Międzynarodowi eksperci wysoko oceniają polskie hotele w obiektach zabytkowych

W prestiżowym gronie

Walne zgromadzenie Historic Hotels of Europe obradujące w Anholt w Niemczech zdecydowało o przyjęciu do tego prestiżowego grona Stowarzyszenia Hotele Historyczne w Polsce.

W strukturze stowarzyszeniowej jest około 750 hoteli w zamkach, pałacach, zabytkowych kamieniczkach w Europie i kilkadziesiąt w USA zrzeszonych w Historic Hotels of America. Decyzja o przyjęciu Polski jako 18. kraju europejskiego zapadła po prezentacji dokonanej w Anholt przez prezesa HHP, cenionego krakowskiego hotelarza Jerzego Donimirskiego („Hotel Gródek”, „Pałac Pugetów”, „Hotel Maltański”, „Dwór Kościuszko”, „Zamek w Korzkwi”) i sekretarza Zarządu Krzysztofa Kaniewskiego. Przyjęcie polskiego stowarzyszenia do Historic Hotels of Europe jest wyrazem dużego uznania międzynarodowego gremium dla klasy prezentowanych obiektów i wysokiego poziomu oferowanych usług.

Stowarzyszenie Hotele Historyczne w Polsce jest młodą organizacją, wpisaną do KRS-u w lipcu ubiegłego roku. Skupia obecnie właścicieli 26 zabytkowych obiektów. Jest stowarzyszeniem otwartym i zaprasza do swego grona nowych członków. Jednak nie każdy obiekt historyczny spełnia ustalone kryteria pozwalające na pozytywne zweryfikowanie. Przede wszystkim obiekt poddawany ocenie kwalifikującej wpisany być musi do rejestru zabytków i (w grupie hoteli) posiadać standard co najmniej trzech gwiazdek. Wymagany jest również wysoki poziom profesjonalizmu w zarządzaniu i potwierdzony, wyjątkowy stosunek do klientów. Na ostateczną ocenę wpływa również ogólny poziom estetyczny. O przyjęciu decyduje i na straży tych wartości stoi Zarząd Stowarzyszenia. Sprawami organizacyjnymi, a także informacją o obiektach stowarzyszonych zajmuje się Krzysztof Kaniewski.

Stowarzyszenie Hotele Historyczne w Polsce
Biuro w Warszawie:
tel.: 0-22/ 646-81-50, 507-842-552
info@hhpolska.com www.hhpolska.com
www.historichotelsofeurope.co

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit