Badania ruchu turystycznego

W Małopolsce znów odnotowano wzrost liczby turystów

Spływ przełomem Dunajca to jedna z największych atrakcji w Małopolsce, ale także w kraju/ fot.: E. Tomczyk-Miczka

Województwo Małopolskie prowadzi stały monitoring ruchu turystycznego od 2003 roku. Badania ruchu turystycznego, wprowadzone i wykonywane przez pierwsze lata przez Małopolską Organizacje Turystyczną, od 2007 roku powierzane są różnym wykonawcom wyłonionym w trybie przetargowym, wynikającym z prawa zamówień publicznych. W roku 2012 badanie ruchu turystycznego przeprowadzone zostało  przez firmę EU-Consult Sp. z o.o. z Gdańska.

Badania ruchu turystycznego mają wymiar zarówno ilościowy, jak i jakościowy, dzięki czemu odzwierciedlają nie tylko wielkość i kierunek ruchu turystycznego,  ale wytyczają kierunki rozwoju produktów turystycznych zgodne z oczekiwaniami i zainteresowaniem odwiedzających – podkreśla prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszek Zegzda - rola dobrze wykonanych i rzetelnych badań jest nie do przecenienia zarówno dla branży turystycznej, jak i dla samorządów dbających o rozwój turystyki na swoim terenie.

Dobry kierunek rozwoju

Wykonanie badań zleca Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Są one realizowane są za pomocą powtarzalnych metod badawczych, takich jak bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe prowadzone w I oraz III kwartale 2012 roku w wybranych atrakcjach turystycznych województwa małopolskiego oraz na podstawie analizy danych wtórnych. Łącznie przeprowadzono 6003 badania ankietowe, a próba wykonana na takiej ilości respondentów daje obraz pozwalający na oszacowanie wielkości ruchu turystycznego oraz profilu turysty i odwiedzającego krajowego i zagranicznego. Warto przyjrzeć się ich wynikom, bowiem ich powtarzalność daje obraz ewolucji opinii turystów przez wiele lat. Generalnie można powiedzieć, że brak rewolucyjnych zmian w sposobie oceny przez turystów atrakcyjności regionu i poszczególnych atrakcji daje poczucie stabilizacji i potwierdza dobry kierunek rozwoju produktu turystycznego Małopolski.

Niezmienna grupa liderów

W 2012 roku Małopolskę odwiedziło 12,1 mln gości (w tym 9,5 mln gości krajowych i 2,6 mln zagranicznych), tj. o 2,1% więcej niż w roku 2011. Wzrosła także liczba turystów: w roku 2012 do Małopolski przyjechało 9,1 mln turystów
(w tym 6,6 mln krajowych i blisko 2,5 mln zagranicznych), tj. o 1,6 % w stosunku do roku 2011. Wg badań za 2012 r. w Małopolsce najliczniejszą grupę gości stanowią mieszkańcy województw: śląskiego (25%), małopolskiego (24.4%) oraz mazowieckiego (9,2%) i podkarpackiego (7,3%). Taka grupa „liderów” utrzymuje się od kilku lat. Jeśli chodzi o odwiedzających z zagranicy, najwięcej gości przyjechało do Małopolski - podobnie jak w roku poprzednim - z Wielkiej Brytanii (29,1%), Niemiec (13,8%) i Włoch (9,7%). Warto zaznaczyć, że w roku 2012 odnotowano wzrost ruchu turystycznego z Rosji oraz Hiszpanii o blisko 50% w stosunku do roku 2011.

Cele podróży i szacunkowe wydatki

Turyści na Rynku Podgórskim w Krakowie/ fot.: E. Tomczyk-MiczkaMetodologia badań pozwala na poznanie motywacji i sposobu spędzenia czasu przez przyjezdnych. Analizując deklarowany cel podróży, każda z badanych grup najczęściej poświęcała swój czas na zwiedzanie zabytków oraz wypoczynek. Na dalszych miejscach plasowały się:  rozrywka (wizyty w restauracjach, clubbing i pubbing), zakupy, odwiedzanie rodziny i przyjaciół oraz wizyty w celach służbowych. Warto zaznaczyć, że zarówno wśród odwiedzających krajowych jak i zagranicznych, zwiększyła się liczba wizyt w celach religijnych. W 2012 roku łączna szacowana kwota wydatków odwiedzających województwo małopolskie wyniosła ponad 10,5 mld zł., co oznacza spadek o 3,27% w stosunku do roku 2011 (11 mld zł). Ten niewielki spadek spowodowany jest, jak można sądzić, przez  trwający kryzys gospodarczy, powodujący zmniejszenie wydatków gości odwiedzających region. W 2012 roku turyści krajowi wydawali podczas pobytu w Małopolsce średnio 698 zł. na osobę. Szacunkowe wydatki turystów zagranicznych podczas pobytu w regionie wynosiły średnio 2 117 zł na osobę.

Zadowolenie z pobytu

Zdaniem badanych Małopolska jest jednym z najciekawszych regionów w Polsce, oferujących szeroki wachlarz atrakcji turystycznych. Badania potwierdzają, że największymi atrakcjami dla trustów zarówno krajowych, jak i zagranicznych nadal pozostają: Kraków, Kopalnia Soli w Wieliczce i Zakopane. Na popularności zyskują także inne atrakcje turystyczne: Wadowice - miejsce urodzin Jana Pawła II (19%), Sanktuarium Maryjno-Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej (15%), Tatry - doskonałe miejsce do uprawiania turystyki aktywnej (12%), spływ Dunajcem (10%) oraz Białka Tatrzańska - oferująca dobrze przygotowane trasy narciarskie oraz baseny geotermalne (10%).

Nadal ważnym miejscem odwiedzanym podczas pobytu w Małopolsce, zarówno przez rezydentów krajowych i zagranicznych, pozostaje Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu (ponad 1,4 mln w roku 2012).

Zarówno goście krajowi, jak i zagraniczni, którzy odwiedzili Małopolskę w 2012 roku byli zadowoleni z pobytu - ponad 90% turystów wskazało stopień zadowolenia z pobytu w Małopolsce na poziomie wysokim lub bardzo wysokim.

Elżbieta Tomczyk-Miczka

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit