Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych

Ukonstytuował się Zarząd OPLOT

Maria Żurek, pierwsza poddała myśl stworzenia Forum LOT-ów…Więcej »

W Spale, 18-19 maja, odbyło się pierwsze zebranie zarządu nowopowołanego Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Funkcja prezesa zarządu OPLOT powierzona została Krzysztofowi Sasinowi z Nadbużańskiej LOT. Obowiązki wiceprezesa przyjął na siebie Mariusz Staniurski z LOT Ziemi Łomżyńskiej. Członkami zarządu zostali Robert Papis, LOT Spała; Maria Żurek, Kluczborsko-Oleska LOT i Wiesław Czerniec, LOT Kraina Lessowych Wąwozów.

Inicjatywa utworzenia OPLOT zgłoszona została w trakcie tegorocznego III Ogólnopolskiego Zlotu Lokalnych Organizacji Turystycznych w Kielcach. Współpraca w ramach porozumienia ma podnieść efektywność działań 107 LOT-ów w Polsce.

W nakreślonych kierunkach zadań znalazła się deklaracja współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. OPLOT wnosi o pomoc w zakresie prawnej dla LOT-ów ze strony narodowej organizacji, formułuje oczekiwanie zagwarantowania prawa bezpośredniego, zgłaszanie kandydatur w konkursach organizowanych przez POT, a także posiadania przedstawicieli w Radzie POT oraz Forum ROT.

OPLOT planuje przeprowadzić badania ankietowe w zakresie dotyczącym kondycji wszystkich lokalnych organizacji turystycznych i produktów z nimi związanych, które złożą się na obraz stanu polskiej turystyki i organizacji turystycznych oraz ich drogę rozwoju. Zapowiada też przygotowywanie i publikację okresowych raportów na ten temat. Efektem obrad zarządu OPLOT jest też adresowane szeroko zaproszenie do dyskusji panelowej nad metodą promocji produktów turystycznych, która zdaniem uczestników zebrania nie jest wspierana przez ROT-y i urzędy marszałkowskie.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit