Na czele - ROT pomorska, dolnośląska i świętokrzyska

Ranking Regionalnych Organizacji Turystycznych

logo RP

Na łamach Rynku Podróży ukazał się niezwykle interesujący, dwuczęściowy materiał dokonujący wnikliwej analizy dorobku regionalnych organizacji turystycznych. Publikujemy obie części za zgodą Redakcji. 

Podjęcie przygotowania rankingu przez naszą redakcję było – można powiedzieć – nieuchronne, bowiem dopełnia on długą już listę rankingów obejmujących ważniejsze segmenty polskiej turystyki. Działalność ROT zasługuje na taką formę analizy. 

Mając spore doświadczenie związane w różnymi konkursami i rankingami, znając jednocześnie dość dobrze działalność regionalnych organizacji turystycznych wiedzieliśmy, że to przedsięwzięcie jest nieporównanie trudniejsze od wielu wcześniejszych. Stąd wynikała konieczność szerszych niż zazwyczaj konsultacji związanych z samym tematem oraz sposobem jego ujęcia. 

Chcieliśmy w takiej uproszczonej jednak formie przedstawić zjawisko i obszar rozległy, dynamiczny, trudno poddający się schematycznym ocenom. Stąd też skorzystaliśmy wiele z rad i podpowiedzi osób dogłębnie znających tę tematykę. Było to niezwykle pomocne przy ostatecznym ustaleniu zestawu kategorii – co dla każdego rankingu ma podstawowe znaczenie. Przede wszystkim zapewnia sprawiedliwą ocenę oraz w miarę obiektywny obraz analizowanego segmentu turystyki.

Ogromnej pomocy w przygotowaniu rankingu udzielił nam Wojciech Fedyk, Przewodniczący Forum ROT – za co bardzo dziękujemy. Spotkaliśmy się też w wielką życzliwością ze strony dyrektorów biur poszczególnych ROT, których prosiliśmy o przygotowanie i przesłanie danych do rankingu. Im też przekazujemy podziękowania.

Spośród działających 16 regionalnych organizacji turystycznych, nie mogliśmy w tym rankingu zaprezentować wszystkich, co byłoby sytuacją idealną. Nie wzięła w nim udziału Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, która nie zdołała na czas przysłać odpowiednich danych. Mamy nadzieję, że w następnej edycji nie zabraknie już żadnej.

Metodę przygotowania rankingu mamy od lat niezmienną – jest ona dość dobrze znana i nie wymaga szczegółowego objaśnienia. W tym przypadku większa jest liczba kategorii, aby w pełniejszy sposób zaprezentować działalność ROT. Dane liczbowe otrzymane od poszczególnych organizacji pozwoliły na ustalenie kolejności w obrębie każdej kategorii – co zostało następnie zamienione na odpowiednią liczbę punktów (maksymalna 15, ponieważ tyle ROT uwzględnia ranking). Suma punktów ze wszystkich 12 kategorii zapewniła miejsce danej ROT na ostatecznej liście rankingowej.

Jak sądzimy, nasz ranking w sposób możliwie pełny i obiektywny oddaje potencjał organizacyjny i ekonomiczny ROT, aktywność w podstawowych obszarach działalności, a także aktualne pozycje w całym regionalnym systemie promocji turystyki (przypominamy, że w naszych rankingach zestawiane są otrzymywane dane liczbowe, których prawdziwość firmują przesyłający – nie ma tu więc miejsca na subiektywne oceny Redakcji).

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit