Na czele - ROT pomorska, dolnośląska i świętokrzyska

Ranking Regionalnych Organizacji Turystycznych

 

Końcowy wynik, będący sumą uzyskanych punktów z wszystkich kategorii, przedstawiony jest poniżej. Z porównania różnych wskaźników odnoszących się do działalności poszczególnych ROT mógł powstać możliwie pełny obraz tego obszaru polskiej turystyki.

RANKING REGIONALNYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH w 2009 roku

Suma punktów

1. Pomorska ROT 138 pkt.
2. Dolnośląska OT 132
3. ROT Woj. Świętokrzyskiego 128
4. ROT Woj. Łódzkiego 113
5. Mazowiecka ROT 110
6. Małopolska OT 109
7. Śląska OT 107**
8. Wielkopolska OT 107**
9. Zachodniopomorska ROT 106
10. Warmińsko-Mazurska ROT 95
11. Lubelska ROT 76
12. Podlaska ROT 69
13. Lubuska OT 67
14. Kujawsko-Pomorska OT 66
15. Opolska ROT 48

** W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe kryterium – wyższe miejsca w kluczowych kategoriach, czyli pierwszej i czwartej.

Dla pełniejszego obrazu potencjału organizacyjnego i ekonomicznego zaprezentowanych ROT (bez Podkarpackiej ROT) przedstawiamy jeszcze kilka liczb:

Łączna liczba członków powyższych ROT wyniosła na koniec 2009 roku – 1067. Bardziej interesujący jest jednak uśredniony wskaźnik wzrostu tej liczby w 2009 roku, który osiągnął wartość 13,1 proc. Wskazuje on na utrzymującą się wysoką dynamikę rozwoju większości ROT.

Łączne składki członkowskie dały całkowitą wartość 9 mln 661 tys. złotych.

Łączne budżety ROT wyniosły prawie 24 mln złotych; w tym przypadku uśredniony wskaźnik przyrostu jest imponujący (ok. 49 proc.), ale w znacznym stopniu zadecydowały o tym wysokie wzrosty w kilku ROT, gdy jednocześnie kilka z nich odnotowało zmniejszenie budżetów (dotyczyło to np. Opolskiej ROT, która nie otrzymała do końca roku całości dofinansowania za zrealizowany projekt; kwota ta powiększy budżet 2010 roku).

Taka jest natura rankingów, że część ich uczestników zajmuje wysokie pozycje, ale muszą być również ci, którzy obecnie znajdują się na dalszych miejscach. Żadnych zaskakujących niespodzianek ten ranking nie przyniósł. A co do kolejnych, to nie ma żadnej pewności czy tegoroczna kolejność w rankingu nie ulegnie zmianie – wszak będą odnotowywały skutki zmian, jakie w tym dynamicznym obszarze turystyki wciąż następują.

W regionalnych organizacjach turystycznych zawarty jest ogromny potencjał, znajdują się też one w dobrym okresie swego rozwoju. Dlatego nie raz mogą prawdziwie zaskoczyć. Część z nich wykazuje rosnącą aktywność, pomysłowość w inicjatywach i działaniach, co staje się źródłem obecnych i przyszłych sukcesów.

Jesteśmy przekonani, że ten pierwszy ranking będzie żywo komentowany – tak jest zawsze. Oczekujemy zatem uwag, które moglibyśmy uwzględnić w następnej edycji za rok.

Czytaj także: „Dorobek ROT zasługuje na uznanie"  w dziale Wiadomości ROT i LOT

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit