Innowacje w turystyce

Wawrzyn Polskiej Turystyki po raz czwarty

Wawrzyn Polskiej Turystyki  po raz czwarty

Rozstrzygnięto 4. edycję konkursu na innowacyjne inicjatywy w zakresie polskiej turystyki. Oceniali je, jak poprzednio, przedstawiciele biznesu i nauki. Organizatorami zmagań byli Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Szkoła Wyższa, od 19 lat kształcąca kadry turystyki.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Katarzyny Sobierajskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki postanowiła wyróżnić najciekawsze innowacyjne inicjatywy w dziedzinie turystyki.

Kapitułę Konkursu tworzą: ks. bp Edward Janiak, przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w Episkopacie Polski, Ryszard Konwerski, prezes Polskiego Klubu Biznesu, Kazimierz Kowalski, prezes Zarządu Fundacji „Polish Prestige Hotels”, prof. dr Janusz Merski, rektor ALMAMER Szkoły Wyższej, Andrzej Nierychło, redaktor, publicysta TV Biznes, dr Witold Rybczyński, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Władysław Jerzy Wężyk, zastępca sekretarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej.

Laureaci Wawrzynu Polskiej Turystyki zostali powołani do składu Polskiej Akademii Innowacji Turystyki.

W poprzednich edycjach (2009, 2010, 2011) laureatami „Wawrzynu Polskiej Turystyki” zostało łącznie 56 podmiotów. Tegoroczna rywalizacja była tradycyjnie duża. Niektórzy kandydaci nie spełniali warunków formalnych, inni wahali się lub nie dotrzymali terminu. Ostatecznie rozpatrywano 31 zgłoszeń. Prawie wszyscy zgłaszający legitymowali się licznymi certyfikatami, wyróżnieniami, podziękowaniami i referencjami. Kapituła potwierdziła wysoki poziom zgłoszeń.

Wawrzyny Polskiej Turystyki wręczyła 1 października 2012 roku wiceminister Katarzyna Sobierajska wraz JM Rektorem ALMAMER prof. dr. Januszem Merskim i dr. Witoldem Rybczyńskim, prezesem Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki w dniu inauguracji roku akademickiego w ALMAMER Szkole Wyższej.

Tegorocznymi laureatami WAWRZYNU POLSKIEJ TURYSTYKI zostali:

Organizacje społeczne:

Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera www.zhp.pl

ZHP rozwija ofertę turystyczną kierowaną do młodzieży, zarówno w skali masowej, jak też i specjalistycznej, np. poprzez Centrum Wychowania Morskiego. Promuje zdrowy tryb życia i aktywność, także w środowisku młodzieży niepełnosprawnej. W ostatnim roku rozszerzono zasięg oddziaływania ogólnopolskich akcji „Nieprzetartego szlaku” „Wędrownicza Watra”. Nowymi akacjami promującymi turystykę jest „Rok Regionów” i „Nasza trasa”.

Organizacje Turystyczne:

Gdańska Organizacja Turystyczna www.gdansk4u.pl

Gdańska Organizacja Turystyczna wykorzystuje nowoczesne technologie do promocji turystycznej miasta i usług świadczonych przez członków tej organizacji. Bezpłatne aplikacje Gdańsk Tour Mobile można pobrać do smartphonów i tabletów. Informacje m.in. o: imprezach, bazie noclegowej, gastronomicznej rekreacyjnej; trasach turystycznych przygotowano w trzech językach.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Międzyzdroje

www.pttk-miedzyzdroje.com

Oddział PTTK w Międzyzdrojach będący od lat liderem w zakresie obsługi turystki przyjazdowej, a także imprez turystyki aktywnej, w ostatnim roku ponownie udostępnił, po kapitalnym remoncie i pracach modernizacyjnych, tanią bazę noclegową o wysokim standardzie w centrum miejscowości. Placówka utworzyła też wypożyczalnie rowerów i punkt informacji turystycznej.

W grupie zarządzających atrakcjami turystycznymi:

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie www.muzeumsportu.waw.pl

Jedyne w kraju muzeum poświęcone tematyce dziejów sportu i Turystyki. Po uzyskaniu funkcjonalnej siedziby w Centrum Olimpijskim  systematycznie rozszerza zakres swojej oferty wystawienniczej i pozawystawienniczej.  W kolekcji znajduje się m.in. historyczny sprzęt alpinistyczny, stare plakaty, zdjęcia i cenny księgozbiór. Muzeum było współorganizatorem wystawy „Polskich turystów – krajoznawców portret własny”.   Muzeum zostało ostatnio przyjęte przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski do światowej sieci muzeów sportu.

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.krzemionki.info

Dynamicznie rozwijający się ruch turystyczny w słynnym rezerwacie archeologicznym „Krzemionki” jest efektem intensywnych działań dyrekcji Muzeum, przejawiających się w organizacji interesującej ekspozycji stałej, organizacji imprez, w tym zwłaszcza Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia.   W ostatnim okresie udostępniono szereg obiektów niezbędnych do poprawy poziomu obsługi ruchu turystycznego, m.in. pawilon obsługi z punktem astronomicznym, sprzedażą pamiątek i wydawnictw oraz parking.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit