Turyści się skarżą, urząd radzi

Wyjechać i wrócić bezpiecznie. Wypocząć bez stresów

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przed sezonem urlopowym nie pozostawia turystów samych sobie. Zaleca przezorność korzystającym z usług organizatorów wypoczynku. W przypadku wątpliwości lub problemów - radzi telefonicznie skonsultować się z pracownikami mazowieckiego UM.

W ubiegłym roku do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 506 skarg na 33 organizatorów. Skargi dotyczyły najczęściej opóźnień w odlotach i przylotach samolotów, podwyżek cen wycieczek (wynikało to najczęściej ze wzrostu kursu walut czy wzrostu cen paliwa), innych niż oczekiwano warunków hotelowych czy otrzymania innego niż zarezerwowano hotelu. Rzadziej turyści skarżyli się na rezydentów bądź na to, że plaża jest dużo dalej od hotelu niż podano w ofercie.

Aby uniknąć złych doświadczeń, wiarygodność organizatora warto sprawdzić przed podpisaniem umowy i zapłaceniem za wycieczkę. Pomocą w tym służą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Na temat organizacji turystycznych zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego można uzyskać informacje dzwoniąc pod numery telefonu: 0-22/ 59-79-541 (-543, -545).

Obecnie w rejestrze prowadzonym przez urząd marszałkowski znajduje się 582 organizatorów i pośredników turystycznych działających na terenie województwa mazowieckiego. Przy wpisie do rejestru wymagane jest między innymi posiadanie zabezpieczenia finansowego (np. umowy gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów). To ważna informacja. Z tego bowiem źródła pochodzą środki, z których pokrywane będą koszty związane ze skutkami ewentualnego bankructwa firmy - na przykład opłacenie powrotu klientów do kraju lub zwrot wpłat wniesionych przez turystów w przypadku odwołania wyjazdu. Sprawdzając organizatora lub pośrednika w rejestrze, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na datę ważności zabezpieczenia finansowego (chronione są umowy zawarte w okresie ważności zabezpieczenia bez względu na termin imprezy), jego rodzaj i wysokość. Należy pamiętać, że przy gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych gwarant odpowiada tylko do wysokości gwarancji. W pierwszej kolejności pokrywane są koszty powrotu klientów do kraju, resztę kwoty dzieli się natomiast na wszystkich pozostałych poszkodowanych. Nie zawsze zwrot stanowi 100 proc. wniesionej wpłaty. Przy ubezpieczeniu na rzecz klientów istotna jest kwota OC na klienta, która powinna być nie mniejsza niż cena opłaty za wycieczkę na osobę (np. jeśli koszt wycieczki na osobę wynosi 3 000 zł (ok. 660 euro), wówczas kwota OC powinna wynosić 660 euro; jeśli OC będzie wynosiło np. 100 euro, wówczas dostaniemy zwrot w wysokości tylko 100 euro).

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit