W gminie Nowa Słupia

Dobra informacja pod Świętym Krzyżem

Agnieszka Popczyk-Borowiecka…Więcej »

Gmina Nowa Słupia słynie z klasztoru na Świętym Krzyżu. Sama Nowa Słupia słynie od lat z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego i Dymarek. Organizatorzy tej imprezy byli prekursorami w tej dziedzinie. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia było to jedyne tego rodzaju wydarzenie, łączące funkcje edukacyjne, turystyczne, kulturalne i handlowe.

Agnieszka Popczyk-Borowiecka, członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi zaprasza do gmin świętokrzyskich. Jedną z form promocji tego regionu jest uczestnictwo w targach, w tym m.in. I Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach „Agrotravel”.

Ważną rolę na terenie działania Stowarzyszenia pełnią centra i punkty „it”. Jeden z nich znajduje się w Nowej Słupi, która jest swoistą bramą do Łysogór.

Rozmówczyni bardzo wysoko ceni sobie współpracę z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach i Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, zwłaszcza z prezesem Jackiem Kowalczykiem i dyrektor Biura Zarządu Małgorzatą Wilk-Grzywną. Współpraca owocuje imprezami. Obok Dymarek, są to m.in. Jarmark Świętokrzyski czy Noc Poezji. Bardzo pozytywnie układają się też relacje z władzami kościelnymi, zwłaszcza z klasztorem na Świętym Krzyżu. Warto tutaj dodać, że z inicjatywy gospodarzy klasztoru – Ojców Oblatów, wspartej przez władze samorządowe, utworzono w klasztorze tłumnie odwiedzany punkt informacji turystycznej.

Lepiej niż dawniej – zdaniem rozmówczyni – układa się teraz współpraca ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, choć te relacje mogłyby być jeszcze lepsze.
Gmina Nowa Słupia nie poprzestaje na tych działaniach. W ramach środków UE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i samorządu opracowano projekt Centrum Archeologicznego – żywej placówki, która będzie usytuowana w sąsiedztwie muzeum. Tam też prawie przez cały rok będą odbywały się mini prezentacje wytopu żelaza i tam też pojawi się profesjonalny punkt informacji turystycznej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit