Najlepsze Centrum „it” w Polsce

Dziesięć nagród na dziesięciolecie i jedno szczególne wyróżnienie

1. IT

Atmosfera była jak zawsze emocjonująca, dodatkowo nastrój jubileuszowy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w X edycji konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej na Najlepsze Centrum „it" w Polsce przebiegało podczas świętowanego przez poznański Tour Salon ćwierćwiecza działalności.

Jak w każdym konkursie, tak i w tym, uczestnikom chodzi o wygraną. To oczywiste. Liczą się jednak i inne efekty. Ideą organizatorów jest tworzenie okazji do porównań metod pracy zespołów „it" związanych z obsługą turystów i inicjatyw przyczyniających się na przykład do tworzenia nowych produktów turystycznych. Atmosfera konkursowej rywalizacji służy też wymianie doświadczeń, i zarazem promowaniu najlepszych rozwiązań. Przebieg konkursu przekonuje władze samorządowe, jak ważne dla gospodarki turystycznej regionu jest rozwijanie sieci placówek „it". Właśnie przez samorządy i organizacje turystyczne odpowiadające za funkcjonowanie informacji turystycznej oraz przez kierowników placówek najczęściej składane są zgłoszenia do konkursu. Ogłoszenie tegorocznych laureatów poprzedzone zostało przez przewodniczącą komisji konkursowej, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Elżbietę Wąsowicz-Zaborek, przypomnieniem kryteriów, którymi członkowie gremium oceniającego kierowali się wskazując zwycięzców. Ocenie podlegają między innymi lokalizacja placówki, wygląd, funkcjonalność i estetyka wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne oraz inicjatywy własne i aktywność na rynku lokalnym. Najprawdopodobniej do zapisów regulaminu wprowadzone zostaną w przyszłości zmiany, które zmniejszą znaczenie wyposażenia technicznego obiektu kładąc większy nacisk między innymi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i kreatywność zespołów.

408 certyfikowanych „it"

Nie wszystkie najlepsze placówki „it" brały udział w tegorocznej edycji konkursu. Zgodnie z regulaminem obowiązującym dotąd, zwycięskie zespoły przez dwa lata pauzują dając szansę innym. W konkursie mogą brać udział placówki działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, które wcześniej przeszły pomyślnie przez szczegółową procedurę komisji certyfikacyjnej i otrzymały stosowną liczbę gwiazdek, od jednej do czterech. Obecnie w Polsce działa 408 certyfikowanych „it". Tylko te centra i punkty mogą przystąpić do konkursu. Taki jest wymóg formalny regulaminu, który wynika również z przesłanek praktycznych. Certyfikacja wprowadza precyzyjne kryteria, które pomagają członkom kapituły konkursowej podjąć właściwe decyzje i uzasadnić werdykt.

Statuetki i dokumenty potwierdzające przyznanie nagrody wręczył laureatom prezes POT Rafał Szmytke. Nagrody otrzymali: w kategorii jedna gwiazdka Punkt Informacji Turystycznej w Siedlcu; w kategorii dwie gwiazdki: pierwsze miejsce - Informacja Turystyczna w Brennej, drugie miejsce - Gminne Centrum Informacji Turystycznej w Cisnej, trzecie miejsce - ex aequo Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie i Informacja Turystyczna w Łagowie; w kategorii trzy gwiazdki: pierwsze miejsce - Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej; drugie miejsce - ex aequo Centrum Informacji Turystycznej w Ostródzie i Centrum Informacji Turystycznej w Koninie, trzecie miejsce - Informacja Turystyczna w Szczyrku; w kategorii cztery gwiazdki: pierwsze miejsce - Bydgoskie Centrum Informacji Turystycznej, miejsce drugie - ex aequo Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz Opolskie Centrum Informacji Turystycznej, miejsce trzecie – Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej.

Jak wiele można osiągnąć, gdy...

2. ITRedakcja Aktualnosci Turystycznych przyznała wyróżnienie Centrum Informacji Turystycznej w Ustce. Nasze pismo od dziesięciu lat patronuje medialnie tej prestiżowej ogólnopolskiej rywalizacji. Publikujemy na naszych łamach szczegółowe informacje o laureatach, dopingujemy pretendentów, zachęcamy też turystów podróżujących po naszym kraju do upewnienia się, w których miastach i miejscowościach obsługa i wyposażenie jest na najwyższym profesjonalnym poziomie, i czego można się spodziewać widząc na drzwiach gwiazdki kategoryzacyjne. Nagroda przyznana przez Aktualnosci Turystyczne spełnia wszystkie wymagania regulaminu, kieruje się jednak również kryteriami, które go nie obejmują. Wyróżnieniem dla Centrum Informacji Turystycznej w Ustce redakcja chce zwrócić uwagę na ważne zjawisko, jak wiele można osiągnąć, gdy właściwym ludziom stworzone zostaną odpowiednie warunki do działania, oraz jak wiele znaczy zgodna praca zespołowa. W tym wypadku współpraca władz samorządowych z lokalną organizacją turystyczną.

Do udziału w dziesiątej edycji konkursu zgłoszonych zostało 51 placówek „it". Wyboru nagrodzonych dokonała kapituła w składzie: przewodnicząca Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT; Magdalena Ragus, wicedyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych POT; Agnieszka Sikorska, przedstawicielka Forum ROT; Marcin Pałach, przedstawiciel Forum Informacji Turystycznej; Marek Tobiasz, Departament Współpracy Regionalnej POT; Dariusz Liwanowski, Aktualności Turystyczne. Funkcję sekretarza kapituły pełnił Jacek Idzikowski, Departament Systemów Informacyjnych POT.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit