Opłaci się inwestować w promocję turystyki. ROT-y przed nowymi wyzwaniami

Odczuwalna poprawa klimatu dla turystyki

Ale jest też druga strona medalu – przedsiębiorstwa i organizacje sektora turystyki w niewielkim jak dotąd stopniu angażują się w działalność ROT i LOT, a tym samym w nieznacznym wymiarze uczestniczą w koncentrowaniu środków finansowych przeznaczanych na promocję. Generalnie trzeba ocenić, że wkład przedsiębiorstw w promocję obszaru czy regionu ich działania jest niewielki, natomiast oczekiwania są zazwyczaj duże, bowiem większy popyt na usługi turystyczne i towarzyszące przynosi ewidentne korzyści przedsiębiorstwom

Tego typu rozbieżności mają różne przyczyny, czasami bardzo oczywiste, w innych przypadkach trudne do ustalenia. Za jedną z ważniejszych należy uznać nie zawsze właściwie rozumiany podział ról, czyli określenie zadań samorządów oraz ROT i LOT. Z drugiej strony zauważyć trzeba słabość polskich przedsiębiorstw turystycznych, z których większość nie rozumie i nie docenia znaczenia promocji obszaru.


Kto ma jakie kompetencje?

Zakończenie w 2006 roku procesu tworzenia regionalnych organizacji turystycznych oraz znaczne już zaawansowanie powstawania LOT-ów zamyka ważny etap budowy jednolitego systemu zarządzania turystyką w Polsce. Dzięki powstaniu ROT-ów we wszystkich województwach turystyka jest pierwszą dziedziną polskiego życia gospodarczego, która umożliwia podejmowanie zintegrowanych i skoordynowanych działań na szczeblu regionalnym i lokalnym. Wymaga to jednak na przyszłe lata określenia kierunków dalszej współpracy POT z tymi organizacjami. Chodzi głównie o unormowanie warunków realizacji inicjatyw partnerskich w promocji i rozwoju turystyki w regionie. Niezbędne jest usystematyzowanie kompetencji i zasad współpracy między tymi organizacjami, zwłaszcza pomiędzy szczeblem lokalnym a regionalnym.

Regionalne i lokalne organizacje turystyczne stanowią dobrą podstawę pozwalającą na budowę w regionie układu partnerskiego, który gwarantuje zaangażowanie i porozumienie pomiędzy podmiotami, i który jest kluczem do sukcesu we wszystkich działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki każdego regionu.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit