Polski System Informacji Turystycznej

Dowiemy się więcej o PSIT

„Konkursu na Najbardziej Świąteczne Centrum / Punkt Informacji Turystycznej” wygrało Centrum Informacji Turystycznej w Barlinku

System informacji turystycznej w Polsce tworzony jest od lat. W ostatnim okresie działania w tym zakresie uległy na szczeblu ogólnokrajowym intensyfikacji. Polska Organizacja Turystyczna korzystając ze środków unijnych, rozwija etapami nowoczesny system „it”, odpowiadający współczesnym potrzebom turystów polskich i zagranicznych.

W ramach PSIT funkcjonuje portal narodowy www.polska.travel. Pod tym adresem jego użytkownicy znajdują pokaźną dawkę danych z wielu dziedzin. Treść tłumaczona jest na 22  wersje językowe obejmujące rynki, na których działają ośrodki zagraniczne POT. Dodatkowo w zawartość polskiego narodowego portalu zagłębić się mogą, z pomocą rodzimych języków - Norwedzy, Duńczycy, Czesi i osoby władające hebrajskim. Niebawem wprowadzona zostanie aplikacja umożliwiająca dostęp do informacji turystycznej na stronach portalu osobom korzystającym z urządzeń mobilnych. Trwa końcowe stadium prac nad platformą obsługującą tak zwane infokioski, czyli urządzenia stacjonarne dostępne na ogół dwadzieścia cztery godziny na dobę w miejscach o największym natężeniu ruchu turystycznego. Do grudnia 2012 r. zamontowano 118 infokiosków. W sieci znajdzie się ich 135. Infokioski, wyposażone w odpowiednie oprogramowanie, umożliwiają prezentowanie informacji turystycznych na trzech poziomach: ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.

W pierwszych miesiącach przyszłego roku POT uruchomi Contact Center wspierający pracę informatorów turystycznych w centrach informacji turystycznej. Głównym jego zadaniem  jest ułatwienie uzyskania informacji przez turystów zagranicznych, którzy swoje zapytania będą mogli kierować na jeden ogólnopolski numer telefoniczny lub adres e-mailowy. W zależności od tematu zapytania i języka, jakim posługuje się turysta, system przekierowywał będzie go do właściwego konsultanta dostępnego w danym czasie w jednym z Centrów Informacji Turystycznej w Polsce.

Polska Organizacja Turystyczna czyni wiele dla popularyzacji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Zarówno wśród bezpośrednio zainteresowanych – turystów krajowych i zagranicznych, jak i instytucji, których zaangażowanie we współpracę przy  tworzeniu i doskonaleniu  systemu znacznie zwiększyłoby jego funkcjonalność. W grudniu rozpoczęto kampanię  promocyjną, która zbiegła się z ogłoszeniem „Konkursu na Najbardziej Świąteczne Centrum / Punkt Informacji Turystycznej”, który wygrało Centrum Informacji Turystycznej w Barlinku. Działania promocyjne zaplanowane są do października 2013 roku. Regularnie wydawany będzie newsletter, zaplanowano cykl prezentacji PSIT, w prasie drukowanej i on-line zamieszczane będą  artykuły dotyczące możliwości systemu i jego zasobów. Do dyskusji nad użytecznością, praktycznymi korzyściami i propozycjami udoskonaleń systemu informacji turystycznej zapraszani będą także internauci wymieniający się opiniami na forach i portalach społecznościowych. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia powinny zachęcić kolejnych użytkowników do korzystania z zasobów sieci systemu informacji turystycznej oraz w większym stopniu włączyć w pracę nad jego rozwojem specjalistów z ośrodków regionalnych oraz wiodących punktów i centrów informacji turystycznej w kraju.

Promocja Polskiego Systemu Informacji Turystycznej kreowanego i zarządzanego przez Polską Organizację Turystyczną realizowana jest w ramach Działania 6.3. PO IG, komponent „B”.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit