Kreowanie produktu turystycznego

Wielokulturowa swojszczyzna Sejneńszczyzny

To, co napisano powyżej jest może trudne do wymówienia zwłaszcza dla obcokrajowców, ale kto zawita w te strony, z pewnością potwierdzi słuszność tych słów. Działa na nich LGD „Sejneńszczyzna” obejmująca swoim zasięgiem powiat sejneński, tj. gminy: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny. Tworzy ona m.in. bazę adresową osób zajmujących się rzemiosłem regionalnym, agroturystyką oraz kuchnią regionalną.

Swojszczyzna – owo stare piękne słowo najlepiej oddaje to, co w dzisiejszym zekonomizowanym  świecie nazywa się lokalnym produktem: wyróżnikiem, odmiennymi przejawami w kulturze materialnej i niematerialnej.  To wartości równie cenne jak uroki przyrody: jezior, rzek, lasów, które stanowią tutaj już dawno docenioną atrakcję. Ta odmienność jest największą wartością także dla turystyki. Liczne przejawy lokalnych różnorodności są zachowywane między innymi z uwagi na możliwość ich wykorzystania w kreowaniu produktu turystycznego.

Tutaj, wszyscy rozumieją szanse wynikające z rozwoju komercyjnej turystyki, ale wszelkie przejawy inności chronią nie dlatego, że do tego zachęcano na szkoleniach, lecz  z uwagi na szacunek dla przodków, dla siebie. Taka postawa jest poparta swoistą dumą z małej ojczyzny, a zawsze towarzyszy jej wrodzona gościnność.

Powiat zamieszkuje liczna grupa narodowości litewskiej  zgodnie współżyjąca z ludnością  polską. Słychać dwa języki. LGD „Sejneńszczyzna” zachęca do odwiedzin tej krainy.  Zwraca też uwagę na piękne nazwy miejscowości, być może nieco egzotyczne, zwłaszcza  dla przybysza z centrum kraju.

I tak we wsi Krejwiany pracują rzeźbiarze, we wsi  Pogorzelec kultywowany jest tradycyjny  haft, we wsi Rejsztokiejmie – pisanki, a we wsi Ruda Zawidugierska – rzeźba i kowalstwo

Z kulturą litewską regionu można zetknąć się zwłaszcza w Puńsku. Są tu: Dom Kultury Litewskiej, Litewskie Centrum Kultury, izba regionalna.

Władze powiatu łącznie z LGD dbają o promocję. Lasy i jeziora zachęcają amatorów aktywnych form turystyki. Są szlaki piesze, rowerowe, wodne. Rozwija się agroturystyka.

Jan Paweł  Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit