekologiczną na rzecz czystości wód otrzymał:

Kajakowy Patrol św. Franciszka.

Nagrody indywidualne otrzymali:

1. Wojtek Skóra, za koordynację Roku Pamięci Generała Mariusza Zaruskiego i rejs Dnieprem na symboliczny grób Generała w Chersoniu,

2. Stanisław Wroński, za przywracanie nadrzecznej tożsamości Bydgoszczy,

3. Jan Pyś, za działania na rzecz żeglugi i turystyki wodnej na Odrze.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit