Od „it” zależy sukces produktów turystycznych

W Plichtowie pod Łodzią zorganizowano kolejne z cyklu szkoleń dla pracowników informacji turystycznej. Od początku roku w sesjach szkoleniowych Polskiej Organizacji Turystycznej i regionalnych organizacji turystycznych, wzięło udział ponad 200 osób zatrudnionych w centrach i punktach „it”.

W połowie czerwca kwalifikacje podnosili pracownicy informacji turystycznej regionu łódzkiego. „Informacja turystyczna źródłem sukcesu produktu turystycznego”, tak brzmiał tytuł seminarium, które łączyło dwa zagadnienia istotne dla rozwoju turystyki w regionie. Program obejmował część wykładową i warsztaty pozwalające na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

Ujednolicona treść regulaminu wyłaniania kandydatów do Certyfikatów POT

Podczas zajęć prowadzonych przez Lilianę Topolnicką-Waszczuk z Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT omówione zostały zmiany wprowadzone do regulaminu konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny. Regionalne organizacje turystyczne mają znaczący wpływ na wybór najlepszych produktów turystycznych zgłaszanych do konkursu o Certyfikat POT. Dotąd wyłaniały je stosując odrębne reguły regulaminowe. Od bieżącej edycji w fazie regionalnej i ogólnopolskiej konkursu obowiązują ujednolicone zasady. Wprowadzona została także dodatkowa kategoria dla produktów turystycznych, które powstają w małych ośrodkach, posiadają obiecujący potencjał rozwojowy, ale są dopiero na początku drogi tworzenia i nie mają szans w konkurencji z zaawansowanymi przedsięwzięciami na rynku usług. Odtąd kapituła konkursowa będzie mogła przyznawać im specjalny certyfikat, który będzie objęty pakietem promocyjnym POT. Autorzy regulaminu większy nacisk kładą też na komercjalizację produktów turystycznych, aby zachęcić ich twórców i gestorów do intensywniejszej współpracy z biurami turystyczni i firmami specjalizującymi się w sprzedaży usług turystycznych. Służyło to będzie rozwijaniu przedsiębiorczości budującej silne podstawy rynku markowych produktów turystycznych. Kapituła konkursowa zwracała też będzie uwagę na aspekty związane z umiejętnością skutecznej promocji. Produkty turystyczne, którym przyznane będą Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej muszą posiadać dobrej jakości materiały informacyjne i reklamowe.

Większe wymagania stawiane zespołom „it”

Liliana Topolnicka-Waszczuk omówiła także zmiany dotyczące zasad przyznawania Certyfikatów punktom i centrom „it”. Od tegorocznej edycji konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej prowadzonego wspólnie z Forum Informacji Turystycznej na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce, proces składania wniosków certyfikacyjnych, które są podstawą przyznania określonej liczby gwiazdek, będzie przebiegał za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie pot.gov.pl. W swojej prezentacji przedstawicielka POT podkreśliła znaczenie efektów prowadzonych audytów. Gwiazdki certyfikacyjne można zyskać, ale też je stracić, jeśli Krajowa Kapituła Certyfikująca uzna, że kryteria zadeklarowane on-line nie są realnie przez placówkę spełniane lub zaszły przesłanki uzasadniające odebranie certyfikatu. Niespodzianą nie jest oczekiwane położenie nacisku na merytoryczny poziom pracy punktów „it”. Ich właściwe wyposażenie należy już bowiem do oczywistego standardu. Między innymi wyższe wymagania komisje będą stawiały zespołom pracowniczym, oceniały będą organizację pracy, optymalizację godzin otwarcia placówek, zaopatrzenie w materiały promocyjne, przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważnym kryterium będzie ocena zaangażowania w projekty społeczności lokalnych oraz proces komercjalizacji produktów turystycznych, podkreślała Liliana Topolnicka-Waszczuk.

Współorganizatorami spotkania w Plichtowie pod Łodzią były Polska Organizacja Turystyczna, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, władze gminy Nowosolna i Gminno Parkowe Centrum Kultury i Edukacji w Plichtowie. Wzięło w nim udział 50 słuchaczy. Było to piąte szkolenie w tym roku, po zrealizowanych seminariach w Małopolsce, Warmińsko-Mazurskim, Pomorski, Kujawsko-Pomorskim Regionach.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit