Wyjeżdżają na wakacje wszyscy nasi podopieczni

Który rodzic tego nie przeżywał? Zorganizowany wyjazd. Wycieczka szkolna, zielona szkoła, obóz, kolonie. Bieganina myśli: czy autokar ma przegląd techniczny, czy nie nawalą hamulce, czy działa ogrzewanie, czy kierowca trzeźwy, czy przewoźnik ma koncesję i ważne ubezpieczenia? Nerwowe wzywanie policji, niech wszystko sprawdzą. Nerwowość narasta, przeciąga się moment wyjazdu.

Niekiedy okazuje się, że wątpliwości nie zrodziły się bezpodstawnie. Wychodzą na jaw usterki techniczne, ogólny zły stan środka transportu, brak podstawowych dokumentów, itd. Rodzi to domniemanie, że organizator wyjazdu działa w szarej strefie. Odkrycie tego faktu w chwili wyjazdu pociąga za sobą mnóstwo komplikacji i ma skutki finansowe. Jak ich uniknąć? Pomaga w tym poradnik wydany, przy merytorycznym i finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Łódzkiego Kuratorium Oświaty, staraniem Łódzkiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki należącego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Obecnie ukazała się druga edycja poradnika nosząca tytuł „Kodeks dobrych praktyk przy organizacji turystyki szkolnej - Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, biur podróży oraz rodziców". Autorzy wykonali żmudną, godną pochwały pracę zestawienia mnogości aktów prawnych, które pozostają w gestii wielu ważnych urzędów administracji państwowej i samorządowej, we współpracy z placówkami edukacyjnymi, wydziałami policji gospodarczej i drogowej, przedstawicielami biur turystycznych, dokonali analizy występujących nieprawidłowości - a następnie postarali się krok po kroku wyjaśnić, jak zgodnie z prawem należy organizować wycieczki szkolne.

Polska Izba Turystyki ma w swoich planach rozpowszechnienie poradnika we wszystkich swoich oddziałach. Chce taką formą edukacji objąć organizatorów imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, w tym placówki oświatowe i rodziców. W najbliższym czasie podejmie też prace nad wydaniem podobnego Kodeksu Dobrych Praktyk przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. PIT czeka jednak na zakończenie prac nad modyfikacjami w ustawie o systemie oświaty oraz podjęcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian rozporządzenia określającego zasady organizacji i nadzoru wypoczynku.

Kodeks w wersji elektronicznej dostępny tutaj

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit