Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie

600-lecie bitwy z Krzyżakami okazją do promocji miasta

O funkcjonowaniu informacji turystycznej, a także zadaniach służących promocji miasta rozmawiamy z Rafałem Gibasem, kierownikiem Referatu Programów Pomocowych,  Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Koronowo.

Szerokie spektrum zadań tego referatu, zatrudniającego cztery osoby, obejmuje między innymi współpracę z organizacjami turystycznymi, promocyjnymi i  agencjami reklamowymi w zakresie promocji gminy. Referat sprawuje nadzór nad Punktem Informacji Turystycznej, który wraz z małym muzeum działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Jak to z koronowskim PIT-em było

Historia powstania koronowskiego Punktu „it” sięga wiele lat wstecz. Początkowo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Paderewskiego 11 wygospodarowano odrębne pomieszczenie. Można tu było kupić widokówki z panoramą miasta i skromne pamiątki i foldery. Rosnąca chęć bliższego poznania Zalewu Koronowskiego i jego okolic przez odwiedzających okolice turystów zaowocowały powstaniem, działającego początkowo tylko w okresie letnim, punktu informacyjnego. Jego pierwszą opiekunką była Alicja Landowska.

Uchwalenie „Strategii rozwoju miasta i gminy Koronowo 2001-2015” bardzo silnie stawiającej na rozwój turystyki regionu wpłynęło na powstanie nowego Punktu Informacji Turystycznej. Od 2 maja 2002 r. mieści się on przy Placu Zwycięstwa 22/2, w centrum starej części miasta. Obecnie gospodarzem PIT jest „człowiek – instytucja” Grzegorz Myk, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Koronowskiej, animator turystyki, autor publikacji o regionie.

W miejscu tym zasięgnąć można mnóstwa informacji na temat Koronowa i okolic miasta. PIT posiada bogatą ofertę wydawniczą poświęconą turystyce w regionie oraz jego historii. Można tu zarówno dokonać zakupu pamiątek, jak też  skorzystać z usługi przewodnika PTTK podczas wycieczek po mieście i okolicach. Uczniom i studentom oferuje się korzystanie ze zgromadzonych tu materiałów związanych z Ziemią Koronowską.

Punkt „it” to także Regionalna Izba Pamięci. W przepięknie oświetlonych gablotach zgromadzono liczne pamiątki i eksponaty związane z historią

okolic.

Miasto pełne zabytków, otoczone sztucznym zbiornikiem wodnym i lasami promuje wydany niedawno piękny przewodnik – atlas wydany z okazji 600-lecia bitwy pod Koronowem, w której wojska polskie pokonały Krzyżaków. Z tej okazji odbyła się  już w sierpniu br. plenerowa inscenizacja bitwy i liczne imprezy - jarmark rzemiosł średniowiecznych, turnieje rycerskie, koncerty muzyczne, prezentacje średniowiecznego uzbrojenia. W weekend 6-8 października w ramach obchodów 600-lecia Bitwy z Krzyżakami pod Koronowem odbyła się m.in. sesja naukowa, międzyszkolny turniej rycerski i  bieg 600-lecia.

Współpraca to podstawa

Władze miejskie i punkt „it” mają wielu sojuszników. Dobrze układa się współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina” promującym miasto i okolice, Związkiem Gmin Cysterskich, Lokalną Organizacją Turystyczną BYLOT w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną.

Promocji Koronowa służy współpraca z trzema miastami partnerskimi: Sinetoli (Włochy), Mendel (Niemcy) i Rejonem Wileński (Litwa), obejmująca wymianę młodzieży, organizację międzynarodowego turnieju piłkarskiego. Nowa hala widowiskowo-sportowa niewątpliwie ułatwi przedłużenie sezonu turystycznego.

Jan Paweł Piotrowski

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit