Opłaci się inwestować w promocję turystyki. ROT-y przed nowymi wyzwaniami

Odczuwalna poprawa klimatu dla turystyki

Punktem wyjścia do wypracowania lepszych relacji między naturalnymi partnerami jest odpowiedź na pytanie: Na ile regionalne i lokalne organizacje turystyczne wypełniają zadania, dla których powstały? Innymi słowy - Czy posiadają odpowiednie kompetencje i dysponują narzędziami umożliwiającymi prowadzenie szeroko zakrojonych przedsięwzięć promocyjnych na strategicznych rynkach źródłowych, czy zatem mogą być aktywnymi podmiotami w polskim systemie promocji i informacji turystycznej?

Nie można jednak przy tym pomijać oczywistego braku wielu lokalnych organizacji turystycznych, co powoduje, że system jest niekompletny. Ale też na cały system warto spojrzeć z dłuższej perspektywy, czyli także od strony przyszłych zadań ROT-ów i LOT-ów, jako ważnych podmiotów marketingu turystycznego regionów.

Oceny w tej sprawie będą różne, ale niektóre fakty trudno podważyć. Otóż mimo trudnego startu, różnych błędów, wielu utrudnień, z brakiem środków finansowych na czele – struktury tworzonego od 2000 roku systemu promocji turystyki zostały już zasadniczo ukształtowane. I są przygotowane do wypełniania podstawowej roli, jaką jest promowanie oferty turystycznej kraju i jego regionów.

Rozległość zadań

Najkrócej ujmując ROT jest organizacją wyspecjalizowaną w realizacji regionalnej polityki promocji i rozwoju turystyki. Jej rolą jest tworzenie warunków współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz kumulacja środków finansowych niezbędnych do wykonania planowanych działań. Bezpośrednimi celami takich organizacji jest: zwiększenie przyjazdów turystów zagranicznych i krajowych, wzrost przychodów z turystyki, wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju regionalnych produktów turystycznych, zwiększanie dostępności produktów turystycznych poprzez działania promocyjno-informacyjne, w tym działania wykorzystujące nowoczesne techniki upowszechniania informacji i komunikacji;

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit