Miejsca niezwykłe

850 lat Bożogrobców w Miechowie

1. 850 lat 1

Charakterystyczna bryła kościoła z dala sygnalizuje obecność wielkiej atrakcji, miejsca trwale związanego z historią Polski. To kolegiata Grobu Bożego w Miechowie, gotycka świątynia z przełomu XIV i XV wieku, we fragmentach której odnaleziono relikty romańskie.

Na dziedzińcu budynku klasztornego znajduje się Kaplica Grobu Chrystusa – gotycko-renesansowa kopia kaplicy w Jerozolimie z Grobem Pańskim i kopią Całunu Turyńskiego. Kopia powstała około 1530 roku i całkowicie odpowiada opisowi biblijnemu. - Gospodarze miasta i cała tutejsza społeczność liczą, że miejsce to odwiedzi papież Franciszek w trakcie przewidzianej wizyty w Polsce. - mówi Magdalena Uchto, która wraz z Olgą Porębą pracuje w Centrum Informacji Turystycznej w Miechowie, zarządzanym przez miejskie samorządowe Centrum Kultury i Sportu. Jednostka współdziała w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej koordynowanego przez Małopolską Organizacje Turystyczną. Jest to także zgodna współpraca z wszystkimi gminami powiatu miechowskiego, ale również z sąsiadami tuż „zza miedzy", z województwa świętokrzyskiego.

Wracając do samego Miechowa. Zgadzamy się z rozmówczynią, że niedawne telewizyjne relacje z obchody 850-lecia Bożogrobców z Miechowie, zarówno w samym Miechowie, jak na Jasnej Górze, przysporzyły miastu nowych zainteresowanych. Stały się też okazją do przypomnienia Macieja Miechowity, zmarłego przed 490 laty, wieloletniego rektora Akademii Krakowskiej, któremu wzniesiono pomnik. Był to człowiek wszechstronny. Zajmował się m.in. astronomią, geografią, medycyną, filozofią, historią. Wspierał konwent Bożogrobców..

Dobry duch Miechowity niewątpliwie sprzyja zgodnej współpracy wieku organizacji i instytucji. Rozmówczyni wymienia liczne imprezy kulturalne w mieście, który jako siedziba Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego, staje się bardzo często odwiedzanym. Dużym zainteresowaniem cieszy się tutejszy jarmark Wielkanocny w Niedzielę Palmową.

Warto też zajrzeć do dawnego Dworu Tadeusza Kościuszki, w którym gospodarzy dziś miejskie Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy". Na uwagę zasługuje Muzeum Regionalne (założone kiedyś przez PTTK), prowadzone dziś na zasadzie porozumienia przez trzy instytucje: Parafię Grobu Bożego, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. To bardzo dobry przykład, godny naśladownictwa – uważa rozmówczyni i trudno nie przyznać jej racji.

Centrum „it" służy indywidualnym turystom, organizatorom wypoczynku - touroperatorom, innym podmiotom zajmującym się organizacją czasu wolnego, animatorom życia turystycznego i kulturalnego, a także mieszkańcom, którzy mogą być najlepszymi ambasadorami swojego miasta. Zakres informacji nie ogranicza się do Miechowa. Rozmówczyni zachęca do wizyty w kościuszkowskich Racławicach, na święcie kapusty w Charsznicy, do wędrówek pieszych i rowerowych.

Obok punktu prowadzona jest sprzedaż licznych publikacji i pamiątek, chętnie nabywanych przez turystów i pielgrzymów. - Czekamy na gości. Mamy dobrą bazę hotelową, liczymy na rozwój agroturystyki - mówi Magdalena Uchto.

Turystyka jest ważną i przyszłościową dziedziną, co potwierdza również zapowiedź konferencji na temat jej rozwoju (koniec maja 2014 r.).

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit