Czterokrotny laureat w najwyższej kategorii czterech gwiazdek

Dyrektor Marcin Pałach pytany o metodę organizacyjną, którą się kieruje, zastrzega że unika stylu pracy kojarzącego się z cechami menedżera, lub według modnej dziś terminologii - lidera zespołu

Najbardziej utytułowane polskie centrum informacji turystycznej, ponownie dowiodło, że ilekroć staje w szranki konkursowe, nadal nie ma sobie równych.Zdobywca pierwszego miejsca w kategorii „najlepsze z najlepszych" w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej na Najlepszy punkt „it", w tegorocznej, XI edycji konkursu, został laureatem w najwyższej kategorii - czterech gwiazdek kategoryzacyjnych. To już czwarty tytuł Tarnowskiego Centrum Informacji.

W kolejnych ogólnopolskich edycjach konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej, biorą udział punkty i centra „it", które posiadają gwiazdki kategoryzacyjne. Gwiazdki potwierdzają, że placówka działa zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, wcześniej przeszła pomyślnie przez szczegółową procedurę komisji certyfikacyjnej, co daje gwarancję, że obsługa i wyposażenie jest na odpowiednio wysokim, profesjonalnym poziomie. Certyfikacja wprowadza precyzyjne kryteria, które pomagają też członkom kapituły konkursowej podjąć właściwe decyzje i uzasadnić werdykt. Ocenie podlegają między innymi lokalizacja placówki, wygląd, funkcjonalność i estetyka wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne. W konkursie na Najlepsze Centrum „it", jak w każdym innym, chodzi o wyłonienie laureatów. W tym wypadku organizatorzy kierują się jednak głębszą ideą. Rzecz idzie o tworzenie okazji do porównań metod pracy zespołów „it" związanych z obsługą turystów i inicjatyw przyczyniających się na przykład do tworzenia nowych produktów turystycznych. Atmosfera konkursowej rywalizacji służy też wymianie doświadczeń, i zarazem promowaniu najlepszych rozwiązań. Przebieg konkursu przekonuje władze samorządowe, jak ważne dla gospodarki turystycznej regionu jest rozwijanie sieci placówek „it".

Tarnowska metoda organizacyjna

Od dwunastu lat dyrektorem tarnowskiej placówki „it" jest Marcin Pałach, niezwykle ceniony specjalista, miedzy innymi uhonorowany nagrodą European Awards for Tourism za wybitne osiągnięcia w dziedzinie turystyki, wyróżniony odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki" i odznaczeniem „Zasłużony pracownik informacji turystycznej", przyznanym przez Polską Organizację Turystyczną w związku z Jubileuszem 45-lecia istnienia informacji turystycznej w Polsce. W 2015 roku został „Małopolską Osobowością Turystyki". Marcin Pałach pytany o metodę organizacyjną, którą się kieruje, zastrzega że unika stylu pracy kojarzącego się z cechami menedżera, lub według modnej dziś terminologii wprowadzonej przez ekspertów od zarządzania – lidera zespołu. Stara się budować atmosferę pracy zespołowej, motywującej do osiągania lepszych wyników. ­– Każdy z pracowników ma wyznaczone cele i je realizuje, staram się, aby były to cele wspólnie ustalone, którym towarzyszą realne terminy wykonania. Każdy wie za co odpowiada, i co jest do zrealizowania. Panuje atmosfera odpowiedzialności, bez destrukcyjnego biurowego stresu, raczej bliższa relacjom rodzinnym. Pracownicy samodzielnie ustalają grafik swojej pracy. Wspólnie, tak aby każdy mógł wykorzystać urlop w wyznaczonym przez siebie terminie, mógł zaplanować wyjazd, na przykład weekendowy. Chwile wypoczynku są konieczne, nasza praca jest zmianowa, przez blisko pół roku siedem dni w tygodniu – wyjaśnia dyrektor Pałach i konkluduje: – Jednak najważniejszy dla każdego pracownika jest klient, turysta. Kierowany przez Marcina Pałacha zespół tworzą Paweł Rybak, kierownik „it. Monika Olech-Rempała, referentka ds. turystyki regionalnej, Sabina Mucha-Żyła, starsza specjalistka ds. turystyki regionalnej, Urszula Augustyn, starsza specjalistka ds. turystyki regionalnej, Krzysztof Gzyl, starszy specjalista ds. turystyki regionalnej. Wszyscy mają wyższe wykształcenie kierunkowe, przechodzą systematyczne kursy i szkolenia branżowe, posiadają wieloletni staż pracy w charakterze informatorów. Udzielają informacji w języku angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim, są przewodnikami po Tarnowie i regionie tarnowskim.

Przy Rynku pod numerem 7

Tarnowskie Centrum Informacji, po raz czwarty uznane przez kapitułę konkursową za najlepsze „it" w najwyższej kategorii czterech gwiazdek, jest jednostka budżetową podlegającą władzom miasta Tarnowa. Pod obecną nazwą działa od stycznia 2006 roku. Od roku 1999 roku funkcjonowało, jako Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Ruchu Turystycznego. Zarówno wcześniej, jak i obecnie, placówka swoim zakresem działania wykracza poza Tarnów i promocję tego zabytkowego miasta. Pomieszczenia TCI znajdują się w zabytkowej kamienicy na Rynku miasta pod numerem 7. Oprócz sali obsługi klientów placówka „it" ma również do dyspozycji cztery pokoje gościnne oraz salę konferencyjną. Nad wejściem do TCI, na wysokości drugiego piętra, wisi identyfikacyjny znak „i". Tuż nad wejściem znajduje się stały napis po polsku i po angielsku oraz podświetlany kaseton. Dane teleadresowe umieszczone są też na tablicach w kilkudziesięciu punktach miasta. Infokiosk, na pierzei zachodniej rynku, ustawiono w ramach projektu Małopolski System Informacji Turystycznej. Dwa kolejne zarządzane przez TCI, należą do Polskiej Organizacji Turystycznej. TCI wyposażone jest we wszystkie urządzenia niezbędne, przydatne i oczekiwane przez turystów. Między innymi stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu, wypożyczalnię rowerów, bezpłatnie wypożyczane odtwarzacze MP3 i GPS z audio-przewodnikami ułatwiający samodzielne zwiedzanie miasta, które Tarnów jako pierwsze w kraju miasto wprowadził w 2005 roku. Od kilku lat aranżacja, wyposażenie, sprzęt i materiały, dostosowane zostały do wymagań niepełnosprawnych turystów. Do położonych na parterze pomieszczeń TCI prowadzą szerokie drzwi, przez które wygodnie, bezkolizyjnie wjeżdżają osoby na wózkach. Hol pokonują po dobrze wyprofilowanej pochylni. Wewnątrz jest odpowiednie umeblowanie dostosowane do stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Między innymi biurko ze zmienną wysokością blatu regulowane elektrycznie za pomocą przycisku. Z internetu, samodzielnie korzystać mogą turyści słabowidzący lub niewidzący dzięki zainstalowanemu w komputerze programowi odczytującemu treść wyświetlaną na ekranie. Tarnowskie centrum nie byłoby wszechstronne, gdyby zapomniano o rodzinach. W pomieszczeniach zaaranżowano kącik malucha i przewijak ułatwiający pielęgnacje niemowląt. Koniecznym pomieszczeniem, choć nie zawsze oczywistym dla projektantów placówek „it", jest toaleta. Turyści w Tarnowskim Centrum Informacji mają miejsce, w którym mogą się odświeżyć i jest ono przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nowością jest profesjonalna przechowalnia bagażu.

Trzy główne elementyZespół Tarnowskiego Centrum Informacji. Od lewej: Marcin Pałach, Sabina Mucha-Żyła, Lucyna Juszczyk, Monika Olech-Rempała, Urszula Augustyn (stojąca przed Moniką), Paweł Rybak, Krzysztof Gzyl

Działalność Tarnowskiego Centrum Informacji można podzielić na trzy główne elementy. Pierwszy obejmuje udział w zarządzaniu ruchem turystycznym Tarnowa i jego regionu. W tej dziedzinie placówka współpracuje z władzami samorządowymi, branżą turystyczną i podmiotami turystycznymi, zabiegając o zapewnienie właściwej jakości oferty. Druga część zadań obejmuje kreowanie i promowanie produktu turystycznego regionu, między innymi poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, imprez studyjnych, współdziałanie z mediami, udział w targach turystycznych. Trzecia grupa spraw dotyczy informacji turystycznej, działań organizacyjnych zmierzających do tworzenia centrów i punktów „it", kształtowania systemu współpracy między nimi, metod docierania z informacją do turystów między innymi za pośrednictwem kontaktów bezpośrednich, sieci internetowej, tradycyjnych wydawnictw promocyjnych, imprez plenerowych. Najłatwiejszą i najbardziej powszechna formą zdobywania informacji jest odnajdywanie jej w sieci. Informacje dla turystów na portalu, na który można wejść wpisując adres www.it.tarnow.pl, ale też www.it.tarnow.pl i www.go-tarnow.com - redagowane są w wersjach angielskiej, niemieckiej, francuskiej, węgierskiej, włoskiej, hiszpańskiej i ukraińskiej. W godzinach pracy TCI działa call-center tel.: 14-688-90-90 Polskiego Systemu Informacji Turystycznej będące częścią ogólnopolskiej sieci call-center Polskiej Organizacji Turystycznej tel.: 801 888 844). Wciąż spora grupa turystów korzysta z tradycyjnych materiałów informacyjnych. TCI dystrybuuje wydawnictwa własne, zarówno płatne, jak i bezpłatne. O mieście i regionie. W formie drukowanej i elektronicznej. Wiele materiałów dostarczają Tarnowska i Małopolska Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Polska Organizacja Turystyczna. Na półkach z wydawnictwami płatnymi turyści znajdują między innymi plany miast Polski i Europy, mapy turystyczne polskich regionów, mapy państw europejskich, przewodniki po kraju i Europie, wszystkie publikacje związane z Tarnowem, ponadto gadżety i pamiątki. W sprzedaży są też widokówki i znaczki pocztowe. Należność regulować można kartami płatniczymi.

Inicjatywy własne

W programie pracy Tarnowskiego Centrum Informacji jest wiele inicjatyw własnych. Między innymi wykonywanie, montaż i utrzymanie oznakowani szlaków spacerowych, znaków dla zmotoryzowanych i pieszych, realizację podróży studyjnych dla touroperatorów i dziennikarzy, organizację cyklu „Spacerków po Tarnowie", imprez przybliżających mieszkańcom folklor regionu „Jarmark Galicyjski", promocję Tarnowa na zorganizowanych imprezach krajowych i zagranicznych, rozbudowę turystycznego portalu internetowego regionu tarnowskiego www.it.tarnow.pl w siedmiu wersjach językowych. Od kilku lat działa wersja mobilna strony internetowej w 4. wersjach językowych pod adresem m.tarnow.travel. TCI odpowiedzialne jest również za reklamę Tarnowa na różnych nośnikach, skierowaną do turystów przybywających do Krakowa i Małopolski. Regularnie opracowuje i rozsyła newslettery dla branży i mediów, prowadzi spotkania z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych na tematy „Co to jest informacja turystyczna?", „Po co się przychodzi do „it?", „Gdzie jej szukać?", „Kto to jest turysta?", prowadzi badania ankietowe wśród turystów w punkcie „it" oraz na mieście i w regionie. Tarnowskie Centrum Informacji, współtworzy jako partner województwa małopolskiego Małopolski System Informacji Turystycznej. Z inicjatywy TCI, powołana została też Tarnowska Organizacja Turystyczna.

Wyrazy uznania

Dokonania zespołu Tarnowskiego Centrum Informacji docenia nie tylko kapituła konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej. TCI otrzymało Odznakę Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki", i jest to trzecie tej rangi odznaczenie - dwie wręczono indywidualnie dyrektorowi Marcinowi Pałachowi oraz kierownikowi Pawłowi Rybakowi. Marszałek województwa małopolskiego wyróżnił TCI „Za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim. Promowana przez TCI „Tarninówka" otrzymała wyróżnienie w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej „Pamiątka Turystyczna z Regionu. Dwukrotnie placówce przyznano certyfikat „Miejsce przyjazne maluchom". Regionalne media uhonorowały TCI „Złotą Różę TEMI" za to, że „po raz kolejny zostało uznane za najlepsze biuro informacji turystycznej w kraju".

Godziny pracy

TCI otwarte jest w sezonie (V-IX) w dni powszednie w godz. 8.00-20.00; w soboty, niedziele i święta w godz. 9.00-17.00. Poza sezonem (X-IV) w dni powszednie w godz. 8.00-18.00, w soboty w godz. 9.00-17.00; W okresie ferii zimowych (niezależnie od tego w jakim województwie) TCI czynne jest również w niedziele od 9 do 17).

Tarnowskie Centrum Informacji; 33-100 Tarnów, Rynek 7; tel.: 14/ 688-90-90 (-91), 698-633-421, fax: 14/ 688-90-92; www.tarnow.travel; www.it.tarnow.pl; www.turystyka.tarnow.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit